POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s karticom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kartica mora biti u području detekcije1.

Za pokretanje:

- vozila s automatskim mjenjačem u položaju P pritisnite papučicu kočnice, pritisnite gumb 2 i zatim otpustite papučicu kočnice nakon što se motor pokrene;

- vozila s ručnim mjenjačem pritisnite papučicu kočnice i pritisnite tipku 2, a zatim otpustite papučicu kočnice nakon što se motor pokrene. Ako je mjenjač u brzini, također pritisnite papučicu spojke.

Osobitosti

- Ako se neki od uvjeta za pokretanje ne zadovolje, na instrumentnoj će se ploči prikazati jedna od sljedećih poruka: “Pritisni kočnicu i start”, “Pritisnite spojku + START” ili “Stavite u P”.

- U nekim će slučajevima biti potrebno okrenuti kolo upravljača i istovremeno pritisnuti gumb za pokretanje 2 za lakše odbravljivanje stupa upravljača, a poruka “Zakrenite volan i start” će vas na to upozoriti.

Napomena: na vozilima opremljenim ručnim mjenjačem, u slučaju neželjenog zaustavljanja motora, prikazuje se poruka “Pritisnite spojku” na instrumentnoj ploči. Do kraja pritisnite papučicu spojke za ponovno pokretanje motora.

Odgovornost vozača prilikom parkiranja ili zaustavljanja vozila

Nikada ne ostavljajte dijete, nesamostalnu odraslu osobu ili životinju u vozilu kada ga napuštate, čak niti na kratko.

Naime, oni bi mogli dovesti u opasnost sebe ili druge osobe pokretanjem motora, uključivanjem opreme kao što su podizači stakala ili pak zaključavanjem vrata.

Osim toga, kada je vani vruće /ili sunčano, temperatura u unutrašnjosti putničkog prostora brzo raste.

OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.

Vozila na LPG

Motor se uvijek pokreće na benzin.

Dok je spremnik goriva prazan, vozilo se ne može pokrenuti ili voziti isključivo u načinu rada LPG.

Pogon na dvije vrste goriva s korištenjem LPG-a/benzina zahtijeva prisutnost benzina (za pokretanje, velika ubrzanja, niske temperature itd.).

Ako se narančasto kontrolno svjetlo pojavi na instrumentnoj ploči i oglasi se zvučni signal, napunite spremnik gorivom što prije.

Više informacija o verzijama LPG OSOBITOSTI VERZIJA VOZILA NA LPG.

Nikada ne isključujte kontakt prije potpunog zaustavljanja vozila, zaustavljanje motora isključuje pomoćne sustave: Kada se motor zaustavi, servo kočioni sustav, sustav servo upravljanja itd. te pasivni zaštitni mehanizmi kao što su airbags i zatezači više neće funkcionirati.

Nemojte parkirati vozilo niti pokretati motor na mjestima gdje ima zapaljivih tvari i materijala, kao što su trava i lišće, koji mogu doći u dodir s vrućim ispušnim sustavom.

Odgovornost vozača prilikom parkiranja ili zaustavljanja vozila

Nikada ne ostavljajte dijete, nesamostalnu odraslu osobu ili životinju u vozilu kada ga napuštate, čak niti na kratko.

Naime, oni bi moglo dovesti u opasnost sebe ili druge osobe pokretanjem motora, uključivanjem opreme kao na primjer podizača stakala ili pak zaključati vrata.

Osim toga, kada je vani vruće /ili sunčano, temperatura u unutrašnjosti putničkog prostora brzo raste.

OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.

Pokretanje “slobodne ruke” s otvorenim prtljažnikom

U ovom slučaju, kartica ne smije biti u prtljažnom prostoru kako bi se izbjegla opasnost od gubitka.

Funkcija dodatne opreme

(Uključivanje kontakta)

Čim uđete u vozilo, na raspolaganju imate neke funkcije (autoradio, navigacija, brisanje...).

Kako biste mogli raspolagati drugim funkcijama, kada je kartica u putničkom prostoru, pritisnite gumb 2 bez pritiskanja papučica.

smetnje u radu

U nekim slučajevima, može se dogoditi da kartica slobodne ruke ne radi:

- istrošena baterija kartice, itd.;

- blizina uređaja koji radi na istoj frekvenciji (zaslon, mobilni telefon, video igrice…);

- vozilo se nalazi na području s jakim elektromagnetskim zračenjem.

Na instrumentnoj ploči pojavljuje se poruka “Staviti karticu u zonu + START”.

Pritisnite papučicu kočnice ili papučicu spojke pa umetnite karticu 5 (strana gumba) na područje za postavljanje 4. Pritisnite gumb 2 za pokretanje vozila. Poruka se gasi.

Uvjeti za zaustavljanje motora

Vozilo mora biti zaustavljeno, ručica u položaju P za vozila s automatskim mjenjačem.

Kad je kartica u vozilu, pritisnite gumb 2: motor se zaustavlja. Stup upravljača zaključava se prilikom otvaranja vrata ili prilikom zaključavanja vozila.

Ako kartica nije više u putničkom prostoru ili je potrošena baterija kartice, kada je vozilo zaustavljeno i pokušate isključiti motor na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Kartica odsutna prit./drži START”: pritisnite gumb 2 duže od tri sekunde.

Ako kartica više nije u putničkom prostoru, pobrinite se da je ponovno dohvatite prije nego što pritisnete i držite gumb: bez kartice nećete moći pokrenuti vozilo.

Kad se motor zaustavi, dodatna oprema (autoradio,...) koja je upotrebljavana u tom trenutku nastavlja s radom otprilike 10 minuta.

Prilikom otvaranja vozačevih vrata, dodatna oprema prestaje s radom.

Nikada ne isključujte kontakt prije potpunog zaustavljanja vozila. Kad se motor zaustavi, kočioni sustav, sustav servo upravljanja itd. i pasivni zaštitni mehanizmi kao što su airbags i zatezači više neće funkcionirati.

Kada napuštate vozilo, a osobito ako kartica ostaje kod vas, provjerite je li motor zaista zaustavljen.

Odgovornost vozača prilikom parkiranja ili zaustavljanja vozila

Nikada ne ostavljajte dijete, nesamostalnu odraslu osobu ili životinju u vozilu kada ga napuštate, čak niti na kratko.

Naime, oni bi mogli dovesti u opasnost sebe ili druge osobe pokretanjem motora, uključivanjem opreme kao što su podizači stakala ili pak zaključavanjem vrata.

Osim toga, kada je vani vruće /ili sunčano, temperatura u unutrašnjosti putničkog prostora brzo raste.

OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.