Twizy

Saznajte što znače kontrolna svjetla na vašem vozilu

Kontrolno svjetlo pozicijskih svjetala
Kontrolno svjetlo dugih svjetala
Kontrolna svjetla pokazivača smjera
Kontrolno svjetlo sustava blokade paljenja
Kontrolno svjetlo za vozilo spremno za vožnju
Kontrolno svjetlo zračnog jastuka
Kontrolno svjetlo priključenja kabela za punjenje
Kontrolno svjetlo upozorenja
Kontrolno svjetlo obaveznog zaustavljanja
Kontrolno svjetlo odleđivanja vjetrobranskog stakla
Kontrolno svjetlo napajanja 12-voltnog akumulatora
Kontrolno svjetlo zategnutosti ručne kočnice i kontrolno svjetlo upozorenja na pogrešku na kočionom sustavu
Kontrolno svjetlo elektrotehničkog sustava
Kontrolno svjetlo niske razine napunjenosti pogonskog akumulatora
Kontrolno svjetlo elektrotehničkog sustava

Kontrolno svjetlo pozicijskih svjetala

Kontrolno svjetlo dugih svjetala

Kontrolna svjetla pokazivača smjera

Kontrolno svjetlo sustava blokade paljenja

Pogledajte članak “sustav blokade paljenja” u 1. poglavlju.

Kontrolno svjetlo za vozilo spremno za vožnju

Pogledajte informacije u odjeljku ”Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju.

Kontrolno svjetlo zračnog jastuka

Pali se kod uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se ne upali prilikom uključivanja kontakta ili ako zasvijetli tijekom vožnje, prisutan je kvar sustava.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo priključenja kabela za punjenje

Pali se kad je kabel za punjenje priključen na izvor struje.

Kontrolno svjetlo upozorenja

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi čim se motor pokrene. Može se upaliti zajedno s ostalim kontrolnim svjetlima na instrumentnoj ploči.

Treba što prije odvesti vozilo Predstavniku marke vozeći vrlo pažljivo. Nepoštivanje ove mjere opreza može dovesti do oštećenja vozila.

Kontrolno svjetlo obaveznog zaustavljanja

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi čim se motor pokrene. Pali se istodobno s ostalim kontrolnim svjetlima i popraćeno je zvučnim signalom bip.

Ono vam nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Zaustavite vaše vozilo i nemojte ponovno pokretati motor.

Pozovite Predstavnika marke.

Posebna značajka: na strmim nagibima upalit će se kontrolno svjetlo te će se oglasiti zvučni signal ako se vozilo bude kretalo prekomjernom brzinom. Tada morate smanjiti brzinu. Postoji opasnost od oštećenja motora. Kontrolno će se svjetlo ugasiti kada brzina vozila padne ispod maksimalne postavljene brzine.

Kontrolno svjetlo odleđivanja vjetrobranskog stakla

.

Kontrolno svjetlo napajanja 12-voltnog akumulatora

Ako se uključi, ograničite nepotrebnu upotrebu sve opreme i dodataka koji troše energiju.

Ako ostane upaljeno, obratite se ovlaštenom zastupniku što je prije moguće.

Ako se upali zajedno s kontrolnim svjetlom ® i zvučnim signalom, to ukazuje na neispravnost kruga punjenja 12 V akumulatora. Odmah se zaustavite i pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo zategnutosti ručne kočnice i kontrolno svjetlo upozorenja na pogrešku na kočionom sustavu

Ono se pali kod uključivanja kontakta i gasi čim se otpusti ručna kočnica.

Ako se pali prilikom kočenja, popraćeno kontrolnim svjetlom ® i zvučnim signalom, to upućuje na spuštanje razine u sustavima ili na kvar na kočionom sustavu.

Zaustavite se i pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo elektrotehničkog sustava

Paljenje kontrolnog svjetla znači da je temperatura pogonskog akumulatora ili motora previsoka. Odaberite ravnomjerniji način vožnje.

Kontrolno svjetlo može popratiti smanjenje performansi vozila.

Kontrolno svjetlo niske razine napunjenosti pogonskog akumulatora

Pali se kada razina napunjenosti pogonskog akumulatora dosegne prag rezerve. Pogledajte odjeljak ”Zasloni i pokazivači” u 1. poglavlju.

Kontrolno svjetlo elektrotehničkog sustava

Ako se upali tijekom vožnje, to upućuje na elektrotehnički kvar u strujnom krugu od 58 V. Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Ako prilikom pokretanja vozila ili tijekom vožnje treperi popraćeno kontrolnim svjetlom ® i zvučnim signalom, to znači da su vratašca utičnice za punjenje otvorena ili da nisu pravilno zatvorena. Zaustavite se i isključite kontakt, provjerite je li kabel za punjenje odspojen i jesu li vratašca potpuno zatvorena.