NAPREDNA SIGURNOST

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sustav “Napredna sigurn.” sastoji se od sljedećeg:

- aktivno naglo kočenje;

i

- sprečavanje izlaska iz prometne trake u hitnim slučajevima.

Sustav “Napredna sigurn.” upotrebljava podatke kamere 1, prednjeg radara 2 i, ovisno o vozilu, bočnih radara 3.

Položaj kamere 1

Pobrinite se da vjetrobransko staklo nije prekriveno (prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.).

Položaj prednjeg radara 2

Pazite da područje radara nije prekriveno (prljavštinom, blatom, snijegom, loše postavljenom/pričvršćenom prednjom registarskom pločicom), oštećeno, izmijenjeno (uključujući bojenje) ili da ga ne skriva dodatna oprema postavljena na prednjem dijelu vozila (na prednjem braniku, logotipu itd.).

Položaj bočnih radara 3

Pobrinite se da nema smetnji na radarskom području (prljavština, blato, snijeg itd.), da nema znakova udaraca ni izmjena (uključujući lakiranje itd.).

Ovisno o odabranoj postavci osjetljivosti, prije pokretanja sustava “Sprečavanje izlaska iz prometne trake u hitnim slučajevima” može se upotrijebiti funkcija “Sprečavanje napuštanja vozne trake”.

Ovaj sustav pruža dodatnu pomoć u vožnji.

Sustav ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Uključivanje, isključivanje sustava putem multimedijalnog zaslona 4

Iz Svijeta “Vozilo” na multimedijskom zaslonu, 4, pritisnite izbornik “Pomoć pri vožnji” i izbornik “Napredna sigurn.” da biste pristupili uključivanju/isključivanju funkcije.

Žuto kontrolno svjetlo prikazuje se na instrumentnoj ploči kada je sustav isključen.

Kad se sustav uključi, kontrolno svjetlo nestaje.

Sustav se ponovno uključuje prilikom svakog uključivanja kontakta na vozilu.

Aktivno naglo kočenje

Sustav upotrebljava podatke s radara 2 i kamere 1 radi određivanja udaljenosti od vašeg vozila:

- vozila ispred u istoj prometnoj traci;

ili

- i vozila koja dolaze iz suprotnog smjera u kontekstu manevriranja s ciljem promjene smjera;

ili

- pješaci i biciklisti u blizini.

Sustav obavještava vozača u slučaju opasnosti od frontalnog sudara kako bi se omogućilo odgovarajuće upravljanje u slučaju nužde (pritisak papučice kočnice i/ili okretanje kola upravljača).

Ovisno o reaktivnosti vozača, sustav može pomoći pri kočenju kako bi se umanjilo oštećenje ili spriječio sudar.

Sustav može po potrebi pritisnuti kočnicu vozila do kraja dok se vozilo potpuno ne zaustavi.

Iz sigurnosnih razloga uvijek vežite sigurnosni pojas kada se nalazite u vozilu i provjerite je li prtljaga smještena tako da predmeti ne mogu ispasti i udariti putnike.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Aktivno naglo kočenje

(nastavak)

Prepoznavanje vozila

Ako pri vožnji brzinom od oko 8 km/h postoji opasnost od sudara s vozilom ispred ili s vozilom koje se kreće u suprotnom smjeru prilikom promjene smjera ili sa zaustavljenim vozilom, sustav će vas upozoriti na opasnost od sudara ili može aktivirati kočenje.

Upozorenje na upasnost od udarca

Na instrumentnoj se ploči prikazuje crveno kontrolno svjetlo ili, ovisno o vozilu, zaslon 5 i poruka “Koči !!!”, popraćena zvučnim signalom i haptičkim upozorenjem (mikro kočenje prema razini osjetljivosti i brzini).

Ako vozač pritisne papučicu kočnice, a sustav i dalje otkriva opasnost od sudara, sila kočenja može se povećati ako nije dovoljna za sprečavanje sudara.

Pokretanje kočenja

Ako vozač ne reagira nakon upozorenja i sudar postane neminovan.

Ako je uključeno kočenje u nuždi prouzročilo zaustavljanje vozila, vozilo se kratko zadržava u zaustavljenom položaju.

Nakon tog vremenskog ograničenja, vozač mora držati vozilo u zaustavljenom položaju držeći nogu na papučici kočnice.

Napomena: ako vozač upravlja vozilom (kolom upravljača, papučicama itd.) sustav može odgoditi određene radnje ili ne ih uključiti.

Ako se aktivira upravljanje u slučaju nužde, kočenje možete zaustaviti u svakom trenutku:

- pritiskom na papučicu gasa;

ili

- okretanjem kola upravljača u pokušaju izbjegavanja sudara.

Aktivno naglo kočenje

(nastavak)

Posebne značajke vozila koja dolaze iz suprotnog smjera u kontekstu manevriranja s ciljem promjene smjera

Kada želite promijeniti smjer (npr. A), sustav otkriva vozila iz suprotnog smjera koja voze brzinom od približno 30 km/h do 55 km/h u sljedećim slučajevima:

- vaše se vozilo kreće brzinom između približno 8 km/h i 20 km/h;

- uključili ste pokazivač smjera.

U protivnom, sustav je neaktivan i ne pokreće upozorenje.

Osobitosti zaustavljenih vozila

Zaustavljena vozila otkrivaju se kada se vaše vozilo kreće brzinom između 8 km/h i 80 km/h.

Sustav nije aktivan i ne odašilje upozorenje o zaustavljenim vozilima kada prijeđete brzinu od otprilike 80 km/h.

Osobitosti upozorenja

Ovisno o brzini, upozorenje i kočenje mogu se istovremeno uključiti.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Aktivno naglo kočenje

(nastavak)

Prepoznavanje pješaka i biciklista

Ako tijekom vožnje brzinom između 8 km/h i 85 km/h dođe do opasnosti od sudara s biciklistom ili pješakom, sustav reagira na sljedeći način:

- upozoriti vas na opasnost od sudara:

na instrumentnoj ploči prikazuje se crveno svjetlo upozorenja ili, ovisno o vozilu, na instrumentnoj ploči prikazuje se zaslon 5 i poruka “Koči !!!” uz zvučni signal.

Ako vozač pritisne papučicu kočnice, a sustav i dalje otkriva opasnost od sudara, sila kočenja može se povećati ako nije dovoljna za sprečavanje sudara;

- može aktivirati kočenje:

ako vozač ne reagira nakon upozorenja i sudar postane neminovan.

Ako je uključeno kočenje u nuždi prouzročilo zaustavljanje vozila, vozilo se kratko zadržava u zaustavljenom položaju.

Nakon tog vremenskog ograničenja, vozač mora držati vozilo u zaustavljenom položaju držeći nogu na papučici kočnice.

Napomena: ako vozač upravlja vozilom (kolom upravljača, papučicama itd.) sustav može odgoditi određene radnje ili ne ih uključiti.

Ako se aktivira upravljanje u slučaju nužde, kočenje možete zaustaviti u svakom trenutku:

- pritiskom na papučicu gasa;

ili

- okretanjem kola upravljača u pokušaju izbjegavanja sudara.

Aktivno naglo kočenje

(nastavak)

Postavke

Iz Svijeta “Vozilo” na multimedijskom zaslonu 4, pritisnite izbornik “Pomoć pri vožnji” i izbornik “Napredna sigurn.” da biste pristupili sljedećim postavkama:

“Predviđanje upozorenja”: podesite razinu osjetljivosti upozorenja. Da biste to učinili, odaberite:

- “Kasno”;

- “Standardno”;

- “Rano”.

Privremeno nije dostupno

Ako sustav otkrije privremenu neispravnost, pali se kontrolno svjetlo ili, ovisno o vozilu, žuto kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči.

Mogući su uzroci:

- sustav ne funkcionira zbog smanjene vidljivosti (jarko sunčevo svjetlo, duga svjetla, loši vremenski uvjeti itd.). Sustav će ponovno početi funkcionirati kada se vidljivost popravi;

- sustav je privremeno prekinut (npr. vjetrobransko staklo, prednji ili stražnji branik ili logotip prekriveni su prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama itd.). U tom slučaju parkirajte vozilo i isključite motor. Očistite vjetrobransko staklo i oblogu prednjeg branika. Sljedeći put kad se motor pokrene, kontrolno svjetlo i poruka nestaju nakon pet do deset minuta vožnje.

