Trafic

Saznajte što znače kontrolna svjetla na vašem vozilu

Kontrolno svjetlo pozicijskih svjetala
Kontrolno svjetlo dugih svjetala
Kontrolno svjetlo kratkih svjetala
Kontrolno svjetlo prednjih svjetala za maglu
Kontrolno svjetlo stražnjeg svjetla za maglu
Kontrolno svjetlo automatskih dugih svjetala
Kontrolno svjetlo lijevog pokazivača smjera
Kontrolno svjetlo desnog pokazivača smjera.
Svjetlo pokazivača smjera
          Airbag
Kontrolno svjetlo upozorenja na minimalnu razinu goriva
Kontrolno svjetlo obaveznog zaustavljanja
Kontrolno svjetlo zategnutosti ručne kočnice i kontrolno svjetlo upozorenja na pogrešku na kočionom sustavu
Kontrolno svjetlo punjenja akumulatora
Kontrolno svjetlo tlaka ulja
Kontrolno svjetlo upozorenja
Kontrolno svjetlo sustava protiv zagađivanja
Kontrolno svjetlo sustava protiv blokiranja kotača
Kontrolno svjetlo dinamičke kontrole vožnje (ESC) i sustava protiv proklizavanja
Kontrolno svjetlo sustava filtra krutih čestica
Svjetlo upozorenja za razinu reagensa i kvarove u sustavu redukcije ispušnih plinova
Kontrolno svjetlo upozorenja za temperaturu rashladne tekućine
Kontrolno svjetlo stavljanja motora u stanje mirovanja
Kontrolno svjetlo nemogućnosti stavljanja motora u stanje mirovanja
Svjetlo upozorenja nedovoljnog tlaka u gumi
Kontrolno svjetlo predgrijanja (verzija s dizel motorom)
Kontrolno svjetlo kontrole prianjanja
Kontrolno svjetlo noge na papučici kočnice
Kontrolna svjetla ograničivača i regulatora brzine.
Indikatori promjene stupnja prijenosa
Kontrolno svjetlo načina rada
          ECO
Kontrolno svjetlo slobodnog hoda kotača
Kontrolno svjetlo upozorenja na nekorištenje prednjih sigurnosnih pojaseva
Kontrolno svjetlo otvorenih vrata

Kontrolno svjetlo pozicijskih svjetala

Kontrolno svjetlo dugih svjetala

Kontrolno svjetlo kratkih svjetala

Kontrolno svjetlo prednjih svjetala za maglu

Kontrolno svjetlo stražnjeg svjetla za maglu

Kontrolno svjetlo automatskih dugih svjetala

Kontrolno svjetlo lijevog pokazivača smjera

Kontrolno svjetlo desnog pokazivača smjera.

Svjetlo pokazivača smjera Airbag

Pali se prilikom uključenja kontakta ili prilikom pokretanja motora, a zatim se gasi nakon nekoliko sekundi.

Ako se ne upali nakon uključenja kontakta ili se pali dok je motor u radu, to je znak neispravnosti u radu sustava.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo upozorenja na minimalnu razinu goriva

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji, napunite spremnik što je prije moguće. Preostalo je goriva samo za približno 50 km.

Kontrolno svjetlo obaveznog zaustavljanja

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi čim se motor pokrene. Pali se istodobno s ostalim kontrolnim svjetlima i/ili porukom i popraćeno je zvučnim signalom bip.

Ono vam nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Zaustavite vaše vozilo i nemojte ponovno pokretati motor.

Pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo zategnutosti ručne kočnice i kontrolno svjetlo upozorenja na pogrešku na kočionom sustavu

Ono se pali kod uključivanja kontakta i gasi čim se otpusti ručna kočnica.

Ako se pali prilikom kočenja, popraćeno kontrolnim svjetlom ® i zvučnim signalom bip, to upućuje na spuštanje razine u krugovima ili na neki kvar na kočionom sustavu.

Zaustavite se i pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo punjenja akumulatora

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji popraćeno kontrolnim svjetlom ® i zvučnim signalom, to upućuje na preveliki ili premali napon strujnog kruga.

Zaustavite se i pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo tlaka ulja

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji, popraćeno kontrolnim svjetlom ® i zvučnim signalom, odmah zaustavite vozilo i isključite kontakt.

