Natrag na popis

KOMANDA STUPNJA PRIJENOSA, ELEKTRONIČKA RUČICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektronička ručica mjenjača 1

R: vožnja unazad

N: prazan hod

D: automatski način rada

P: parkiranje, gumb 2

Uključeni stupanj prijenosa prikazuje se na instrumentnoj ploči kao podsjetnik.

Impulsni birač

Ručicu mjenjača 1 pomaknite za jedan ili dva stupnja prema unaprijed ili unatrag da biste uključili željeni položaj (R, N ili D), a zatim otpustite ručicu te će se ona vratiti u početni položaj.

Uključeni položaj svijetli na instrumentnoj ploči.

Ako neki uvjeti onemogućuju mijenjanje položaja, trenutni položaj treperi na instrumentnoj ploči.

Za aktiviranje P položaja

Kada je vozilo zaustavljeno, s motorom u radu ili uključenim kontaktom, pritisnite gumb 2 kako biste uključili položaj P.

Za deaktivaciju položaja P

Dok je vozilo zaustavljeno, a motor radi, pritisnite papučicu kočnice te pomaknite ručicu mjenjača 1 unaprijed ili unatrag, u skladu sa željenim položajem.

Ako papučica kočnice nije pritisnuta do kraja, na instrumentnoj se ploči pojavljuje poruka “Pritisni pedalu kočnice” i kontrolno svjetlo Ó.

Za uključenje praznog hoda

Kad je vozilo zaustavljeno, a motor radi, da biste uključili položaj N, potrebno je pritisnuti papučicu kočnice prije pomicanja ručice mjenjača 1 za jedan stupanj unaprijed ili unatrag.

Provjerite je li upaljeno kontrolno svjetlo P na instrumentnoj ploči kada napuštate vozilo.

Opasnost od gubitka imobilizacije vozila.

Vožnja u automatskom načinu rada

Kad je vozilo zaustavljeno te su pritisnute papučica za vožnju i papučica kočnice, pomaknite ručicu mjenjača 1 dva stupnja unatrag da biste uključili položaj D.

Ako jedan od uvjeta nije ispunjen, trenutni položaj treperi otprilike 5 sekundi i na instrumentnoj se ploči na otprilike 5 sekundi prikazuje poruka “Pritisni pedalu kočnice”.

U većini poznatih uvjeta u prometu više nećete morati dirati ručicu.

Napomena: dok motor radi, a vozilo se kreće brzinom od 0 do 8 km/h, u položaju N ili R potrebno je pritisnuti papučicu kočnice kako bi se uključio položaj D.

Uključivanje brzine za vožnju unazad

Dok je vozilo zaustavljeno, a motor radi, ručicu mjenjača 1 pomaknite za dva stupnja unaprijed da biste uključili položaj R.

Ako papučica kočnice nije pritisnuta, oglašava se zvučni signal, prikaz trenutnog položaja treperi otprilike 5 sekundi na rasporedu prikazanom na instrumentnoj ploči i na otprilike 5 sekundi prikazuje se poruka “Pritisni pedalu kočnice”.

Napomena: dok motor radi, a vozilo se kreće brzinom od 0 do 8 km/h, u položaju N ili D potrebno je pritisnuti papučicu kočnice za uključivanje položaja R.

Parkiranje vozila

Položaj P automatski se uključuje i, ako je ugrađena, automatska se parkirna kočnica primjenjuje u sljedećim slučajevima:

- zaustavljanje motora

- otkopčavanja vozačevog sigurnosnog pojasa i zaustavljanja vozila

i

- otvaranja vrata vozača i zaustavljanja vozila.

P prikazuje se na instrumentnoj ploči.

Kako se položaj P automatski uključuje prilikom zaustavljanja motora, u nekim situacijama (npr. prilikom upotrebe nekih autopraonica) možda će biti potrebno uključiti položaj N:

- dok motor radi, pritisnite gumb P, pomaknite ručicu mjenjača 1 za jedan stupanj unaprijed ili unatrag u položaj N i zaustavite motor;

- dok je motor zaustavljen, a kontakt uključen, ručicu mjenjača 1 pomaknite za jedan stupanj unaprijed ili unatrag te isključite kontakt.

Prilikom sljedećeg pokretanja motora, položaj P automatski se uključuje u skladu s gore opisanim slučajevima.

Smetnje u radu

U slučaju kvara na motoru ili električnog kvara (kvar akumulatora itd.), provjerite je li vozilo imobilizirano.

Položaj P smije se uključiti samo kada je vozilo zaustavljeno.

Iz sigurnosnih razloga nikada ne isključujte kontakt prije potpunog zaustavljanja vozila.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (primjer: kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (primjer: iskrivljenje osovine...).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.