Natrag na popis

KLIMA UREĐAJ: informacije i upute za rad

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Savjeti za upotrebu

U nekim slučajevima (klima uređaj je isključen, recirkulacija zraka je isključena, brzina ventilacije je nula ili je mala,...) možete ustanoviti stvaranje pare na staklima i na vjetrobranskom staklu vozila.

U slučaju pare, upotrijebite funkciju “brzog postizanja dobre vidljivosti” kako biste uklonili paru, a zatim radije upotrijebite klima uređaj u automatskom načinu rada kako biste spriječili njezino stvaranje.

Održavanje

Potražite u knjižici održavanja vašeg vozila informaciju o učestalosti kontrole.

Doseg rada

Normalno je primijetiti povećanje potrošnje energije dok klima uređaj radi.

Savjeti za ograničenje potrošnje energije i održavanje dosega vozila

Vozite s otvorenim uvodnicima zraka i sa zatvorenim prozorima. Ako vozilo ostane parkirano na jakom suncu, otvorite vrata na nekoliko minuta prije pokretanja motora da izađe vrući zrak.

Preporuča se daprije kretanja upotrijebite programirano klimatiziranje zraka. KLIMA UREĐAJ: programiranje.

smetnje u radu

Općenito, u slučaju neke smetnje u radu, potražite savjet kod Predstavnika marke.

- Smanjena učinkovitost odmrzavanja, odmagljivanja ili klimatiziranja zraka. Uzrok tomu može biti zaprljanost uloška filtra putničkog prostora.

- Ne stvara se topao ni hladan zrak. Provjerite dobar položaj komandi i ispravnost osigurača. U protivnom prekinite rad sustava.”

Napomena: za prikaz ostalih smetnji u radu SMETNJE U RADU.

Prisutnost vode ispod vozila

Nakon duže upotrebe klima uređaja normalno je da ima vode ispod vozila. Do toga dolazi uslijed kondenzacije.

Redovito upotrebljavajte klima uređaj, čak i po hladnom vremenu, uključujući ga barem jednom mjesečno na otprilike 5 minuta.

Nemojte umetati ništa u sustav ventilacije (na primjer u slučaju neugodnih mirisa...)

Opasnost od oštećenja ili požara.

Nemojte otvarati sustav rashladnog plina. Rashladni plin je opasan za oči i za kožu.

Sustav rashladnog plina (čije su neke komponente hermetički zatvorene) može sadržavati fluorirane stakleničke plinove.

Ovisno o vozilu, sljedeće informacije prikazat će se na naljepnici A koja se nalazi u motornom prostoru.

Prisutnost i položaj informacija na naljepnici A ovisi o vozilu.

Ñ Vrsta rashladnog plina.

Vrsta ulju u sustavu klima uređaja

Zapaljivi proizvod

Pogledajte knjižicu uputa

Održavanje

Količina rashladnog plina u vozilu.

x.xxx kg

Potencijal globalnog zagrijavanja (ekvivalent CO2).

GWP xxxxx

Količina u težini i ekvivalentu CO2.

CO2 ekv. x.xx t

Nemojte otvarati sustav rashladnog plina. Rashladni plin je opasan za oči i za kožu.

Prije provođenja bilo kakvih zahvata u motornom prostoru, morate isključiti kontakt. POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA.