Natrag na popis

SET ZA NAPUHAVANJE GUMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Set popravlja gume oštećene na gazećem sloju A predmetima manjim od 4 milimetara. Ne popravlja sve vrste oštećenja na gumama kao što su poderotine veće od 4 milimetara, zarezi na vanjskim rubovima B guma...

Provjerite, također, da je naplatak u dobrom stanju.

Nemojte vaditi strano tijelo koje je probušilo gumu ako je ono još uvijek u gumi.

Nemojte upotrebljavati set za napuhavanje ako je guma oštećena uslijed vožnje sa probušenom gumom.

Pažljivo pregledajte vanjske rubove guma prije svakog zahvata.

Isto tako, vožnja s nedovoljno napuhanim gumama, ispuhanim do kraja (ili probušenim) može narušiti sigurnost i gume se mogu uništiti do te mjere da ih se više neće moći popraviti.

Ovaj popravak je privremen.

Ako je guma probušena, uvijek ju što prije mora pregledati (i popraviti, ako je moguće) stručna osoba.

Kod zamjene gume popravljene pomoću ovog seta, morate o tome obavijestiti stručnu osobu.

U vožnji se može osjetiti lagano vibriranje zbog prisutnosti proizvoda u gumi.

Set je homologiran samo za napuhavanje guma na vozilu koje je tvornički opremljeno tim setom.

Nikako se ne smije upotrebljavati za napuhavanje guma na drugim vozilima ili nekih drugih predmeta na napuhavanje (bova, čamac...).

Prilikom upotrebe boce sa sredstvom izbjegavajte svaki dodir s kožom. Ako vam ipak nekoliko kapi padne na kožu, obilno isperite.

Nemojte ostavljati set za popravak na dohvat djece.

Nemojte bacati praznu bocu u prirodu. Ostavite je kod vašeg Predstavnika marke ili nadležne ustanove koja će se pobrinuti za njenu preradu.

Boca ima rok trajanja koji je naznačen na naljepnici. Provjerite datum isteka valjanosti.

Posjetite vašeg Predstavnika marke radi zamjene cijevi za napuhavanje i boce s proizvodom za popravak.

Set za napuhavanje C

Ovisno o vozilu, u slučaju probušene gume, upotrijebite set za napuhavanje 1 koji se nalazi ispod vozačevog sjedala.

Vozilo opremljeno zvučnim upozoriteljem za smanjenje tlaka u gumama

U slučaju premalo napuhane gume (probušena guma, premala napuhanost gume itd.), uključuje se kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči.UPOZORENJE ZA SMANJENJE TLAKA U GUMAMA.

Pomaknite vozačevo sjedalo prema naprijed i preklopite naslon za pristup setu za napuhavanje.

Otvorite ga.

Zavijte nastavak 3 kompresora boce 2 i potonji zakvačite na kompresor D.

Boca mora obavezno biti u okomitom položaju.

Odvrnite kapicu ventila dotičnog kotača.

Zavijte nastavak za napuhavanje 4 na ventil.

Prije upotrebe seta, parkirajte vozilo tako da bude dovoljno udaljeno od područja prometovanja, uključite signal upozorenja, zategnite ručnu kočnicu i neka svi putnici izađu iz vozila i ostanu udaljeni od područja prometovanja.

U slučaju zaustavljanja na cesti, morate obavijestiti ostale sudionike u prometu o prisutnosti vašeg kotača signalnim trokutom ili nekim drugim uređajem koji je propisan lokalnim zakonima zemlje u kojoj se nalazite.

Nemojte vaditi strano tijelo koje je probušilo gumu ako je ono još uvijek u gumi.

Za povezivanje kompresora otvorite poklopac motora i povežite crna kliješta 10 s masom 5 AKUMULATOR: otklanjanje kvara.

Zatim spojite crvenu stezaljku 11 na kontrolnu ploču 6.

Dok motor radi, pritisnite prekidač 7 za početak napuhavanja.

Nakon najviše 15 minuta, prekinite napuhavanje kako biste očitali tlak na manometru 9.

Mora se doseći tlak od najmanje 4,7 bara.

Napomena: dok se boca prazni (otprilike 30 sekundi), manometar 9 nakratko prikaže vrijednost tlaka do 6 bara i nakon toga tlak pada.

Prije pokretanja motora provjerite je li ručna kočnica zategnuta i je li ručica mjenjača u praznom hodu ili u položaju N za robotizirane mjenjače.

Ako tlak nije dosegnut, popravak nije moguć, nemojte krenuti u vožnju, pozovite Predstavnika marke.

Ako je tlak previsok, pritisnite gumb 8 za smanjenje tlaka.

Nakon što je guma ispravno napuhana, skinite set: polako odvijte nastavak za napuhavanje 3 kako proizvod ne bi prskao i zavijte gumenu cijev za napuhavanje 4 gume na slobodni otvor na boci 2 kako proizvod ne bi curio.

Zalijepite naljepnicu s uputama za vožnju na vidljivo mjesto na armaturnoj ploči na kojem će ju vozač primijetiti.

Spremite set ispod vozačevog sjedala.

Odmah pokrenite vozilo kako bi se proizvod ravnomjerno rasporedio u gumi i, nakon 10 kilometara ili 10 minuta vožnje, zaustavite vozilo radi kontrole tlaka. Da biste to napravili, postavite adapter 3 na ventil gume. Ako je tlak niži od preporučenog, podesite ga. TLAK NAPUHAVANJA GUMAU suprotnom, kontaktirajte ovlašteni servis: guma se ne može popraviti.