Ako to nije slučaj, moguć je drugi razlog; potražite savjet kod ovlaštenog zastupnika.

smetnje u radu

Kada funkcija otkrije pogrešku u radu, na ploči s instrumentima se prikazuje svjetlo upozorenja i, ovisno o vrsti kvara, prikazuje se sljedeća poruka:

- “provjeriti prednju kameru”;

ili

- “provjeriti prednji radar”;

ili

- “Provjeri pomoć pri vožnji”.

Ovisno o vozilu, uz poruku se prikazuje svjetlo upozorenja © na instrumentnoj ploči.

Obratite se ovlaštenom predstavniku marke.

Aktivno naglo kočenje

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom. Aktiviranje ove funkcije može biti odgođeno ili onemogućeno ako sustav prepozna da vozač ima kontrolu nad vozilom (okretanje upravljača, pritiskanje papučica itd.).

Sustav se ne može uključiti:

- ako je komanda stupnja prijenosa u neutralnom položaju;

- kada je zategnuta parkirna kočnica;

- kada je pokrenuta dinamička kontrola vožnje (ESC).

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje radara i/ili kamere i to može utjecati na njihov rad. Isključite funkciju i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalaze radar i/ili kamera (otklanjanje kvarova, zamjene, preinake vjetrobranskog stakla itd.) mora izvršiti ovlašteno osoblje.

Samo je ovlašteni servis kvalificiran za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- kompleksni okoliš (željezni most, tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, kiša, tuča, poledica itd.);

- loša vidljivost (po noći, magla itd.);

- slab kontrast između objekata (vozila, pješaka) i okoline (npr. pješak odjeven u bijelo na području prekrivenom snijegom itd.);

- zaslijepljenost (jako sunce, svjetla vozila iz suprotnog smjera itd.);

- vjetrobransko staklo prekriveno prljavštinom, ledom, snijegom, kapljicama vode itd.;

- ...

U takvim uvjetima sustav možda neće reagirati, možda će upozoriti vozača ili nehotice zakočiti.

Ograničenja u radu sustava

- Pri svakom pokretanju vozila sustav izvodi kalibraciju u skladu s okruženjem vozila te se može isključiti u trajanju od otprilike dvije do pet minuta vožnje;

- vozilo iz suprotnog smjera neće pokrenuti nikakvo upozorenje ili radnju sustava ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka “Posebne značajke za vozila iz suprotnog smjera u kontekstu manevriranja s ciljem promjene smjera” (pogledajte prethodne stranice);

- da bi se omogućio ispravan rad sustava, područja radara i kamere moraju se održavati čistima i na njima se ne smiju izvoditi preinake;

- Sustav možda neće jednako učinkovito reagirati na vozila malih dimenzija poput motocikala kao na ostala vozila.

- Sustav možda neće ispravno raditi ako je cesta skliska (kiša, snijeg, poledica itd.);

- Kako bi se osigurao ispravan rad, sustav mora prepoznati potpuni obris pješaka. Sustav ne može prepoznati sljedeće:

- pješake u mraku ili u uvjetima slabog osvjetljenja;

- djelomično vidljive pješake:

- pješake niže od približno 80 cm;

- pješake koji nose velike predmete;

- ...

U takvim uvjetima sustav možda neće reagirati, možda će upozoriti vozača ili nehotice zakočiti.

Isključenje funkcije

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- oštećeno je područje kamere (npr. s unutarnje ili vanjske strane vjetrobranskog stakla);

- prednji je dio vozila oštećen (udarac, iskrivljenje, ogrebotina na radaru itd.)

- vozilo se vuče (u kvaru);

- vjetrobransko je staklo napuklo ili je iskrivljeno (nemojte popravljati taj dio vjetrobranskog stakla, zatražite od predstavnika marke da ga zamijeni)

- ne vozite po asfaltiranoj cesti;

- vozilo je u radionici na ispitnom uređaju s valjcima u radionici.

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom servisu.

Prekid funkcije

Aktivno kočenje možete u bilo kojem trenutku prekinuti kratkim pritiskom na papučicu gasa ili okretanjem kola upravljača u pokušaju izbjegavanja sudara.

