Natrag na popis

OGRANIČIVAČ BRZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ograničivač brzine je funkcija koja vam pomaže da ne prijeđete brzinu vožnje koju ste odabrali, a koja se naziva ograničena brzina.

Komande

1 Uključivanje, memoriranje i uzlazna promjena ograničene brzine (+).

2 Silazna promjena ograničene brzine (-).

3 Stavljanje funkcije stanje pripravnosti (s memoriranjem ograničene brzine (O).

4 Uključivanje i pozivanje upamćene ograničene brzine (R).

5 Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje.

Pokretanje

Pritisnite prekidač 5 pored . Uključuje se narančasto kontrolno svjetlo 6 i na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Limitator” popraćena crticama kako bi označila da ograničivač brzine radi i da se očekuje pohranjivanje ograničene brzine.

Za pohranjivanje trenutne brzine pritisnite prekidač 1 (+): ograničena brzina zamjenjuje crtice.

Minimalna brzina za pohranu je 30 km/h.

Vožnja

Kada je neka ograničena brzina upamćena, sve dok se ta brzina ne dosegne, vožnja je slična kao na vozilu bez ograničivača brzine.

Čim dosegnete pohranjenu brzinu, djelovanjem na papučicu gasa neće se moći prekoračiti programirana brzina, osim u slučaju potrebe (vidi članak “Prekoračenje ograničene brzine”).

Promjena ograničene brzine

Možete mijenjati ograničenu brzinu uzastopnim pritiscima na:

- prekidač 1 (+) za povećanje brzine,

- prekidač 2 (-) za smanjivanje brzine.

Funkcija ograničivač brzine ni u kojem slučaju ne utječe na kočioni sustav.

Prekoračenje ograničene brzine

U svakom trenutku je moguće prijeći ograničenu brzinu, za to: pritisnite snažno i do kraja papučicu gasa (preko “tvrde točke”).

Za vrijeme prekoračenja, ograničena brzina trepti na instrumentnoj ploči, popraćena zvučnim signalom.

Zatim u okvirima dopuštenog, otpustite papučicu gasa: funkcija ograničivača brzine se vraća čim postignete brzinu koja je manja od upamćene brzine.

Funkcija ne može održati ograničenu brzinu

Prilikom vožnje niz strmi nagib sustav ne može održavati ograničenje brzine: memorizirana brzina treperit će u crvenoj boji na instrumentnoj ploči i zvučni signal čuje se u redovitim intervalima kako bi vas obavijestili o toj situaciji.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkcija ograničivača brzine prelazi u stanje mirovanja ako djelujete na prekidač 3 (O). U tom slučaju, ograničenje brzine ostaje upamćeno i prikazuje se poruka “Memoriranoˮ, popraćena prikazom te brzine na instrumentnoj ploči.

Pozivanje ograničene brzine

Ako je neka brzina upamćena, može ju se pozvati pritiskom na prekidač 4 (R).

Isključivanje funkcije

Funkcija ograničivača brzine se prekida kada djelujete na prekidač 5. U ovom slučaju više nema upamćene brzine. Gašenje narančastog kontrolnog svjetla na instrumentnoj ploči potvrđuje isključivanje funkcije.

Kada je ograničivač u stanju mirovanja, pritiskom na prekidač 1 (+) ponovno se uključuje funkcija, a da se ne uzima u obzir upamćena brzina: brzina kojom vozilo vozi je ona koja se uzima u obzir.