STRAŽNJA KLUPA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Preklapanje naslona:

- Provjerite jesu li prednja sjedala dovoljno pomaknuta prema naprijed;

- Do kraja spustite naslone za glavu;

- Postavite sigurnosne pojaseve u njihov pomični kolut A;

- Povucite na gornjem dijelu jezičac 1 i spustite naslon B.

Za vraćanje naslona postupite obrnutim redoslijedom. Provjerite je li ispravno zabravljen.

Vratite naslon i uglavite ga uz njegov nosač.

Povećanje zapremnine prtljažnika (ovisno o vozilu).

Naslon sjedala može se postaviti uspravno kako bi se povećala zapremnina prtljažnika:

- povucite jezičac 1 i spustite naslon B;

- Podignite ručicu 2;

- podignite naslon B i zabravite ga na šipku 2, provjerite je li ispravno zabravljen.

Za povratak u početni položaj:

- povucite jezičac 1 i spustite naslon B;

- spustite šipku 2 do kraja;

- podignite naslon B, provjerite je li njegovo zabravljenje dobro.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

Prilikom rukovanja stražnjim sjedalima u drugom redu, provjerite da ništa ne ometa pričvršćenja (dio tijela, životinja, kamenčić, komadić tkanine, igračke…).

Kod vraćanja naslona u početni položaj, provjerite da li je zabravljenje naslona dobro.

U slučaju upotrebe presvlaka sjedala, pazite da ne ometaju zabravljenje naslona sjedala.

Pazite da dobro namjestite sigurnosne pojaseve.

Ponovno postavite naslone za glavu.