AUTOMATSKA PARKIRNA KOČNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Automatski rad

Zatezanje elektroničke parkirne kočnice

Dok je vozilo zaustavljeno, elektronička parkirna kočnica može se koristiti za imobilizaciju vozila:

- pritiskom na gumb za pokretanje/zaustavljanje motora 1;

ili

- kada je sigurnosni pojas vozača otkopčan;

ili

- kada su otvorena vrata vozača;

ili

- kada je uključen položaj P.

U svim ostalim slučajevima automatska parkirna kočnica ne aktivira se automatski. Mora se koristiti ručni način rada.

Za neke verzije modela za određene zemlje funkcija automatske primjene kočnice nije aktivirana. Pogledajte odjeljak “Ručni način rada”.

Aktiviranje automatske parkirne kočnice potvrđuje se uključivanjem kontrolnog svjetla } na instrumentnoj ploči i kontrolnog svjetla 2 na prekidaču 3.

Nakon zaustavljanja motora, kontrolno svjetlo 2 se gasi nekoliko minuta nakon zatezanja automatske parkirne kočnice i kontrolno svjetlo } se gasi nakon zaključavanja vozila.

Automatska parkirna kočnica može se koristiti za imobilizaciju vozila. Prije napuštanja vozila, provjerite zategnutost automatske parkirne kočnice. Zatezanje parkirne kočnice označeno je paljenjem kontrolnog svjetla 2 na prekidaču 3 i kontrolnog svjetla } na instrumentnoj ploči. Kontrolna svjetla isključuju se zaključavanjem vrata. Ovisno o vozilu, na gornjem dijelu vjetrobranskog stakla nalazi se naljepnica kao podsjetnik na to.

Automatski rad (nastavak)

Napomena: u nekim situacijama (kvar elektroničke parkirne kočnice, ručno otpuštanje parkirne kočnice itd.), oglašava se zvučni signal i na instrumentnoj ploči se prikazuje poruka “Aktivirajte parkirnu kočnicu” koja vas upozorava da je elektronička parkirna kočnica otpuštena.

- kad motor radi: prilikom otvaranja vozačevih vrata;

- dok je motor isključen: kada su prednja vrata otvorena.

U tom slučaju, povucite i otpustite prekidač 3 radi zatezanja automatske parkirne kočnice.

Automatsko otpuštanje parkirne kočnice

Parkirna se kočnica se otpušta:

- kada vozilo počne kretati;

ili

- pri pomicanju s položaja P.

Ručni način rada

Automatskom parkirnom kočnicom možete upravljati ručno.

Ručno zatezanje elektroničke parkirne kočnice

Povucite prekidač 3. Kontrolno svjetlo 2 i kontrolno svjetlo } na instrumentnoj ploči se pale.

Ručno otpuštanje elektroničke parkirne kočnice

Pritisnite prekidač 1, pri tom ne pritišćući pedale, kako biste uključili kontakt. Pritisnite papučicu kočnice, a zatim pritisnite prekidač 3: isključuje se kontrolno svjetlo 2 na prekidaču i kontrolno svjetlo } prikazano na instrumentnoj ploči.

Automatska parkirna kočnica može se koristiti za imobilizaciju vozila. Prije napuštanja vozila, provjerite zategnutost automatske parkirne kočnice. Zatezanje parkirne kočnice označeno je paljenjem kontrolnog svjetla 2 na prekidaču 3 i kontrolnog svjetla } na instrumentnoj ploči. Kontrolna svjetla isključuju se zaključavanjem vrata. Ovisno o vozilu, na gornjem dijelu vjetrobranskog stakla nalazi se naljepnica kao podsjetnik na to.

Povremeno zaustavljanje

Da biste ručno aktivirali automatsku parkirnu kočnicu (pri zaustavljanju na crvenom svjetlu semafora ili u mirovanju dok motor radi itd.): povucite i otpustite prekidač 3. Otpuštanje je automatsko s ponovnim pokretanjem vozila.

Posebni slučajevi

Za parkiranje na nizbrdici ili s prikolicom, na primjer, povucite prekidač 3 na nekoliko sekundi kako bi se omogućilo maksimalno kočenje.

Za parkiranje bez primjene elektroničke parkirne kočnice (primjerice kada postoji opasnost od smrzavanja):

- aktivirajte položaj P: pogonska osovina mehanički će blokirati pogonske kotače;

- zaustavite motor pritiskom na gumb za pokretanje/zaustavljanje motora 1;

- otpustite sigurnosni pojas vozača;

- otvorite vrata vozača;

- ručno otpustite elektroničku parkirnu kočnicu (pogledajte informacije u odjeljku “Ručno otpuštanje elektroničke parkirne kočnice” na prethodnoj stranici);

- ovisno o vozilu, parkirna kočnica aktivira se automatski. Morat ćete je ručno otpustiti.

Vozačeva vrata su otvorena ili nisu dobro zatvorena, a motor je u radu, iz sigurnosnih razloga automatsko otpuštanje se isključuje (kako bi se izbjeglo da vozilo krene bez vozača). Poruka “Otpusti parkirnu kočnicu ručno” pojavljuje se na instrumentnoj ploči kada vozač pritisne papučicu gasa.

smetnje u radu

- Ako postoji kvar © pali se kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči uz poruku “Provjerite parkirnu kočnicu”, a u nekim slučajevima pali se i kontrolno svjetlo }. Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

- U slučaju neispravnosti automatske parkirne kočnice pali se kontrolno svjetlo ® popraćeno porukom “Kočioni sistem greška” i zvučnim signalom (bip), a u nekim se slučajevima pali kontrolno svjetlo }.

Potrebno je odmah zaustaviti vozilo u skladu s uvjetima u prometu.

Ako se prikaže poruka “Električni kvar” ili “Provjerite bateriju” ili “Kočioni sistem greška”, trebate imobilizirati vozilo tako da uključite položaj P ili povučete prekidač 3 na otprilike 10 sekundi.

Ako nagib i uvjeti to zahtijevaju, podmetnite blokade ispod kotača vozila.

Opasnost od gubitka imobilizacije vozila.

Nazovite ovlaštenog zastupnika.

Nikada ne izlazite iz vozila bez stavljanja ručice mjenjača u položaj P, povlačenja ručne kočnice i isključivanja motora. U stvari, kod zaustavljenog vozila, dok motor radi s uključenom brzinom, ako ubrzate, vozilo se može pokrenuti.

Opasnost od nesreće.

Odsutnost vizualnog ili zvučnog signala označava neispravnost instrumentne ploče. Odmah se zaustavite na sigurnom mjestu. Provjerite je li imobilizacija vozila dobra i pozovite Predstavnika marke.