Natrag na popis

RAZINA ULJA U MOTORU : nadolijevanje, punjenje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nadolijevanje/punjenje

Vozilo mora biti na vodoravnoj površini, motor zaustavljen i hladan (na primjer: prije prvog pokretanja taj dan).

Kvaliteta motornog ulja

Pogledajte u knjižicu održavanja vašeg vozila.

- Odvijte čep 1;

- dopunite (za vašu informaciju, razina između oznaka “mini” i “maxi” mjerača 2 iznosi 1,5 do 2 litre, ovisno o motoru);

- pričekajte otprilike 10 minute kako bi ulje sleglo;

- provjerite razinu pomoću mjerača 2 (kao što je prethodno objašnjeno).

Nakon očitavanja razine, uronite mjerač do kraja i zavijte do kraja čep.

Ne prelazite razinu “maxi” i ne zaboravite vratiti čep 1 i mjerač 2.

Zamjena ulja u motoru

Učestalost zamjene ulja: pogledajte u knjižici održavanja vašeg vozila.

Količina ulja za zamjenu

Pogledajte knjižicu održavanja vašeg vozila ili potražite savjet Predstavnika marke.

Sustavno provjeravajte razinu motornog ulja pomoću mjerača na prethodno objašnjen način (ona nikada ne smije biti ispod oznaka mini niti iznad oznake maxi na mjeraču).

Kvaliteta motornog ulja

Pogledajte u knjižicu održavanja vašeg vozila.

Nadolijevanje motornog ulja

Upotrijebite nalijevno grlo ili zaštitite područje oko otvora za nadolijevanje kako biste izbjegli istjecanje motornog ulja u vrući dio motornog prostora ili osjetljive dijelove (npr. električni sklopovi).

Opasnost od požara.

Prijelaz maksimalne razine motornog ulja

Maksimalna razina punjenja ne smije se prijeći ni u kojem slučaju. To bi moglo oštetiti motor i sustav protiv zagađivanja.

Ako je maksimalna razina prekoračena nemojte pokretati vozilo i pozovite Predstavnika marke.

Prije provođenja bilo kakvih zahvata u motornom prostoru, morate isključiti kontakt. ZAUSTAVLJANJE I POKRETANJE MOTORA.

Zamjena ulja u motoru: ako mijenjate ulje dok je motor zagrijan, pazite da se ne opečete pri istjecanju ulja.

U slučaju velikog ili stalnog opadanja razine ulja, potražite savjet kod vašeg Predstavnika marke.

Nemojte pokretati motor u zatvorenim prostorima: ispušni plinovi su otrovni.

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može biti zagrijan. Osim toga, motoventilator se može uključiti u svakom trenu-tku. Kontrolno svjetlo u motornom prostoru ukazuje na to.

Opasnost od ozljeda

Nadolijevanje: pazite kada nadolijevate ulje da ono ne kapa po motoru jer postoji opasnost od požara. Nemojte zaboraviti dobro zavrnuti čep jer može doći do požara uslijed prskanja ulja po vrućim dijelovima motora.

Prilikom zahvata ispod poklopca motornog prostora, provjerite da je ručica brisača stakla u zaustavljenom polo- žaju.

Opasnost od ozljeda