Natrag na popis

SPREČAVANJE IZLASKA IZ PROMETNE TRAKE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

S pomoću podataka s kamere 1 ova funkcija uključuje korektivnu radnju na upravljačkom sustavu vozila ako vozilo prijeđe preko pune ili isprekidane linije vozne trake bez uključivanja pokazivača smjera.

Položaj kamere 1

Pazite da vjetrobransko staklo ne bude prekriveno (prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.).

U bilo kojem trenutku možete pomoću upravljača preuzeti kontrolu nad vozilom.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Uključivanje/isključivanje

Prije uključivanja funkcije u načinu “Vozilo” na multimedijskom zaslonu 2, pritisnite izbornik “Pomoć pri vožnji”, a zatim izbornik “Sustav zadržavanja traka” i odaberite “Sprečavanje napuštanja vozne trake”.

Pritisnite prekidač 3 da biste uključili funkciju.

Na instrumentnoj ploči prikazuju se poruka “sustav držanja vozne trake aktiviran” i kontrolno svjetlo “” te svijetli kontrolno svjetlo prekidača 3.

Kada je uključena funkcija sprečavanja izlaska iz prometne trake, ona uključuje funkciju “Upozorenje na napuštanje trake”, čak i ako nije odabrana na multimedijskom zaslonu UPOZORENJE NA IZLAZAK IZ PROMETNOG TRAKA.

Ako u izborniku “Sustav zadržavanja traka” nije odabrana nijedna sporedna funkcija, nakon pritiska prekidača 3 na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “sustav držanja vozne trake nekonfiguriran”.

Kontrolno svjetlo prekidača 3 ostaje isključeno.

Da biste isključili funkciju, pritisnite prekidač 3 ili odznačite “Sprečavanje napuštanja vozne trake” u izborniku “Sustav zadržavanja traka”.

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči se gasi.

Kada pritisnete prekidač 3 ili poništite odabir svih pomoćnih funkcija u izborniku “Sustav zadržavanja traka”, isključit će se kontrolno svjetlo prekidača 3 i na instrumentnoj će se ploči pojaviti poruka “sustav držanja vozne trake deaktiviran”.

Pri svakom pokretanju vozila, funkcija nastavlja način rada koji je bio pohranjen u trenutku posljednjeg zaustavljanja motora.

Rad

Kad je funkcija uključena, kontrolno svjetlo te lijeva i desna crta 4 prikazuju se u sivoj boji na instrumentnoj ploči.

Funkcija je postavljena tako da se uključi kada je brzina vozila između otprilike 65 km/h i 150 km/h ili 160 km/h, ovisno o vozilu, a kontrolno svjetlo i pokazivači lijeve i desne prometne linije 4 označeni su bijelom bojom.

Funkcija se aktivira ako vozilo prijeđe u drugu prometnu traku bez uključivanja pokazivača smjera.

U tim slučajevima:

- funkcija pokreće radnju na sustavu upravljanja vozila s ciljem ispravka putanje vozila

- kontrolno svjetlo i pokazivač 4 na instrumentnoj ploči na strani prijeđene crte postaju žuti.

Napomena: u zavojima funkcija dopušta lagano “rezanje” zavoja.

Ako korektivna radnja na sustavu upravljanja nije dovoljna, kontrolno svjetlo i pokazivač 4 na instrumentnoj ploči na strani prijeđene crte postaju crveni, popraćeni vibriranjem kola upravljača.

Posebni slučajevi

Za vrijeme upotrebe ove funkcije:

- Ako sustav više ne može otkriti djelovanje vozača na kolo upravljača, svjetlo upozorenja svijetli narančasto na instrumentnoj ploči, a njega prate poruka “Zadržite upravljanje” i zvučno upozorenje.

Zvučno upozorenje se oglašava, a svjetlo upozorenja i poruka ostaju uključeni sve dok vozač ne preuzme kontrolu.

- ako je sustav predugo uključen, oglasit će se zvuk upozorenja, zatreperit će pokazivač smjera 4 na strani odgovarajuće prometne trake i uključit će se kontrolno svjetlo u žutoj boji sve dok vozač ponovno ne preuzme kontrolu nad vozilom.