Sprečavanje izlaska iz prometne trake u hitnim slučajevima

Na temelju informacija koje prenosi kamera 1, funkcija pokreće korektivnu radnju na sustavu upravljanja vozila prilikom približavanja rubu ceste (pregradi, prepreci, pločniku, nasipu itd.) bez uključenog pokazivača smjera.

Na temelju podataka radara 2 i kamere 1, funkcija aktivira korektivnu radnju u sustavu upravljanja u slučaju opasnosti od sudara s vozilom koje dolazi iz suprotnog smjera u susjednoj traci, bez uključenog pokazivača smjera.

Ovisno o vozilu, upotrebom informacija s radara 3 i kamere 1, funkcija pokreće korektivne radnje na upravljačkom sustavu vozila.

U slučaju opasnosti od sudara s vozilom koje se kreće istom ili većom brzinom unutar područja otkrivanja stražnjih radara (sprečavanje izlaska iz prometne trake u hitnim slučajevima prilikom pretjecanja).

U bilo kojem trenutku možete pomoću upravljača preuzeti kontrolu nad vozilom.

Ovaj sustav pruža dodatnu pomoć u vožnji.

Sustav ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Sprečavanje izlaska iz prometne trake u hitnim slučajevima

(nastavak)

Otkrivanje ruba ceste

Tijekom vožnje pri brzini od otprilike 65 km/h do 180 km/h, prilikom približavanja cesti (na zemlji, prepreci, pločniku, nasipu itd.), bez uključenog pokazivača smjera, sustav reagira na sljedeći način:

- upozoriti vas na opasnost od sudara:

zaslon 6 svijetli na instrumentnoj ploči uz poruku “Blizu ceste”;

i

- aktivira se korektivna mjera u sustavu upravljanja.

Osobitost

U slučaju da se funkcija neprekidno pokreće kada se približavate cesti, ako sustav ne prepozna ruke na upravljaču, na instrumentnoj ploči prikazuje se žuto kontrolno svjetlo uz poruku “Zadržite upravljanje”.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Sprečavanje izlaska iz prometne trake u hitnim slučajevima

(nastavak)

Otkrivanje vozila koje dolazi iz suprotnog smjera

Ako pri vožnji brzinom između 65 km/h i 110  km/h postoji rizik od sudara s vozilom koje dolazi iz suprotnog smjera u susjednoj traci i unutar zone otkrivanja B, bez uključivanja pokazivača smjera, sustav reagira na sljedeći način:

- upozoriti vas na opasnost od sudara:

na instrumentnoj se ploči uključuju crveno kontrolno svjetlo i zaslon 6 uz poruku “Rizik od sudara” i zvučni signal;

i

- aktivira se korektivna mjera u sustavu upravljanja.

Ispravljanje putanje možete u svakom trenutku prekinuti pomicanjem upravljača.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Sprečavanje izlaska iz prometne trake u hitnim slučajevima (nastavak)

U slučaju pretjecanja

(ovisno o vozilu)

Ako se vozilo koje se kreće brzinom većom od oko 8 km/h približi liniji (punoj ili isprekidanoj) dok postoji opasnost od sudara s vozilom koje se nalazi u mrtvom kutu C i koje se kreće u istom smjeru kao i vaše vozilo ili s vozilom koje se brzo približava straga ili vozilom u susjednoj traci unutar područja otkrivanja D, sustav reagira na sljedeći način:

- upozoriti vas na opasnost od sudara:

kontrolno svjetlo 7 treperi, crveno kontrolno svjetlo i zaslon 6 pojavljuju se na instrumentnoj ploči zajedno uz poruku “Bočna prepreka otkrivena” i zvučni signal;

i

- aktivira se korektivna mjera u sustavu upravljanja.

Sprečavanje izlaska iz prometne trake u hitnim slučajevima

(nastavak)

Privremeno nije dostupan u sljedećim situacijama:

Sustav će prestati biti dostupan u sljedećim slučajevima:

- vrlo brzi prelazak crte;

- stalna vožnja po crti

- približno četiri sekunde nakon promjene vozne trake

- oštri zavoji;

- smanjena vidljivost

- uključivanje pokazivača smjera (u slučaju otkrivanja ceste i vozila koje dolazi iz suprotnog smjera);

- jako ubrzanje

- naglo kočenje

- promjena širine trake;

- rad aktivnog sustava kočenja u slučaju nužde;

-...

