Natrag na popis

POMOĆ PRI PARKIRANJU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Načelo rada

Ultrazvučni senzori, označeni strelicama 1, ugrađeni su u oblogu stražnjeg (i, ovisno o vozilu, prednjeg) branika za mjerenje udaljenosti između vozila i prepreke.

To mjerenje prenose zvučnim signalima bip čija se frekvencija povećava s približavanjem prepreci, sve dok se ne pretvori u jedan neprekinuti zvučni signal kada se vozilo približi prepreci na udaljenost od otprilike 30 centimetara.

Sustav otkriva prepreke ispred, iza i sa strane vozila.

Sustav pomoći pri parkiranju uključuje se samo ako vozilo vozi brzinom manjom od otprilike 10 km/h.

Funkcija ne uzima u obzir sustave vuče ili nošenja koje sustav ne prepoznaje.

Položaj ultrazvučnih senzora 1

Ultrazvučni senzori označeni strelicama 1 i ne smiju biti prekriveni (prljavštinom, blatom, snijegom ili loše postavljenom/pričvršćenom registarskom pločicom), udareni, izmijenjeni (uključujući i boju na karoseriji) ili zaklonjeni dodatnom opremom ugrađenom na stražnji i/ili, ovisno o vozilu, prednji kraj vašeg vozila.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Ona dakle ne može, niti u jednom slučaju, zamijeniti oprez i odgovornost vozača prilikom manevriranja.

Vozač uvijek mora paziti na iznenadne situacije koje se mogu desiti u vožnji: stoga prilikom upravljanja vozilom uvijek pazite na male, uske i pomične prepreke (kao što su, na primjer, djeca, životinje, dječja kolica, bicikli, kamenje, stupovi itd.) u mrtvom kutu.

Napomena: zaslon 2 omogućuje prikaz okruženja vozila kao dodatak zvučnim signalima.

Ako sva područja imaju sivu pozadinu, nadzire se cijeli prostor oko vozila.

Zahvat

Otkrivena je većina predmeta blizu stražnje ili, ovisno o vozilu, prednje strane vozila.

Ovisno o udaljenosti prepreke, učestalost zvučnog signala povećavat će se i počet će se oglašavati neprekidno kada se prepreka približi na otprilike 30 cm ispred ili iza vozila, ovisno vozilu. Područja su prikazana na zaslonu 2.

Napomena: u slučaju promjene putanje tijekom manevra, može se dogoditi da se kasno signalizira opasnost od sudara s preprekom

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (primjer: kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (primjer: iskrivljenje osovine...).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.

Isključivanje sustava

Vozila opremljena multimedijskim sustav

Na multimedijalnom zaslonu3, odaberite izbornik “POSTAVKE”, a zatim “VOZILO”, “Prepoznavanje prepreka” pa odaberite “ON” ili “OFF” za uključivanje ili isključivanje funkcije pomoći pri parkiranju.

Vozila koja nisu opremljena multimedijskim sustavom

Dok je vozilo zaustavljeno, pritisnite gumb 5 za isključenje sustava.

Kontrolno se svjetlo 4 prikazuje kako bi označilo isključenje sustava.

Ponovni pritisak uključuje sustav i kontrolno svjetlo se gasi.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (primjer: kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (primjer: iskrivljenje osovine...).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.

Ručno isključivanje sustava pomoći pri parkiranju

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- ako se oprema za vuču, nošenje ili prikolica koju sustav ne prepoznaje nalazi ispred ultrazvučnih senzora;

- u slučaju oštećenja ultrazvučnih senzora.

Automatsko isključivanje pomoći pri parkiranju sprijeda

Sustav se isključuje:

- kada je brzina vozila veća od otprilike 10 km/h;

- ovisno o vozilu, kada je vozilo zaustavljeno više od otprilike pet sekundi i kada je otkrivena prepreka (npr. prometni zastoj i sl.);

- kada je vozilo u neutralnom položaju (ručni mjenjač) ili u položaju N (robotizirani mjenjač);

- kada se otkrije kvar u radu.

Napomena: ako je vozilo opremljeno kukom za vuču koju sustav prepoznaje, isključuje se samo sustav pomoći pri parkiranju.

smetnje u radu

Ovisno o vozilu, kada sustav otkrije nepravilnost u radu, na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Provjeriti pomoć pri parkiranju”, popraćena kontrolnim svjetlom © i zvučnim signalom u trajanju od približno tri sekunde. Obratite se ovlaštenom predstavniku marke.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje senzora i to može utjecati na njihov rad. Isključite funkciju i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalaze senzori (popravci, zamjene itd.) mora izvršiti kvalificirani stručnjak.

Samo je ovlašteni servis kvalificiran za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oštetiti određeni uvjeti kao što su na primjer:

- loši vremenski uvjeti (kiša, snijeg, tuča, poledica itd.);

- u slučaju izlaganja jakim elektromagnetskim valovima (pod visokonaponskim vodovima, itd.);

- neke vrste buke (motocikl, kamion, pneumatska bušilica itd.);

- postavljanje nekompatibilne kuke ili kugle za vuču;

- ...

Opasnost od lažnih upozorenja ili neprikazivanja upozorenja

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom servisu.

Ograničenja u radu sustava

- Područje oko senzora mora ostati čisto i na njemu se ne smiju raditi izmjene kako bi se omogućio ispravan rad sustava.

- Manje objekte koji se kreću u blizini vozila (motocikle, bicikle, pješake itd.) sustav možda neće prepoznati.

- Sustav možda neće otkriti predmete koji su preblizu vozila.

- Sustav možda neće izdati upozorenje kada postoji značajna razlika u brzini drugih vozila ili objekata.

- Ako tijekom manevriranja dođe do promjene putanje, sustav može sporo prijavljivati prepreke.

- Kad vozilo vuče prikolicu, stražnji sustav pomoći pri parkiranju mora biti isključen.

Isključenje funkcije

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- područje oko senzora je oštećeno

- vozilo je opremljeno uređajem za vuču koji sustav ne prepoznaje (električni adapter, kugla, kuka, itd.).