Natrag na popis

OSVJETLJENJA I VANJSKA SIGNALIZACIJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dnevna svjetla

Okrećite prsten 3 sve dok se simbol AUTO ne bude nasuprot oznake 2.

Dnevna svjetla automatski se pale bez djelovanja na ručicu 1 prilikom pokretanja motora i gase se prilikom zaustavljanja motora.

Bočna svjetla

Okrećite prsten 3 sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake 2.

Ovo kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

k Kratka svjetla

Ručni način rada

Okrećite prsten 3 sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake 2.

Ovo kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Automatski način rada

Okrećite prsten 3 sve dok simbol AUTO ne bude nasuprot oznake 2: dok je motor pokrenut, kratka svjetla se automatski uključuju ili isključuju, ovisno o vanjskom osvjetljenju, bez djelovanja na ručicu 1.

Ovisno o vozilu, kratka će se svjetla upaliti automatski nakon nekoliko pokreta metlica brisača stakala.

U slučaju vožnje lijevom stranom ceste s upravljačem na lijevoj strani vozila (ili obrnuto), potrebno je prilagoditi svjetla u tom periodu PODEŠAVANJE FAROVA.

Prije kretanja na put po noći: provjerite ispravan rad električne opreme i podesite farove (ako niste u uobičajenim uvjetima opterećenja).

Općenito pazite na to da vam svjetla nisu zaklonjena (prljavština, blato, snijeg, prijevoz nekih predmeta koji ih mogu zakloniti).

Prilagodljivi sustav prednjeg osvjetljenja

(ovisno o vozilu)

Ova funkcija automatski prilagođava širinu i domet kratkih svjetala prema brzini i vremenskim uvjetima.

Okrećite prsten 3 dok simbol AUTO ne bude nasuprot oznake 2: motor uključen.

Ovu je funkciju moguće isključiti. Pogledajte upute za multimedijski sustav.

smetnje u radu

Kada se na instrumentnoj ploči pojavi poruka “Auto svjetla provjerite”, sustav je isključen.

Obratite se ovlaštenom predstavniku marke.

Funkcija “Nevrijeme”

(ovisno o vozilu)

Ova je funkcija dio prilagodljivog sustava prednjeg osvjetljenja. Zamjenjuje korištenje prednjih svjetala za maglu. Može se uključiti pri maglovitim ili snježnim vremenskim uvjetima ili u slučaju slabe vidljivosti.

Za aktiviranje ove funkcije okrećite prsten 3 dok se ne pojavi simbol AUTO nasuprot oznake 2, a zatim pritisnite okretni prekidač kako biste postavili oznaku 4 pokraj simbola 5.

Kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Gašenje

Kako biste deaktivirali funkciju, ponovno pritisnite okretni prekidač kako biste postavili oznaku 4 pokraj simbola 5.

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči se gasi.

Svjetla za loše vremenske uvjete isključuju se kada se isključe vanjska svjetla.

Dodatno svjetlo u zavoju

(ovisno o vozilu)

U brzini za vožnju prema naprijed, ako su uključena kratka ili duga svjetla i ovisno o kutu upravljača, ova funkcija prilagođava širinu snopa svjetla radi poboljšanja vidljivosti u zavoju ili na križanju.

á Duga svjetla

Dok je motor uključen i uključena su kratka svjetla, gurnite ručicu 1 (pokret A).

Ovo kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Za vraćanje u položaj kratkih svjetala, ponovno gurnite ručicu 1.

Automatsko uključivanje dugih svjetala

Ovisno o vozilu, ovaj sustav automatski uključuje i isključuje duga svjetla.

Kamera koja se nalazi iza unutarnjeg retrovizora omogućuje otkrivanje vozila koja pratite i ona koja dolaze iz suprotnog smjera.

Napomena: noću, u gradskim područjima s javnom rasvjetom, prilagodljiva duga svjetla automatski se isključuju.

Duga svjetla automatski se uključuju ako:

- je vanjsko svjetlo slabo;

- nije otkriveno niti jedno vozilo ni svjetlo;

- kada je brzina vozila veća od otprilike 40 km/h.

Ako jedan od gore navedenih uvjeta nije ispunjen, sustav prelazi u način rada s kratkim svjetlima.

Napomena: provjerite da vjetrobransko staklo nije prekriveno prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.).

Automatska duga svijetla (nastavak)

Uključivanje/isključivanje

Za automatsko uključivanje dugih svjetala

Okrećite prsten 3 sve dok se simbol AUTO ne poravna s oznakom 2, zatim pritisnite prekidač 6.

Ako su uključena kratka svjetla, uključuje se kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči.

Za isključivanje automatskih dugih svjetala:

Pritiskom na prekidač 6 isključit će se kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči.

Napomena: guranjem ručice 1 isključuje se funkcija automatskog uključivanja dugih svjetala, isključuje se kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči i uključuju se duga svjetla na vozilu.

smetnje u radu

Kada se na instrumentnoj ploči pojavi poruka “Auto svjetla provjerite”, sustav je isključen.