Ovisno o vozilu, ako je neki od radara prekriven, na instrumentnoj ploči prikazat će se poruka “provjeriti bočne radare”.

Kada je prednji radar prekriven, na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Prednji radar nema vidljivost”.

Kada je prednja kamera prekrivena, na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “prednja kamera bez vidljivosti”.

Uvjeti u kojima se sustav ne uključuje

Sustav se ne može uključiti u sljedećim slučajevima:

- uključena je brzina za vožnju unatrag

- vidno polje kamere je zaklonjeno

- prednji je radar prekriven;

- ovisno o vozilu, prekriveni su stražnji radari;

- prikazano je kontrolno svjetlo û.

Ako je jedna od bočnih kamera za nadzor brzine prekrivena, pali se žuto kontrolno svjetlo uz poruku “Bočni radar nema vidljivost”.

Ako je prednji radar prekriven, pali se žuto kontrolno svjetlo uz poruku “Prednji radar nema vidljivost”.

Ako je prednja kamera prekrivena, pali se žuto kontrolno svjetlo uz poruku “prednja kamera bez vidljivosti”.

Očistite područje na kojem se nalaze senzori.

Ako je vozilo opremljeno kukom za vuču koju sustav prepoznaje, uključuje se kontrolno svjetlo u žutoj boji, popraćeno porukom “Prikolica: bočni senzori nedostupni” što označava da funkcija sprečavanja izlaska iz prometne trake u hitnim slučajevima nije u funkciji.

Ako vozilo vuče prikolicu ili karavan, mogu se dogoditi neočekivani ili nepotrebni ispravci.

Funkciju “Napredna sigurn.” možete isključiti kako biste izbjegli neočekivane ili nepotrebne korekcije.

Smetnje u radu

Kada funkcija otkrije pogrešku u radu, na ploči s instrumentima se prikazuje svjetlo upozorenja i, ovisno o vrsti kvara, prikazuje se sljedeća poruka:

- “provjeriti prednju kameru”;

ili

- “provjeriti prednji radar”;

ili

- “Provjeri pomoć pri vožnji”;

uli, ovisno o vozilu,

- “provjeriti bočne radare”.

Ovisno o vozilu, uz poruku se prikazuje svjetlo upozorenja © na instrumentnoj ploči.

Obratite se ovlaštenom predstavniku marke.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Zahvati/popravci sustava

- Uslijed udarca može doći do promjene poravnanja kamere ili radara, što može utjecati na njihov rad. Isključite funkciju i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalaze kamera ili radari (zamjene, otklanjanje kvarova, preinake vjetrobranskog stakla itd.) mora izvršiti ovlašteno osoblje.

Samo je Predstavnik marke ovlašten za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- vjetrobransko staklo prekriveno prljavštinom, ledom, snijegom, kapljicama vode itd.;

- složeno okruženje (tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, kiša, tuča, poledica itd.)

- loša vidljivost (po noći, magla itd.);

- oznake na cesti su nepravilne ili se teško razaznaju (npr. djelomično su izbrisane, prekomjerno su razmaknute, cestovna površina je izobličena)

- zaslijepljenost (jako sunce, svjetla vozila iz suprotnog smjera itd.);

- uska, zavojita ili valovita cesta (oštri zavoji itd.);

- vozilo na maloj udaljenosti ispred vas u istoj prometnoj traci.

U tom slučaju funkcija “Napredna sigurnost” može neispravno reagirati ili uopće ne reagirati.

Postoji opasnost od neželjene i neispravne korekcije putanje ili se putanja uopće neće korigirati.

Isključenje rada

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- oštećeno je područje kamere (na vjetrobranskom staklu ili na unutrašnjem retrovizoru) ili područje radara;

- vjetrobransko je staklo napuklo ili iskrivljeno (nemojte popravljati taj dio vjetrobranskog stakla, zatražite od ovlaštenog zastupnika da ga zamijeni);

- vozilo se vuče (u kvaru);

- ne vozite po asfaltiranoj cesti.