Natrag na popis

KLIMA UREĐAJ S RUČNIM UPRAVLJANJEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande

1 Pokazivač temperature na strani vozača.

2 Pokazivač brzine ventilacije.

3 Komanda za uključivanje grijanja sjedala vozača.

4 Komanda za uključivanje grijanja upravljača.

5 Komanda za uključivanje grijanja sjedala suvozača.

6 Pokazivač raspodjele zraka u putničkom prostoru.

7 Komanda za isključivanje sustava.

8 Podešavanje raspodjele zraka u putničkom prostoru.

9 Komanda za uključivanje funkcije “A/C MAX”.

10 Recirkulacija zraka.

11 Komanda za uključivanje klima uređaja.

12 Odleđivanje/odmagljivanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, retrovizora.

13 Funkcija “Brzo postizanje dobre vidljivosti”.

14 Prilagođavanje brzine ventiliranja i zaustavljanje sustava.

15 Podešavanje temperature zraka na strani vozača.

Neke tipke imaju kontrolno svjetlo rada koje označava stanje funkcije.

Uključivanje sustava

Nakon pokretanja vozila sustav se vraća na posljednji korišteni program.

Sustav je funkcionalan i kada je vozilo parkirano.

Podignite komandu 14 do željene brzine ventilacije, a zatim komandu 11 da biste uključili sustav.

Zaustavljanje sustava

Pritisnite gumb 7:

- klima uređaj automatski se isključuje;

- vrijednost brzine ventiliranja zraka u putničkom prostoru je nula;

- pa ipak mali dovod zraka postoji kada je vozilo u pokretu.

Ovaj položaj se ne smije često koristiti.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

Komanda 11 odobrava uključivanje (upaljeno kontrolno svjetlo) ili isključivanje (isključeno kontrolno svjetlo) klima uređaja.

Sustav nije moguće uključiti ako je ventilacija postavljena na nulu.

Upotreba klima uređaja omogućava:

- snižavanje temperature u putničkom prostoru;

- brže odmagljivanje.

Preporuka: da biste optimizirali doseg vašeg vozila, isključite klima uređaj kada je vanjska temperatura ugodna.

Podešavanje brzine ventiliranja

Pritisnite ili podignite komandu 14 da biste podesili snagu ventilacije prema željenoj razini udobnosti.

Podešavanje temperature zraka

Pritisnite gumb 15 i upotrijebite klizač na multimedijskom zaslonu da biste podesili temperaturu. Što je klizač dalje u crvenom, temperatura će biti veća.

Prilikom duže upotrebe klima uređaja, može postati hladno. Za povećanje temperature pritisnite 15, a zatim klizač podignite prema gore na multimedijskom zaslonu.

Promjena raspodjele zraka u putničkom prostoru

Pritisnite 8 jednom ili više puta da biste odabrali raspodjelu zraka. Odabrana raspodjela zraka 6 prikazuje se na multimedijskom zaslonu.

Raspored položaja je sljedeći:

Dovod zraka je usmjeren prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i prednjih bočnih stakala.

Dovod zraka usmjeren je prema otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala, otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakala i nogama putnika.

Dovod zraka usmjeren je prema otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala, otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla, prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči i nogama putnika.

ô Dovod zraka prvenstveno je usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

ö Dovod zraka usmjeren je prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči i nogama putnika.

ó Dovod zraka usmjeren je prvenstveno prema nogama putnika.

Funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”

Pritisnite gumb 13: pali se ugrađeno kontrolno svjetlo.

Ova funkcija omogućava brzo odleđivanje i odmagljivanje vjetrobranskog stakla i prednjih bočnih stakala. To zahtijeva automatsku upotrebu klima uređaja ili grijanja.

Da biste izašli iz funkcije, ponovo pritisnite gumb 13 ili odaberite željenu postavku (raspodjela, brzina ventilacije, pročišćivanje zraka).

Odleđivanje-odmagljivanje stražnjeg stakla

Pritisnite gumb 12: pali se ugrađeno kontrolno svjetlo. Ova funkcija omogućuje brzo odmagljivanje/odmrzavanje stražnjeg stakla i grijanih retrovizora (za vozila koja su time opremljena).

Da biste izašli iz te funkcije, ponovno pritisnite gumb 12. Odmagljivanje automatski prestaje.

Funkcija “A/C MAX

Funkcija “A/C MAX” korisniku omogućava osjećaj maksimalne snage sustava klima uređaja bez ikakvih ograničenja ili kompromisa povezanih s akustikom i osjećajem prevelike hladnoće ruku i lica.

Ta funkcija uključuje automatske izmjene:

- temperatura programirana na hladno;

- raspodjela zraka među putnicima;

- maksimalni protok zraka;

- uključivanje klima uređaja;

- recirkulacija zraka.

Pritisnite gumb 9 da biste uključili funkciju. Isključite način ECO da biste ga maksimalno iskoristili.

Savjet

U slučaju smrzavanja ručno odledite vjetrobransko staklo pomoću grebalice, a ne funkcije za odleđivanje/odmagljivanje da biste smanjili potrošnju energije.

Uključivanje recirkulacije zraka

Pritisnite gumb 10: pali se ugrađeno kontrolno svjetlo. U tim uvjetima, zrak je uzet iz putničkog prostora i tamo cirkulira bez usisavanja vanjskog zraka.

Recirkulacija zraka omogućava:

- izolaciju od zraka izvana (prometovanje u zagađenim područjima...);

- brže hlađenje putničkog prostora.

Duža upotreba recirkulacije zraka može dovesti do stvaranja kondenzacije na bočnim staklima i vjetrobranskom staklu te do neugodnih mirisa uslijed cirkulacije neobnovljenog zraka u putničkom prostoru. Stoga se savjetuje povratak u normalan način rada (vanjski zrak) ponovnim pritiskom gumba 10 čim recirkulacija zraka više nije potrebna.

Odmagljivanje/odleđivanje prioritetno je pred recirkulacijom zraka.

Način rada ECO

Na izborniku MULTI-SENSE dostupnom na multimedijskom zaslonu 16 ili pritiskom na prekidač 17 možete uključiti način ECO koji utječe na razinu grijanja i smanjuje potrošnju goriva.

Kontrolno svjetlo ECO koje se nalazi ispod prikaza temperature na multimedijskom zaslonu 16 obavještava vas da je uključen način ECO.