Niti jedan predmet ne smije se nalaziti pored nogu vozača: u slučaju naglog kočenja, ti predmeti mogu skliznuti pod papučice i spriječiti njihovu upotrebu.

Pažnja, ako nedostaje čep na ventilu ili ako nije dobro zavrnut, to može oštetiti zabrtvljenost guma i uzrokovati opadanje tlaka.

Imajte uvijek čepove za ventile jednake tvorničkima i neka budu do kraja zavijeni.

Mjere opreza pri upotrebi seta

Kompresor ne smije neprekidno raditi duže od 15 minuta.

Boca se mora zamijeniti nakon prve upotrebe čak i ako u njoj ostane tekućine.

Tijekom vožnje može se osjetiti vibracija zbog prisutnosti proizvoda ubrizganog u gumu.

Nakon popravka pomoću seta, ne smije se preći više od 200 km. Osim toga, smanjite brzinu vozila te, u svakom slučaju, nemojte prelaziti brzinu od 80 km/ h. Naljepnica koju ćete morati zalijepiti na vidljivo mjesto na armaturnoj ploči vas na to podsjeća.

Ovisno o zemlji ili lokalnom zakonodavstvu, guma popravljena pomoću seta za napuhavanje guma će se morati zamijeniti.

Set za napuhavanje E

Ovisno o vozilu, u slučaju probušene gume, upotrijebite set za napuhavanje koji se nalazi ispod vozačevog sjedala.

Vozilo opremljeno zvučnim upozoriteljem za smanjenje tlaka u gumama

U slučaju premalo napuhane gume (probušena guma, premala napuhanost gume itd.), uključuje se kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči.UPOZORENJE ZA SMANJENJE TLAKA U GUMAMA.

S motorom u radu, dok je parkirna kočnica zategnuta,

- Odspojite dodatnu opremu prethodno spojenu na utičnice za dodatnu opremu vozila;

- pogledajte informacije na kompresoru u setu za napuhavanje guma, koji se nalazi ispod sjedala vozača i slijedite upute;

- napušite gumu do preporučenog tlaka TLAK NAPUHAVANJA GUMA;

- nakon maksimalno 15 minuta, zaustavite puhanje i očitajte tlak (na manometru 12);

Napomena: dok se boca prazni (otprilike 30 sekundi), manometar 12 nakratko prikaže vrijednost tlaka do 6 bara i nakon toga tlak pada.

- podesite tlak: za njegovo povećanje nastavite napuhavanje pomoću kompleta. Za smanjenje pritisnite gumb 13.

Ako se minimalna vrijednost tlaka od 1,8 bara ne postigne nakon 15 minuta, popravak nije moguć. Nemojte nastaviti s vožnjom već pozovite Predstavnika marke.

Prije upotrebe seta, parkirajte vozilo tako da bude dovoljno udaljeno od područja prometovanja, uključite signal upozorenja, zategnite ručnu kočnicu i neka svi putnici izađu iz vozila i ostanu udaljeni od područja prometovanja.

U slučaju zaustavljanja na cesti, morate obavijestiti ostale sudionike u prometu o prisutnosti vašeg kotača signalnim trokutom ili nekim drugim uređajem koji je propisan lokalnim zakonima zemlje u kojoj se nalazite.

Kada je guma pravilno napuhana, uklonite komplet: polako odvijte nastavak za napuhavanje spremnika 14 da biste spriječili prolijevanje sredstva i pohranite spremnik u plastično pakiranje da biste spriječili curenje proizvoda.

- Zalijepite naljepnicu s uputstvima za vožnju (smještena ispod boce) na armaturnu ploču, na za vozača vidljivo mjesto.

- Pospremite set.

- Po završetku prvog napuhavanja guma će i dalje puštati zrak. Kako bi se rupa začepila, morate obaviti vožnju na maloj udaljenosti.

- Odmah pokrenite vozilo i vozite brzinom između 20 i 60 km/h kako bi se sredstvo ravnomjerno rasporedilo u gumi, a nakon 3 prijeđena kilometra zaustavite se kako biste provjerili tlak.

- Ako je tlak veći od 1,3 bara, ali niži od preporučenog tlaka (pogledajte oznaku koja se nalazi na rubu vrata na strani vozača), podesite ga. U suprotnom, kontaktirajte ovlašteni servis: guma se ne može popraviti.

Mjere opreza pri upotrebi seta

Set ne smije neprekidno raditi duže od 15 minuta.

Boca se mora zamijeniti nakon prve upotrebe čak i ako u njoj ostane tekućine.

u slučaju naglog kočenja, ti predmeti mogu skliznuti pod papučice i spriječiti njihovu upotrebu.

Pažnja, ako nedostaje čep na ventilu ili ako nije dobro zavrnut, to može oštetiti zabrtvljenost guma i uzrokovati opadanje tlaka.

Imajte uvijek čepove za ventile jednake tvorničkima i neka budu do kraja zavijeni.

Nakon popravka pomoću seta, ne smije se preći više od 200 km. Osim toga, smanjite brzinu vozila te, u svakom slučaju, nemojte prelaziti brzinu od 80 km/h. Naljepnica koju ćete morati zalijepiti na vidljivo mjesto na armaturnoj ploči vas na to podsjeća.

Ovisno o zemlji ili lokalnom zakonodavstvu, guma popravljena pomoću seta za napuhavanje guma će se morati zamijeniti.