Natrag na popis

SPREMNIK REAGENSA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Svakako se ponašajte u skladu sa zakonom države u kojoj se nalazite.

Važno je napomenuti da nepoštivanje zakonskih odredbi na snazi može dovesti do pokretanja sudskog postupka nad vlasnikom vozila.

Princip rada

Reagens je namijenjen dizelskim motorima opremljenim sustavom SCR (selektivna katalitička redukcija).

Upotreba reagensa smanjuje količinu dušičnih oksida u ispušnim plinovima.

Potrošnja reagensa u stvarnom vremenu ovisi o uvjetima upotrebe vozila, ugrađenoj opremi i načinu vožnje.

Kakvoća reagensa

Upotrebljavajte isključivo reagense koji su u skladu sa standardom ISO 22241 i s oznakom na čepu otvora za punjenje spremnika.

Punjenje

Iskoristiva zapremnina spremnika goriva: otprilike 21 litara ili 28 litre (ovisno o vozilu).

Dok je kontakt isključen, otvorite prednja vrata suvozača kako biste otvorili poklopac 2. Odvijte čep 1.

Napomena: para amonijevog hidroksida može izlaziti iz otvora čepa spremnika goriva pri visokim temperaturama spremnika.

Da biste nadopunili reagens, motor mora biti zaustavljen (ne samo u stanju pripravnosti u slučaju vozila opremljenih funkcijom Stop and Start). Morate isključiti kontakt ZAUSTAVLJANJE I POKRETANJE MOTORA, FUNKCIJA STOP AND START.

Ako se pojavi poruka “xxxKM greška Napuniti AdBlue” napunite spremnik reagensa pridržavajući se uputa za punjenje.

Opasnost od imobilizacije vozila.

Čep za punjenje: poseban je.

Ako ga morate zamijeniti, provjerite da je istovjetan s tvornički ugrađenim čepom. Obratite se Predstavniku marke. Nemojte prati područje punjenja uređajem pod visokim tlakom.

Mjere opreza

Spremnik se može napuniti na benzinskim crpkama. U ostalim slučajevima, važno je da pročitate informacije navedene na spremniku reagensa (npr. na limenki ili boci).

Prilikom punjenja pažljivo rukujte reagensom. Mogu oštetiti odjeću, cipele, dijelove karoserije itd.

Ako se reagens prepuni ili iscuri po laku vozila, brzo očistite zahvaćeno područje velikom količinom hladne vode i mekom krpom.

Napomena: ako se AdBlue kristalizira, upotrijebite meku spužvu.

Reagens ne smije doći u kontakt s očima ili kožom. Ako do takvog kontakta dođe, obilno isperite vodom. Po potrebi, potra- žite savjet liječnika.

U ekstremnim hladnim vremenskim uvjetima

U ledenim uvjetima, napunite spremnik reagensa čim se upali kontrolno svjetlo i prikaže poruka “Dopuni AdBlue prije 1500 km” ili se, ovisno o vozilu, na instrumentnoj ploči prikaže poruka “Dopuni AdBlue prije 1200 km”.

Posebni slučajevi

Reagens tekućina zamrzava se na temperaturama ispod otprilike -10 °C.

U takvim uvjetima nemojte pokušavati puniti spremnik kada je tekućina zamrznuta. U slučaju potrebe za nadolijevanjem ili punjenjem spremnika reagensom (uključeno svjetlo ), parkirajte vozilo na toplijem mjestu ako je to moguće tako da reagens ponovno postane tekućina. U protivnom, neka kvalificirani stručnjak nadolije ili napuni spremnik reagens tekućinom.

Nakon što napunite spremnik reagensa provjerite jesu li spremnik i poklopac zatvoreni, zatim pokrenite motor i ČEKAJTE 10 sekundi dok je vozilo zaustavljeno, a motor radi prije nego što nastavite vožnju.

Ako se ta radnja ne obavi, punjenje spremnika neće se registrirati automatski dok ne protekne nekoliko desetaka minuta vožnje.

Poruka “--- Dopuni AdBlue” i/ili kontrolna svjetla nastavit će se pojavljivati sve dok sustav ne registrira punjenje.

Nisu dopušteni nikakvi radovi ni na jednom dijelu sustava. Da bi se spriječila šteta, samo stručno osposobljeno osoblje iz naše mreže smije raditi na sustavu.

Upozorenje s porukom na instrumentnoj ploči na zaslonu 3

Verzije s prednjim pogonom i kombi verzije

Kontrolna svjetla upozorenja i poruke na instrumentnoj ploči 3prikazuju se prema procijenjenom dosegu preostalog reagensa.

Ovisno o načinu na koji se vozilo vozi, mogu se prikazati i prije nego što je mjerač reagensa na instrumentnoj ploči na minimumu ZASLONI I POKAZIVAČI.

Održavanje/Raspon

Informacije prikazane na instrumentnoj ploči mogu biti popraćene zvučnim signalom (pištanje).

Kontrolna svjetla

Poruke

Što napraviti?

