Master

Saznajte što znače kontrolna svjetla na vašem vozilu

Kontrolno svjetlo pozicijskih svjetala
Kontrolno svjetlo dugih svjetala
Kontrolno svjetlo kratkih svjetala
Kontrolno svjetlo automatskih dugih svjetala
Kontrolno svjetlo prednjih svjetala za maglu
Kontrolno svjetlo stražnjih svjetala za maglu
Kontrolno svjetlo lijevog pokazivača smjera
Kontrolno svjetlo desnih pokazivača smjera.
Svjetlo pokazivača smjera
     Airbag
Kontrolno svjetlo upozorenja na minimalnu razinu goriva
Kontrolno svjetlo obaveznog zaustavljanja
Kontrolno svjetlo promjenjivog servo-upravljača
Kontrolno svjetlo kvara na sustavu kočenja
Kontrolno svjetlo punjenja akumulatora
Kontrolno svjetlo tlaka ulja
Kontrolno svjetlo sustava filtra krutih čestica
Svjetlo upozorenja za razinu reagensa i kvarove u sustavu redukcije ispušnih plinova
Kontrolno svjetlo upozorenja
Kontrolno svjetlo sustava protiv zagađivanja
Kontrolno svjetlo predgrijanja
Kontrolno svjetlo upozorenja za temperaturu rashladne tekućine
Kontrolno svjetlo otvorenih vrata
Upozoritelj za gubitak tlaka u gumama
Kontrolno svjetlo sustava protiv blokiranja kotača
Kontrolno svjetlo stavljanja motora u stanje mirovanja
Kontrolno svjetlo nemogućnosti stavljanja motora u stanje mirovanja
Kontrolno svjetlo zategnute ručne kočnice
Kontrolno svjetlo dinamičke kontrole vožnje (ESC) i sustava protiv proklizavanja
Kontrolno svjetlo pomoći pri bočnom vjetru
Indikatori promjene stupnja prijenosa
Kontrolno svjetlo noge na papučici kočnice
Kontrolno svjetlo ograničivača brzine
Kontrolno svjetlo regulatora brzine
Kontrolno svjetlo upozorenja na izlazak iz vozne trake
Kontrolno svjetlo pomoć pri aktivnom naglom kočenju
Kontrolno svjetlo načina rada
     ECO
Kontrolno svjetlo digitalnog tahografa
Kontrolno svjetlo upozorenja ograničenja brzine
Kontrolno svjetlo upozorenja na nekorištenje prednjih sigurnosnih pojaseva
Airbag suvozača OFF

Kontrolno svjetlo pozicijskih svjetala

Kontrolno svjetlo dugih svjetala

Kontrolno svjetlo kratkih svjetala

Kontrolno svjetlo automatskih dugih svjetala

Kontrolno svjetlo prednjih svjetala za maglu

Kontrolno svjetlo stražnjih svjetala za maglu

Kontrolno svjetlo lijevog pokazivača smjera

Kontrolno svjetlo desnih pokazivača smjera.

Svjetlo pokazivača smjera Airbag

Pali se prilikom uključenja kontakta ili prilikom pokretanja motora, a zatim se gasi nakon nekoliko sekundi. Ako se ne upali nakon uključenja kontakta ili se pali dok je motor u radu, to je znak neispravnosti u radu sustava.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke;

Kontrolno svjetlo upozorenja na minimalnu razinu goriva

Gasi se odmah nakon što se pokrene motor. Ako se upali ili ostane upaljeno napunite spremnik što je prije moguće.

Kontrolno svjetlo obaveznog zaustavljanja

Pali se kod uključenog kontakta i gasi se nakon približno 3 sekunde.

Pali se istodobno s ostalim kontrolnim svjetlima i/ili porukom i popraćeno je zvučnim signalom bip.

Ono vam nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Zaustavite vaše vozilo i nemojte ponovno pokretati motor.

Pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo promjenjivog servo-upravljača

Pali se prilikom uključenja kontakta ili prilikom pokretanja motora, a zatim se gasi nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji popraćeno kontrolnim svjetlom ®, to ukazuje na neispravnost sustava.

Nazovite ovlaštenog zastupnika.

Kontrolno svjetlo kvara na sustavu kočenja

Pali se prilikom uključenja kontakta ili prilikom pokretanja motora, a zatim se gasi nakon nekoliko sekundi.

Ako se pali prilikom kočenja, popraćeno kontrolnim svjetlom ® i zvučnim signalom bip, to upućuje na spuštanje razine kočione tekućine u sistemu ili na neki kvar na kočionom sustavu.

Odmah se zaustavite i pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo punjenja akumulatora

Pali se prilikom uključenja kontakta ili prilikom pokretanja motora, a zatim se gasi nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji popraćeno kontrolnim svjetlom ® i zvučnim signalom, to upućuje na preveliki ili premali napon strujnog kruga.

