REGENERATIVNI KOČIONI SUSTAV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ručice za promjenu regenerativnog kočenja 12

Ovisno o vozilu, možete upotrijebiti ručice 12 da biste promijenili razinu regenerativnog kočenja kada se ručica nalazi u položaju D.

1: Pojačavanje regenerativnog kočenja.

2: Smanjivanje regenerativnog kočenja.

Ručice se mogu upotrijebiti samo u položaju D i nisu dostupne kada su aktivirani regulator brzine ili funkcija prilagodljivog regulatora brzine aktivirana.

Vožnja pomoću ručica

Pri otpuštanju papučice gasa, vozilo upotrebljava regenerativno kočenje za usporavanje.

Dio te energije pretvara se u električnu energiju radi punjenja pogonskog akumulatora.

Ručice iza kola upravljača mogu se upotrijebiti za pojačavanje ili smanjivanje regenerativnog kočenja.

Razine regenerativnog kočenja

Kontrolno svjetlo 3 obavještava vas o razini regenerativnog kočenja:

- A: Razina “Slobodni način rada kotača”, za nježnu, ekonomičnu vožnju. Zahtijeva vožnju s predviđanjem;

- B: niska razina regenerativnog kočenja;

- C: prosječna razina regenerativnog kočenja;

- D: maksimalna razina regenerativnog kočenja.

Kočenje motorom ni u kojem slučaju ne smije biti zamjena za papučicu kočnice.