-

Količina AdBlue ispravna (ovisno o vozilu)

-

-

“Predvidi AdBlue prije 2400 km”

Ako se poruka prikazuje kad je kontakt uključen, preostalo vam je manje od 2400 km dosega.

Nadolijte reagens u spremnik ili neka to učini ovlašteni predstavnik.

Pali se .

“Dopuni AdBlue prije 1500 km” ili, ovisno o vozilu, “Dopuni AdBlue prije 1200 km”

Ako se poruka prikazuje kad je kontakt uključen, preostaje vam između 1500 km i 1000 km dosega ili, ovisno o vozilu, između 1200 km i 800 km.

Nadolijte reagens u spremnik ili neka to učini ovlašteni predstavnik.

Održavanje/Raspon

Informacije prikazane na instrumentnoj ploči mogu biti popraćene zvučnim signalom (pištanje).

Kontrolna svjetla

Poruke

Što napraviti?

Pali se .

“xxxKM greška Napuniti AdBlue”

Pri uključenom kontaktu poruka se prikazuje i ponavlja:

- svakih približno 100 km preostaje vam između 1000 km i 200 km dosega ili, ovisno o vozilu, između 800 km i 200 km dosega;

- Otprilike svakih 50 km, s preostalom količinom možete prijeći manje od 200 km.

U svakom slučaju, vi ili ovlašteni dobavljač trebate napuniti spremnik reagensa što je prije moguće.

treperi ili se uključuje, ovisno o vozilu.

“0KM greška Napuniti AdBlue”

Motor se ne pokreće.

Za ponovno pokretanje morate spremnik reagensa napuniti sami.

Kvarovi sustava

Ako se uključe kontrolna svjetla opisana u nastavku, to može biti popraćeno zvučnim signalom bip.

Kontrolna svjetla

Poruka

Očitanja

Pale se i ©.

“Provjera sistema protiv zagađenja”

“AdBlue kvalitetu provjeriti”

“Provjeriti AdBlue sustav”

Ukazuje na neispravnost sustava. Što prije potražite savjet kod Predstavnika marke.

Pale se i ©.

“xxxKM greška zagađivanja”

Označava kvar sustava i da vam je preostalo manje od 1000 km dosega ili, ovisno o vozilu, manje od 800 km prije nego što ne bude bilo moguće ponovno pokrenuti vozilo.

Ta upozorenja se ponavljaju:

- svakih 100 km dok ne preostane između približno 1000 km i 200 km dosega ili, ovisno o vozilu, između 800 km i 200 km prije nego što ne bude bilo moguće ponovno pokrenuti vozilo;

- Svakih 50 km, u trenutku kada preostane manje od 200 km koje možete prijeći prije no što se vozilo ne bude moglo ponovno pokrenuti.

Što prije potražite savjet kod Predstavnika marke.

Pale se i ©.

“0 KM greška zagađivanja”

Pokazuje da se vozilo neće moći pokrenuti nakon što ga ugasite. Nazovite Predstavnika marke.

Upozorenje bez poruke na instrumentnoj ploči

Autobusi i verzije vozila na stražnji pogon

Kontrolno svjetlo uključuje se ovisno o razini reagensa koju pokazuje mjerač 4 na instrumentnoj ploči.

Održavanje/Raspon

Pokazivač razine

Upozorenja

Što napraviti?

Doseg A

-

-

Doseg B

Pali se .

Vi ili vaš ovlašteni dobavljač trebate napuniti ili dopuniti spremnik reagensa.

Doseg C

trepće nekoliko sekundi na početku upozorenja i pri svakom uključivanju kontakta, a zatim ostaje stalno upaljeno.

Doseg D

trepće nekoliko sekundi na početku upozorenja i pri svakom uključivanju kontakta, a zatim ostaje stalno upaljeno. Popraćeno je zvučnim signalima bip.

Pomanjkanje snage motora.

Vi ili vaš ovlašteni dobavljač trebate što prije napuniti spremnik reagensa.

Na E

Prazan spremnik.

trepće popraćeno zvučnim signalima bip.

U tom slučaju, prilikom sljedećeg zaustavljanja/pokretanja motora, brzina vozila ograničit će se na otprilike 20 km/h sve dok ne napunite spremnik reagensa ili dok to ne obavi ovlašteni dobavljač.

Kvarovi sustava

Ako se uključe kontrolna svjetla opisana u nastavku, to može biti popraćeno zvučnim signalom bip.

Kontrolna svjetla

Poruka

Očitanja

Pale se i ©.

“Provjera sistema protiv zagađenja”

Ukazuje na neispravnost sustava. Potražite što prije savjet vašeg Predstavnika marke.

i © trepće kada se motor pokreće, a zatim ostaje uključeno.

-

Ukazuje na kvar sustava uz gubitak snage motora. Što prije potražite savjet kod Predstavnika marke.

treperi i uključuje se ©.

-

Ukazuje na neispravnost sustava. U tom slučaju, kod sljedećeg zaustavljanja/pokretanja motora, brzina vozila ograničena je na otprilike 20 km/h. Što prije potražite savjet kod Predstavnika marke.