Potražite savjet Predstavnika marke.

U nekim uvjetima rad sustava neće biti moguć, posebice :

- iznimno loši vremenski uvjeti (kiša, snijeg, magla itd.);

- ako su vjetrobransko staklo ili kamera prekriveni;

- kada vozilo iza vas ili ono koje vam dolazi ususret ima slabo vidljiva ili prekrivena svjetla;

- ako su prednja svjetla neispravno podešena;

- sustavi koji stvaraju odbljesak;

- ...

Upotreba prijenosnog sustava za navigaciju noću u području vjetrobranskog stakla ispod kamere može ometati rad sustava “automatskog uključivanja dugih svjetala” (postoji opasnost od odbljeska od vjetrobranskog stakla).

Sustav “automatskog uključivanja dugih svjetala” ni u kojem slučaju ne može zamijeniti pozornost i odgovornost vozača po pitanju osvjetljenja vozila i njegovog prilagođavanje uvjetima osvjetljenja, vidljivosti i stanju u prometu.

Gašenje svjetala

Svjetla se gase nakon zaustavljanja motora kada se otvore vrata vozača ili prilikom zaključavanja vozila, ili jednu minutu nakon isključivanja motora.

U tom slučaju, prilikom sljedećeg pokretanja motora, svjetla će se ponovno upaliti u položaju prstena 3.

Zvučni alarm neugašenih svjetala

U slučaju kada su svjetla upaljena nakon gašenja motora, aktivira se zvučni alarm pri otvaranju vozačevih vrata kako bi vas obavijestio da su svjetla ostala upaljena.

smetnje u radu

Ovisno o vozilu, ako se prikazuje poruka “Osvjetljenje provjerite” popraćena kontrolnim svjetlom upozorenja © i ako kontrolno svjetlo upozorenja k trepće na instrumentnoj ploči, postoji kvar povezan sa svjetlima.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Funkcija pozdrava ulaza i izlaza iz vozila

(ovisno o vozilu)

Kada je funkcija uključena, dnevna i stražnja pozicijska svjetla automatski će se upaliti prilikom otkrivanja kartice ili otključavanja vozila.

Ona se automatski gase:

- otprilike petnaest sekundi nakon uključivanja;

- prilikom pokretanja motora ovisno o položaju ručice svjetala;

ili

- prilikom zaključavanja vozila.

Uključivanje/isključivanje funkcije

Za uključivanje ili isključivanje vanjskog prijema signala pogledajte priručnik za multimedijski sustav.

“Vanjsko osvjetljenje za pratnju”

Ova vam funkcija omogućuje trenutno paljenje pozicijskih i kratkih svjetala (npr. za osvjetljenje prilikom otvaranja vrata).

Dok je motor ugašen i svjetla isključena, nakon otvaranja vrata vozača, a prsten 3 u položaju AUTO, povucite ručicu 1 prema sebi: upalit će se pozicijska i kratka svjetla na otprilike 30 sekundi, zajedno s kontrolnim svjetlima š i k na instrumentnoj ploči.

Kako biste produljili trajanje, možete povući ručicu do četiri puta (ukupno vrijeme ograničeno na otprilike dvije minute).

Na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “ _ _ _” popraćena vremenom uključivanja za potvrdu te radnje.

Zatim možete zaključati vozilo.

Deaktiviranje značajke “Vanjsko osvjetljenje za pratnju”

Za isključivanje osvjetljenja prije automatskog isključivanja, okrenite prsten 3 u bilo koji položaj, a zatim ga vratite u položaj AUTO.

Napomena: ako je funkcija dobrodošlice i pozdrava uključena, nakon isključivanja kontakta, postupak za isključivanje funkcije “vanjskog osvjetljenja za pratnju” mora se izvršiti prije povlačenja ručice (inače će funkcija dobrodošlice i pozdrava ostaviti svjetla upaljena).

Stražnje svjetlo za maglu

Za aktiviranje ove funkcije okrećite prsten 3 dok se ne pojavi simbol AUTO nasuprot oznake 2, a zatim pritisnite okretni prekidač kako biste postavili oznaku 4 pokraj simbola 7.

Kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Rad ovisi o odabranom položaju vanjskog osvjetljenja, a kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Nemojte zaboraviti isključiti to svjetlo kada vam više ne bude potrebno kako ne biste ometali ostale vozače.

Gašenje

Kako biste deaktivirali funkciju, ponovno pritisnite okretni prekidač kako biste postavili oznaku 4 pokraj simbola 7.

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči se gasi.

Gašenje vanjskog osvjetljenja dovodi do gašenja stražnjih svjetala za maglu.

Po magli, snijegu ili u slučaju da prevozite predmete više od krova, automatsko paljenje svjetala nije sustavno.

Svjetlima za maglu upravlja vozač: kontrolna svjetla na instrumentnoj ploči obavještavaju vas jesu li upaljena (kontrolno svjetlo je upaljeno) ili ugašena (kontrolno svjetlo je ugašeno).