Ispravljanje putanje možete u svakom trenutku prekinuti pomicanjem upravljača.

Privremeno nije dostupan u sljedećim situacijama:

Sustav će prestati biti dostupan u sljedećim slučajevima:

- vrlo brzi prelazak crte;

- stalna vožnja po crti;

- približno četiri sekunde nakon promjene vozne trake;

- oštri zavoji;

- smanjena vidljivost;

- uključivanje jednog od pokazivača smjera;

- jako ubrzanje;

- naglo kočenje;

- promjena širine trake;

- uključivanje aktivnog sustava kočenja u slučaju nužde.

Ako funkcija nije dostupna, kontrolno svjetlo te kontrolna svjetla lijevog/desnog pokazivača korekcije 3 prikazuju se u sivoj boji na instrumentnoj ploči.

Uvjeti u kojima se sustav ne uključuje

Sustav se ne može uključiti u sljedećim slučajevima:

- uključena je brzina za vožnju unatrag

- vidno polje kamere je zaklonjeno

- prikazano je kontrolno svjetlo û.

Kontrolno svjetlo i kontrolna svjetla pokazivača lijeve/desne crte prikazuju se u sivoj boji na instrumentnoj ploči.

Podešavanja

Za pristup postavkama funkcije multimedijskog zaslona 2 pogledajte upute za multimedijski sustav:

- “Vibracija upozorenja”: podesite razinu vibriranja upravljača za funkciju “Upozorenje na napuštanje trake”:

- “Niska”;

- “Srednja”;

- “Visoka”;

- “Predviđanje odlaska iz trake”: podesite razinu osjetljivosti otkrivanja rubnih crta. Da biste to učinili, odaberite:

- “Kasno”: crta otkrivena prilikom prelaska;

- “Standardno”: crta otkrivena prilikom približavanja;

- “Rano”: otkrivena crta u blizini.

Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijskog sustava.

smetnje u radu

Kada sustav otkrije kvar u radu, pokazivači lijeve i desne linije i kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči ostat će sive boje.

U nekim slučajevima popraćeni su sljedećom porukom:

- “Pomoć pri vožnji nedostupna”;

ili

- “Provjeriti prednju kameru”;

ili

- “Pomoć pri vožnji nedostupna”.

Ovisno o vozilu, uz poruku se prikazuje svjetlo upozorenja © na instrumentnoj ploči.

Obratite se ovlaštenom predstavniku marke.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje kamere i to može utjecati na njezin rad. Isključite funkciju i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalazi kamera (otklanjanje kvarova, zamjene, preinake vjetrobranskog stakla itd.) mora izvršiti ovlašteno osoblje.

Samo je Predstavnik marke ovlašten za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- vjetrobransko staklo prekriveno prljavštinom, ledom, snijegom, kapljicama vode itd.;

- složeno okruženje (tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, kiša, tuča, poledica itd.)

- loša vidljivost (po noći, magla itd.);

- oznake na cesti nepravilne su ili se teško razaznaju (npr. djelomično su izbrisane, prekomjerno razmaknute, površina je ceste neravna, itd.);

- zaslijepljenost (jako sunce, svjetla vozila iz suprotnog smjera itd.);

- uska, zavojita ili valovita cesta (oštri zavoji itd.);

- vozilo na maloj udaljenosti ispred vas u istoj prometnoj traci.

U tom slučaju funkcija “Sprečavanje napuštanja vozne trake” može neispravno reagirati ili uopće ne reagirati.

Postoji opasnost od neželjene i neispravne korekcije putanje ili se putanja uopće neće korigirati.

Isključenje rada

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- područje kamere oštećeno je (na vjetrobranskom staklu ili na unutrašnjem retrovizoru);

- cesta je skliska (snijeg, poledica, voda na cesti, šljunak itd.);

- loša vidljivost (noć, magla itd.);

- vjetrobransko je staklo napuklo ili iskrivljeno (nemojte popravljati taj dio vjetrobranskog stakla, zatražite od ovlaštenog zastupnika da ga zamijeni);

- vozilo vuče prikolicu ili kamp-prikolicu;

- vozilo ulazi u područje s različitom horizontalnom signalizacijom (područje na kojem se izvode radovi na cesti itd.).