Natrag na popis

UPOZORENJE ZA MRTVI KUT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Koristeći se informacijama senzora 1 ugrađenih sa svake strane obloge stražnjeg branika, sustav upozorava vozača kad se drugo vozilo pojavi u području otkrivanja A.

Sustav se uključuje kada je brzina vozila između otprilike 30 km/h i 140 km/h.

Osobitost

Pripazite da 1 senzori nisu zaklonjeni (prljavštinom, blatom, snijegom itd.).

Ako je jedan od senzora zaklonjen, na instrumentnoj će se ploči prikazati poruka “Mrtva tocka ocistite senzor”. Očistite senzore.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Isključivanje/uključivanje

Pritisnite prekidač 3 za isključenje funkcije. Kontrolno svjetlo 2 se gasi.

Funkcija se opet aktivira ponovnim pritiskom. Kontrolno se svjetlo 2 isključuje i na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “upozorenje za mrtvi kut uključeno”.

Pri pokretanju motora, sustav se vraća u položaj zabilježen prilikom posljednjeg isključenja kontakta.

Pokazivač 4

Pokazivač 4 se nalazi se na svakom od retrovizora 5.

Napomena: redovito čistite retrovizore 5 kako bi pokazivači bili vidljivi 4.

Rad

Ta funkcija prikazuje upozorenje:

- kada je brzina vozila od približno 30 km/h do 140 km/h;

i

- kada se drugo vozilo nalazi u području mrtvog kuta A i kreće se u istom smjeru kao vaše vozilo.

Funkcija ne upozorava vozača ako se ostala vozila ne kreću.

Ako pretječete drugo vozilo, pokazivač 4 uključit će se samo ako pretjecano vozilo dovoljno dugo ostane u području vašeg mrtvog kuta A .

Prikaz B

Funkcija je uključena i ne otkriva nijedno vozilo.

Prikaz C

Prvo upozorenje: kada pokazivač smjera nije uključen, kontrolno svjetlo 4 šalje signal da je otkriveno vozilo u mrtvom kutu.

Prikaz D

Kad je uključen pokazivač smjera,, kontrolno svjetlo 4 treperi ako je otkriveno vozilo u mrtvom kutu na strani prema kojoj ste namjeravali okrenuti upravljač. Ako isključite pokazivač smjera, pokazivač upozorenja prelazi na prvo upozorenje (prikaz C).

Kapacitet dosega sustava utemeljen je na širini standardnog prometnog traka. Pri vožnji uskom voznom trakom, funkcija vas može upozoriti kad se otkrije vozilo dalje od najbliže vozne trake.

Uvjeti kada sustav neće raditi

- Ako objekt nije u pokretu;

- ako je promet gust;

- pri vožnji zavojitim cestama;

- ako prednji i stražnji senzori istodobno otkriju objekt (npr. dugački kamion).

-...

Ako je vozilo opremljeno kukom za vuču koju je sustav prepoznao, na instrumentnoj se ploči prikazuje se poruka “Prikolica: upozorenje za mrtvi kut ISKLJUČENO”, koja vas obavještava da funkcija ne radi. Za izbor opreme koja odgovara vašem vozilu predlažemo vam da potražite savjet ovlaštenog zastupnika.

Zbog prisutnosti senzora u oblozi branika, preporučljivo je sve postupke koje se izvode na braniku (popravak, zamjenu, bojenje itd.) prepustiti ovlaštenom osoblju.

Smetnje u radu

Ako sustav otkrije pogrešku, na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Provjerite upozorenje za mrtvi kut”. Nazovite ovlaštenog zastupnika.

Napomena: kad se motor pokrene, kontrolno svjetlo 4, prikaz B, zatreperi tri puta. Ta je situacija normalna.

- Kapacitet dosega sustava utemeljen je na širini standardnog prometnog traka. Ako vozite širim prometnim trakom, sustav možda neće otkriti vozilo u mrtvom kutu.

- U slučaju izloženosti snažnom elektromagnetskom zračenju (vožnja ispod vodova pod visokim naponom) ili u jako lošim meteorološkim uvjetima (jaka kiša, snijeg itd.), može doći do trenutačnog poremećaja u radu sustava. Budite oprezni i pratite uvjete u prometu.

Postoji opasnost od nesreće.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Vozač uvijek mora prilagoditi brzinu uvjetima u prometu neovisno o porukama sustava.

Sustav se ni u kojem slučaju ne smije povezati sa senzorom prepreke ili sustavom protiv sudara.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti usmjerenje senzora, što može utjecati na njihov rad. Isključite funkciju i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalaze senzori (popravci, zamjene itd.) mora izvršiti kvalificirani stručnjak.

Samo je ovlašteni servis kvalificiran za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oštetiti određeni uvjeti kao što su na primjer:

- kompleksno okruženje (metalni mostovi, tuneli, ceste s preprekama na rubovima itd.).

- loši vremenski uvjeti (snijeg, tuča, poledica...).

Opasnost od lažnih upozorenja ili neprikazivanja upozorenja

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom servisu.

Ograničenja u radu sustava

- Područje oko senzora mora ostati čisto i ne njemu se ne smiju raditi izmjene kako bi se omogućio ispravan rad sustava.

- Manje objekte koji se kreću u blizini vozila (motocikle, bicikle, pješake itd.) sustav možda neće prepoznati.

- Pri ulasku u zavoj radari mogu privremeno prestati otkrivati vozila u susjednim voznim trakama.

- Sustav možda neće izdati upozorenje kada postoji značajna razlika u brzini drugih vozila.

- Vozilo vozi zavojitom cestom.

Isključenje funkcije

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- područje oko senzora je oštećeno

- vozilo je opremljeno kukom za vuču koju sustav ne prepoznaje.