POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pokretanje motora

Kartica mora biti u području detekcije1.

Za pokretanje:

- pritisnite papučicu kočnice;

- pritisnite gumb 2. Prikazuje se poruka READY na instrumentnoj ploči zvučnim signalom.

Poruka nestaje kada je brzina vozila veća od približno 5 km/h.

Osobitosti

- Ako se ne primijeni neki od uvjeta za pokretanje, na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Primijenite kočnicu + START”.

Tijekom ažuriranja sustava putem multimedijalnog sustava neće biti moguće pokrenuti vozilo.

Pričekajte da se ažuriranje dovrši prije pokretanja vozila.

Više informacija o ažuriranjima sustava potražite u uputama za multimedijalni sustav.

Vozilo se može pokrenuti samo ako kabel za punjenje nije priključen na vozilo.

Pokretanje u načinu slobodne ruke s otvorenim prtljažnikom

U ovom slučaju, kartica ne smije biti u prtljažnom prostoru kako bi se izbjegla opasnost od gubitka.

Funkcija dodatne opreme

(Uključivanje kontakta)

Čim uđete u vozilo, na raspolaganju imate neke funkcije (autoradio, navigacijski sustav, brisači stakla, itd.).

Kako biste mogli raspolagati drugim funkcijama, kada je kartica u putničkom prostoru, pritisnite gumb 2 bez pritiskanja papučica.

Smetnje u radu

U nekim slučajevima, može se dogoditi da kartica “slobodne ruke” ne radi:

- baterija kartice je prazna, sekundarni akumulator od 12 V je ispražnjen itd.;

- blizina uređaja koji radi na istoj frekvenciji (zaslon, mobilni telefon, video igrice…);

- vozilo se nalazi na području s jakim elektromagnetskim zračenjem.

Na instrumentnoj ploči pojavljuje se poruka “Staviti karticu u zonu + START”.

Pritisnite papučicu kočnice, a zatim postavite karticu 4 (strana gumba) na područje za postavljanje 3 (gornja konzola A ili donja konzola B, ovisno o vozilu).

Pritisnite gumb 2 za pokretanje vozila. Poruka se gasi.

Zaustavljanje motora

Vozilo mora biti zaustavljeno.

Pritisnite gumb 2: motor se zaustavlja, poruka READY se isključuje na instrumentnoj ploči, a elektronička parkirna kočnica se primjenjuje.

Ako kartica nije više u putničkom prostoru kada želite zaustaviti motor, poruka “Kartica odsutna prit./drži START” pojavljuje se na instrumentnoj ploči: pritisnite gumb 2 na duže od dvije sekunde.

Kad se motor zaustavi, dodatna oprema (autoradio...) koja je upotrebljavana u tom trenutku nastavlja s radom otprilike 45 minuta.

Prilikom otvaranja vozačevih vrata, dodatna oprema prestaje s radom.

Nikada ne isključujte kontakt prije potpunog zaustavljanja vozila. Kada se motor zaustavi, sustav servo upravljanja te pasivni zaštitni mehanizmi kao što su airbags i zatezači više neće funkcionirati.

Odgovornost vozača prilikom parkiranja ili zaustavljanja vozila

Nikada ne ostavljajte dijete, nesamostalnu odraslu osobu ili životinju u vozilu kada ga napuštate, čak niti na kratko.

Naime, oni bi mogli dovesti u opasnost sebe ili druge osobe pokretanjem motora, uključivanjem opreme kao što su podizači stakala ili pak zaključavanjem vrata.

Osim toga, kada je vani vruće /ili sunčano, temperatura u unutrašnjosti putničkog prostora brzo raste.

OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.