Natrag na popis

PRIRUBNICA RADNOG POGONA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Kada je vozilo zaustavljeno, motor u slobodnom hodu, mjenjač u praznom hodu:

- pritisnite papučicu spojke;

- pritisnite prekidač 1. Pojavljuje se kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač 1.

- otpustite papučicu spojke. Broj okretaja u slobodnom hodu raste na 1200 o/min.

Smetnje u radu

Ako se kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač 1 ne upali i ne pokrene se prirubnica radnog pogona:

- dok je pritisnuta papučica spojke, pritisnite prekidač 1 i otpustite papučicu spojke pa ponovno započnite postupak;

- ili postupno otpuštajte papučicu spojke.

Isključivanje funkcije

- pritisnite papučicu spojke;

- pritisnite prekidač 1. kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač 1 ugasi se nakon otprilike dvije sekunde.

Kada je prirubnica radnog pogona uključena, ne mijenjajte stupanj prijenosa. Ako je promjena brzine ipak nužna, prethodno je potrebno odspojiti prirubnicu radnog pogona.