POMOĆNI AKUMULATOR OD 12 V

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomoćni akumulator je akumulator od 12 V: daje energiju potrebnu za rad opreme vozila (svjetla, brisači vjetrobranskog stakla, podizanje stakala, audiosustav itd.) te određenih sigurnosnih sustava kao što je, primjerice, pomoć pri kočenju.

Ne smijete ga otvarati ili dodavati bilo koju tekućinu.

Održavanje/zamjena

Stanje napunjenosti akumulatora od 12 V 1 može se smanjivati, posebno ako upotrebljavate vozilo:

- pri niskim temperaturama;

- nakon duže upotrebe potrošača električne energije kada je motor zaustavljen.

Kada se vozilo puni ili je uključen kontakt, nemojte izvoditi radove ispod poklopca motora.

Radi vaše vlastite sigurnosti, kao i radi pravilnog rada električne opreme vozila (svjetla, brisači vjetrobranskog stakla, ABS itd.), sve zahvate na pomoćnom 12-voltnom akumulatoru (skidanje, odspajanje itd.) uvijek mora izvoditi osposobljeni stručnjak.

Postoji opasnost od teških opekotina ili strujnih udara.

Obavezno morate poštivati preporučene rokove zamjene (bez prekoračenja) kao što je navedeno u uputama za održavanje.

U vozilo je ugrađena posebna vrsta akumulatora. Pripazite da ga zamijenite istovjetnim akumulatorom.

Nazovite ovlaštenog zastupnika.

Pogonski sustav električnog vozila upotrebljava istosmjerni napon od približno 400 V.

Taj se sustav može zagrijati tijekom paljenja i nakon isključivanja paljenja.

Poštujte poruke upozorenja koje se nalaze na naljepnicama u vozilu.

Strogo su zabranjeni bilo kakvi zahvati ili izmjene na električnom sustavu vozila od 400 V (na komponentama, kabelima, utikačima, pogonskom akumulatoru).

Opasnost od teških opekotina ili električnog udara koji mogu dovesti do smrti.

Osim toga, motoventilator se može uključiti u svakom trenutku. Naljepnica u motornom prostoru ukazuje na to.

Opasnost od ozljeda

Naljepnica A

Pridržavajte se uputa na akumulatoru.

2 Zabranjeno je pušiti i približavati otvoreni plamen.

3 Obavezna je zaštita za oči.

4 Držati dalje od dosega djece.

5 Eksplozivni materijali.

6 Pogledajte korisnički priručnik.

7 Korozivni materijali.

otklanjanje kvara

Da biste izbjegli oštećenje vozila, nemojte puniti pomoćni akumulator do 12 V pomoću:

- vanjskog punjača akumulatora

- akumulatorom iz nekog drugog vozila.

Obratite se Predstavniku marke.

Nemojte upotrebljavati električno vozilo da biste pokrenuli akumulator od 12 V u nekom drugom vozilu. Električna energija od 12 V električnog vozila nije dovoljno jaka za takvu radnju.

Postoji opasnost od oštećenja vozila.

Nemojte odspajati pomoćni akumulator od 12 V.

Postoji opasnost od teških opekotina ili strujnih udara.