SIGURNOSNI POJASEVI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za svoju sigurnost, uvijek u vožnji privežite sigurnosni pojas. Osim toga, morate se ponašati u skladu sa zakonom države u kojoj se nalazite.

Da bi stražnji sigurnosni pojasovi ispravno funkcionirali, provjerite je li stražnja klupa pravilno zabravljena. STRAŽNJA KLUPA.

Nepravilno podešeni ili usukani sigurnosni pojasevi mogu dovesti do ozljeda u slučaju nesreće.

Upotrebljavajte jedan sigurnosni pojas samo za jednu osobu, dijete ili odraslog čovjeka.

Čak se i trudnice moraju vezati. U tom slučaju pazite da pojas zdjelice nije prejako zategnut u donjem dijelu trbuha bez stvaranja dodatnog razmaka.

Prije pokretanja motora najprije namjestite položaj za vožnju, a zatim sjedala ostalih putnika i namjestite sigurnosni pojas u optimalan položaj za najbolju zaštitu.

Podešavanje položaja za vožnju

- Udobno se smjestite na sjedalu (nakon što ste povukli vaš kaput, sako...). To je neophodno za ispravan položaj leđa;

- primaknite ili odmaknite sjedalo kako biste mogli doseći papučice. Položaj vašeg sjedala mora biti u skladu s položajem papučica kada su do kraja pritisnute. Naslon sjedala mora biti podešen tako da vaše ruke ostanu blago savinute;

- podesite visinu sjedišta. Ovo podešavanje omogućuje vam izbor položaja sjedala, koji pruža najbolji mogući pregled;

- prilagodite položaj kola upravljača.

Podešavanje sigurnosnih pojaseva

Za pravilno podešavanje i postavljanje sigurnosnih pojaseva na svim sjedalima:

- podesite sjedala (položaj sjedala i kut naslona sjedala, ako postoji);

- udobno se smjestite na sjedalu;

- pomaknite pojas za zaštitu prsnog koša 1 što je moguće bliže dnu vrata, a da se zapravo ne naslanja na njega (prema potrebi prilagodite visinu sigurnosnog pojasa ako je dostupno) i provjerite je li pojas za zaštitu prsnog koša 1 u dodiru s ramenom;

- postavite trbušni pojas 2 tako da leži ravno na bedrima i uz zdjelicu.

Pojas mora stajati što je bliže moguće tijelu. Npr.: izbjegavajte debelu odjeću, umetnute predmete...

Zabravljenje

Povucite pojas lagano i bez naglih potezanja te provjerite zabravljenje jezičca 3 u kućište 4 (provjerite zabravljenje povlačenjem jezičca 3).

U slučaju blokiranja pojasa, pustite pojas da se namota unazad, a zatim ga ponovno odmotajte.

Ako je vaš pojas potpuno blokiran, povucite pojas lagano, ali snažno, kako biste ga izvukli za približno 3 cm. Pustite ga da se sam namota,a zatim ga ponovno odmotajte.

Ako se problem i dalje javlja, potražite savjet Predstavnika marke.

Prednji sigurnosni pojasevi

ß Kontrolno svjetlo nekorištenja sigurnosnog pojasa vozača i, ovisno o vozilu, sigurnosnog pojasa suvozača A

Prikazuje se na središnjem zaslonu prilikom uključivanja kontakta ako sigurnosni pojas vozača ili suvozača nije zavezan (ako je sjedalo suvozača zauzeto).

Ovisno o vozilu, ako je sjedalo zauzeto i jedan ili dva sigurnosna pojasa nisu zavezana ili se odvežu dok je vozilo u pokretu pri brzini od otprilike 20 km/h, pojavit će se kontrolno svjetlo ß i na otprilike 120 sekundi čut će se zvučni signal.

Napomena: predmet ostavljen na sjedištu sjedala suvozača u nekim slučajevima može aktivirati kontrolno svjetlo.

Upozorenje na nekorištenje stražnjeg pojasa

(ovisno o vozilu)

Kontrolno svjetlo B ß prikazuje se na središnjem zaslonu prilikom uključivanja kontakta. Popraćen je grafičkim prikazom 67 koji svaki put obavještavaju vozača o tome jesu li stražnji sigurnosni pojasevi zavezani:

- uključivanja kontakta;

- vrata su otvorena;

- zakopčavanja ili nezakopčavanja stražnjeg pojasa.

Očitavanje 67 grafičkih prikaza:

- crveno kontrolno svjetlo: sigurnosni pojas nije zakopčan;

- zeleno kontrolno svjetlo: sigurnosni pojas je zakopčan.

Kad je brzina vozila ispod približno 20 km/h, prikazat će se B kontrolno svjetlo 6 i/ili 7 grafički prikaz(i) na otprilike 60 sekundi svaki put kad je jedan od stražnjih sigurnosnih pojaseva zavezan ili odvezan.

Ako se jedan od stražnjih sigurnosnih pojaseva otkopča tijekom putovanja, a brzina vozila postigne ili prijeđe 20 km/h:

- kontrolno svjetlo B ß treperi;

i

- oglašava se zvučni signal u trajanju od oko 30 sekundi;

i

- grafički prikaz 6 i/ili 7 prikazuje se najmanje 60 sekundi;

i

- oznaka indikatora za relevantno sjedalo postat će crvena.

Uvijek provjerite jesu li putnici straga pravilno zakopčali svoje sigurnosne pojaseve i odgovara li broj zakopčanih sigurnosnih pojaseva broju zauzetih sjedala na stražnjoj klupi.

Odbravljivanje

Pritisnite gumb 5, kalem za namatanje povlači pojas. Popratite ga rukom.

Stražnji pojasevi 8

Zabravljenje, odbravljenje i podešavanje vrše se na isti način kao i za prednje pojaseve.

Provjerite dobar položaj i rad stražnjih sigurnosnih pojaseva nakon svakog pomicanja stražnje klupe.

Informacije koje slijede odnose se na prednje i stražnje sigurnosne pojaseve vozila.

- Dijelovi sustava koji su tvornički ugrađeni ne smiju se mijenjati: sigurnosni pojasevi i sjedala kao i njihova pričvršćenja. Za posebne slučajeve (npr. postavljanje dječjeg sjedala) potražite savjet ovlaštenog zastupnika.

- Nemojte upotrebljavati mehanizme koji stvaraju razmak između pojasa (na primjer: kvačica, kopča, itd.) jer prelabavi sigurnosni pojas može prouzročiti povrede u slučaju nesreće.

- Nikada ne provlačite pojas prsnog koša ispod ruke niti iza leđa.

- Nemojte upotrebljavati sigurnosni pojas za više od jedne osobe i nikada nemojte vezati malu bebu ili dijete na vašim koljenima sa svojim sigurnosnim pojasom.

- Sigurnosni pojas ne smije biti usukan.

- Nakon nesreće, dajte provjeriti pojaseve i zamijenite ih ako je potrebno. Isto tako, zamijenite sigurnosne pojaseve ukoliko dođe do njihovog oštećivanja..

- Prilikom postavljanja sjedala stražnje klupe pazite da dobro postavite sigurnosne pojaseve i kopče kako biste ih mogli pravilno upotrebljavati.

- Pazite da umetnete jezičac sigurnosnog pojasa u odgovarajuće kućište.

- Nemojte ništa umetati u područje kućišta za zabravljivanje pojasa jer bi to moglo omesti njegov pravilan rad.

- Provjerite je li kućište zabravljenja ispravno postavljeno (osobe ili predmeti ne smiju ga sakriti, zgnječiti, zakloniti...).