Natrag na popis

REGULATOR BRZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator brzine je funkcija koja vam pomaže održavati stalnu brzinu vožnje koju ste odabrali, koja se naziva namještena brzina.

Putnu brzinu moguće je postaviti na bilo koju vrijednost iznad 30 km/h.

Funkcija regulator brzine ni u kojem slučaju ne utječe na kočioni sustav.

Komande

1 Uključivanje, memoriranje i uzlazna promjena namještene brzine (+).

2 Silazna promjena namještene brzine (-).

3 Stavljanje funkcije u mirovanje (s memoriranjem putne brzine) (0).

4 Uključivanje i pozivanje upamćene namještene brzine (R).

5 Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne može zamijeniti vozačevu obvezu poštovanja ograničenja brzine i oprez.

Vozač mora uvijek imati kontrolu nad vozilom.

Ona dakle ne može ni u kojem slučaju zamijeniti vozačevu dužnost poštivanja ograničenja brzine, kao ni njegov oprez (vozač mora uvijek biti spreman na kočenje).

Regulator brzine se ne smije upotrebljavati kod gustog prometa, na zavojitoj ili skliskoj cesti (poledica, voda na cesti, šljunak) i kod nepovoljnih meteoroloških uvjeta (magla, kiša, bočni vjetar…).

Opasnost od nesreće.

Pokretanje

Pritisnite prekidač 5 na strani .

Kontrolno svjetlo 6 uključuje se i svijetli zeleno te se prikazuje poruka “Tempomat” na instrumentnoj ploči, popraćena crticama koje pokazuju da je funkcija regulatora brzine uključena i čeka na pohranjivanje brzine kretanja.

Namještanje brzine

Pri stabilnoj brzini (većoj od otprilike 30 km/ h), pritisnite prekidač 1 (+) ili 2 (-): funkcija je uključena, a trenutna brzina je upamćena.

Namještena brzina zamjenjuje se crticama, a regulacija se potvrđuje paljenjem zelenog kontrolnog svjetla 7 i kontrolnog svjetla 6.

Vožnja

Nakon što je namještena brzina upamćena i kada je regulacija uključena, možete maknuti nogu s papučice gasa.

Napominjemo da noge moraju ostati u blizini papučica kako biste bili spremni reagirati u hitnim slučajevima.

Promjena namještene brzine

Putnu brzinu možete mijenjati uzastopnim pritiscima na:

- prekidač 1 (+) za povećanje brzine;

- prekidač 2 (-) za smanjenje brzine.

Funkcija regulator brzine ni u kojem slučaju ne utječe na kočioni sustav.

Prekoračenje putne brzine

U svakom trenutku je moguće prijeći namještenu brzinu djelovanjem na papučicu gasa. Tijekom prelaženja brzine, namještena vrijednost brzine trepće na instrumentnoj ploči.

Zatim otpustite papučicu gasa: nakon nekoliko sekundi vozilo se automatski vraća na početnu namještenu brzinu.

Funkcija ne može održavati putnu brzinu

U slučaju strmog nagiba sustav ne može održavati brzinu kretanja: pohranjena brzina trepće na prikazu informacija na instrumentnoj ploči kako bi vas o tome obavijestila.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkcija ulazi u stanje mirovanja kada djelujete na:

- gumb 3 (0);

- papučicu kočnice;

- papučicu ili mjenjač spojke prebacite u neutralan položaj ako je vozilo opremljeno robotiziranim mjenjačem.

U sva tri slučaja, putna brzina ostaje upamćena i na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Memorirano”.

Stavljanje u stanje mirovanja potvrđuje se gašenjem zelenog kontrolnog svjetla Ï.

Pozivanje namještene brzine

Ako je neka brzina upamćena, moguće ju je pozvati, nakon što ste provjerili da su uvjeti u prometu prilagođeni (promet, stanje kolnika, meteorološki uvjeti…).

Pritisnite prekidač 4 (R) ako je brzina vozila veća od 30 km/h.

Prilikom pozivanja upamćene brzine, uključivanje regulatora je potvrđeno paljenjem kontrolnog svjetla Ï.

Napomena: ako je prethodno pohranjena brzina veća od trenutne brzine, vozilo će jako ubrzati do te brzine.

Kada je regulator u stanju mirovanja, pritiskom na prekidač 1 (+) ponovno se uključuje funkcija regulatora, a da se ne uzima u obzir upamćena brzina: brzina kojom vozilo vozi je ona koja se uzima u obzir.

Isključivanje funkcije

Funkcija regulatora brzine isključuje se kad pritisnete prekidač 5. U ovom slučaju više nema upamćene brzine.

i Ï gašenje kontrolnih svjetla na instrumentnoj ploči potvrđuje isključivanje funkcije.

Funkcija u mirovanju ili prekid rada funkcije regulatora brzine ne dovodi do brzog smanjenja brzine: potrebno je kočiti pritiskom na papučicu kočnice.