Provjerite razinu ulja. Ako je razina normalna to se događa iz drugog razloga. Pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo upozorenja

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi čim se motor pokrene. Može se upaliti zajedno s drugim kontrolnim svjetlima i/ili porukama na instrumentnoj ploči.

To znači da morate što prije vrlo pažljivo odvesti vozilo ovlaštenom zastupniku. Nepoštivanje ove mjere opreza može dovesti do oštećenja vozila.

Kontrolno svjetlo sustava protiv zagađivanja

Kod vozila koja su tim sustavom opremljena, pali se pri pokretanju motora, a zatim se ugasi.

–Ako je stalno upaljeno, što prije potražite savjet kod Predstavnika marke;

–Ako trepće, smanjite broj okretaja motora do trenutka nestajanja treptanja. Čim prije se obratite ovlaštenom zastupniku SAVJETI ZA ODRŽAVANJE I PROTIV ZAGAĐIVANJA

Kontrolno svjetlo sustava protiv blokiranja kotača

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji, ukazuje na neispravnost u radu sustava protiv blokiranja kotača.

Kočioni sustav je dakle osiguran kao i na vozilu koje nije opremljeno sustavom ABS. Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo dinamičke kontrole vožnje (ESC) i sustava protiv proklizavanja

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Kontrolno svjetlo upozorenja može se pojaviti iz nekoliko razloga: MEHANIZMI ZA ISPRAVLJANJE I POMOĆ U VOŽNJI

Kontrolno svjetlo sustava filtra krutih čestica

Svjetlo upozorenja za razinu reagensa i kvarove u sustavu redukcije ispušnih plinova

Kontrolno svjetlo upozorenja za temperaturu rashladne tekućine

Može svijetliti plavo kada je upaljen kontakt ili ako je motor pokrenut dok je njegova temperatura niska.

Ako zasvijetli crveno, zaustavite vozilo i ostavite motor da radi u slobodnom hodu jednu do dvije minute.

Temperatura bi se trebala sniziti, a kontrolno svjetlo nestati. U protivnom zaustavite motor. Ostavite ga da se ohladi prije provjere razine rashladne tekućine. RAZINE

Ako je razina normalna, kontrolno svjetlo povezano je s nečim drugim. Nazovite ovlaštenog zastupnika.

Kontrolno svjetlo stavljanja motora u stanje mirovanja

Kontrolno svjetlo nemogućnosti stavljanja motora u stanje mirovanja

Svjetlo upozorenja nedovoljnog tlaka u gumi

Pali se prilikom uključenja kontakta ili prilikom pokretanja motora, a zatim se gasi nakon nekoliko sekundi SUSTAV NADZORA TLAKA U GUMAMA

Kontrolno svjetlo predgrijanja (verzija s dizel motorom)

Kod uključenog kontakta mora se upaliti. Označava da su predgrijači djelatni. Gasi se kada se predgrijanje završi. Motor se može pokrenuti.

Kontrolno svjetlo kontrole prianjanja

Kontrolno svjetlo noge na papučici kočnice

Uključuje se ako je potrebno pritisnuti papučicu kočnice AUTOMATSKI MJENJAČ

Kontrolna svjetla ograničivača i regulatora brzine.

Indikatori promjene stupnja prijenosa

Svjetla se pale kako bi vas savjetovala da prebacite u viši stupanj prijenosa (strelica prema gore) ili u niži (strelica prema dolje) SAVJETI ZA VOŽNJU, EKOVOŽNJA

Kontrolno svjetlo načina rada ECO

Pali se kada je uključen način rada ECO . SAVJETI ZA VOŽNJU, EKOVOŽNJA

Perfo Kontrolno svjetlo načina rada

Uključuje se kada je uključen način rada performansi SAVJETI ZA VOŽNJU, EKOVOŽNJA

Kontrolno svjetlo slobodnog hoda kotača

Uključuje se kada je uključen način rada slobodnog hoda kotača SAVJETI ZA VOŽNJU, EKOVOŽNJA

Kontrolno svjetlo upozorenja na nekorištenje prednjih sigurnosnih pojaseva

Kontrolno svjetlo otvorenih vrata