Zaustavite se i pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo tlaka ulja

Pali se prilikom uključenja kontakta ili prilikom pokretanja motora, a zatim se gasi nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji, popraćeno kontrolnim svjetlom ® i zvučnim signalom, odmah zaustavite vozilo i isključite kontakt.

Provjerite razinu ulja. Ako je razina normalna, kontrolno svjetlo povezano je s nečim drugim.

Nazovite ovlaštenog zastupnika.

Kontrolno svjetlo sustava filtra krutih čestica

Svjetlo upozorenja za razinu reagensa i kvarove u sustavu redukcije ispušnih plinova

Kontrolno svjetlo upozorenja

Pali se prilikom uključenja kontakta, a gasi se nakon otprilike tri sekunde. Može se uključiti zajedno s drugim kontrolnim svjetlima i/ili porukama na instrumentnoj ploči.

To znači da morate što prije vrlo pažljivo odvesti vozilo ovlaštenom zastupniku. Nepoštivanjem ove mjere opreza možete oštetiti vozilo. Ovisno o vozilu, paljenje ovog kontrolnog svjetla je popraćeno porukom na instrumentnoj ploči.

Kontrolno svjetlo sustava protiv zagađivanja

Kod vozila koja su time opremljena, pali se kod uključenja kontakta, a zatim se ugasi.

–Ako je stalno upaljeno popraćeno kontrolnim svjetlom ©, potražite što prije savjet Predstavnika marke;

–Ako trepće, smanjite broj okretaja motora do trenutka nestajanja treptanja. Čim prije se obratite ovlaštenom zastupniku SAVJETI ZA ODRŽAVANJE I PROTIV ZAGAĐIVANJA

Kontrolno svjetlo predgrijanja

Kod uključenog kontakta mora se upaliti. Označava da su predgrijači djelatni. Gasi se kada je predgrijanje završeno i motor se može pokrenuti.

Kontrolno svjetlo upozorenja za temperaturu rashladne tekućine

Može svijetliti plavo kada je upaljen kontakt ili ako je motor pokrenut dok je njegova temperatura niska.

Ako zasvijetli crveno, zaustavite vozilo i ostavite motor da radi u slobodnom hodu jednu do dvije minute.

Temperatura bi se trebala sniziti, a kontrolno svjetlo nestati. U protivnom zaustavite motor. Ostavite ga da se ohladi prije provjere razine rashladne tekućine. RAZINE, FILTRI

Ako je razina normalna, kontrolno svjetlo povezano je s nečim drugim. Nazovite ovlaštenog zastupnika.

Kontrolno svjetlo otvorenih vrata

Ono se pali, kada je kontakt uključen, ako jedna vrata nisu dobro zatvorena.

Upozoritelj za gubitak tlaka u gumama

Kontrolno svjetlo sustava protiv blokiranja kotača

Svjetlo se pali prilikom uključivanja kontakta te se gasi nakon otprilike tri sekunde. Ako se upali u vožnji, ukazuje na neispravnost u radu sustava protiv blokiranja kotača. Kočenje se zatim normalizira bez sustava protiv blokiranja.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo stavljanja motora u stanje mirovanja

Kontrolno svjetlo nemogućnosti stavljanja motora u stanje mirovanja

Kontrolno svjetlo zategnute ručne kočnice

Kontrolno svjetlo dinamičke kontrole vožnje (ESC) i sustava protiv proklizavanja

Pali se prilikom uključenja kontakta ili prilikom pokretanja motora, a zatim se gasi nakon nekoliko sekundi.

Za uključivanje kontrolnog svjetla postoji više razloga: MEHANIZMI ZA ISPRAVLJANJE I POMOĆ U VOŽNJI

Kontrolno svjetlo pomoći pri bočnom vjetru

Indikatori promjene stupnja prijenosa

Svjetla se pale kako bi vas savjetovala da prebacite u viši stupanj prijenosa (strelica prema gore) ili u niži (strelica prema dolje) SAVJETI ZA VOŽNJU, EKOVOŽNJA

Kontrolno svjetlo noge na papučici kočnice

Uključuje se ako je potrebno pritisnuti papučicu kočnice ROBOTIZIRANI MJENJAČ

Kontrolno svjetlo ograničivača brzine

Kontrolno svjetlo regulatora brzine

Kontrolno svjetlo upozorenja na izlazak iz vozne trake

Kontrolno svjetlo pomoć pri aktivnom naglom kočenju

Kontrolno svjetlo načina rada ECO

Pali se kada je uključen način rada ECO . SAVJETI ZA VOŽNJU, EKOVOŽNJA

Kontrolno svjetlo digitalnog tahografa

Ako se pali, to ukazuje na nepravilnost sustava. Pogledajte uputstvo za opremu.

Kontrolno svjetlo upozorenja ograničenja brzine

Kontrolno svjetlo upozorenja na nekorištenje prednjih sigurnosnih pojaseva