Natrag na popis

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovaj sustav omogućuje smanjenje potrošnje goriva i emisije stakleničkih plinova.

Sustav se automatski uključuje prilikom pokretanja vozila.

Sustav zaustavlja motor u vožnji (stanje mirovanja) kada se vozilo zaustavi (u slučaju prometne gužve, zaustavljanja na semaforu...).

Uvjeti za stavljanje u stanje mirovanja

Vozilo je voženo od njegovog posljednjeg zaustavljanja.

Za vozila opremljena automatskim mjenjačem:

- mjenjač je u položaju D, M ili N;

i

- papučica kočnice je pritisnuta (dovoljno jako);

i

- papučica gasa nije pritisnuta;

i

- brzina vozila je nula tijekom otprilike 1 sekunde.

Motor ostaje u stanju mirovanja ako je uključen položaj N, a zategnuta je parkirna kočnica i otpuštena je papučica gasa.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem:

- ručica mjenjača je u neutralnom položaju (praznom hodu);

i

- papučica spojke je otpuštena.

Ako kontrolno svjetlo trepće ono označava da papučica spojke nije dovoljno otpuštena.

i

- brzina vozila manja je od otprilike 3 km/h.

Motor se ponovno pokreće kad pritisnete papučicu spojke i uključite neku brzinu.

Za sva vozila:

stalno upaljeno kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči upozorava vas da je motor u stanju mirovanja.

Dodatna oprema vozila ostaje djelatna za vrijeme trajanja stanja mirovanja motora.

U slučaju neželjenog zaustavljanja motora, a ako je sustav djelatan, motor će se ponovno pokrenuti kada do kraja pritisnete papučicu spojke.

Za nadolijevanje goriva motor mora biti zaustavljen (a ne u stanju mirovanja): kontakt mora biti isključen ZAUSTAVLJANJE I POKRETANJE MOTORA, SPREMNIK GORIVA.

Opasnost od požara.

Ako izađete iz vozila, zvučni signal vas upozorava da je motor u stanju mirovanja, a ne zaustavljen.

Nikada ne ostavljajte vozilo da radi s motorom u stanju mirovanja (upaljeno je kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči).

Prije napuštanja vozila motor MORA biti zaustavljen (a ne u stanju mirovanja).ZAUSTAVLJANJE I POKRETANJE MOTORA.

Sprječavanje stanja mirovanja motora

U nekim je situacijama, primjerice, prilikom ulaska u raskršće, moguće, dok je sustav uključen, zadržati motor u radu za brzo ponovno pokretanje.

Za vozila opremljena automatskim mjenjačem:

Držite vozilo imobilizirano lagano pritišćući papučicu kočnice.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem:

Držite pritisnutom papučicu spojke.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem

Ponovno pokretanje može se prekinuti ako se papučica spojke prebrzo otpusti dok je uključen stupanj prijenosa.

Isključenje stanja mirovanja motora

Za vozila opremljena automatskim mjenjačem:

- papučica kočnice je otpuštena, uključen je položaj D ili M;

ili

- papučica kočnice je otpuštena u stupnju prijenosa N s otpuštenom parkirnom kočnicom;

ili

- papučica kočnice ponovno je pritisnuta, dok je uključen položaj N i zategnuta je ručna kočnica;

ili

- vozilo je u stupnju prijenosa R;

ili

- papučica gasa je pritisnuta.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem:

- uključen je prazan hod i papučica spojke je lagano pritisnuta;

ili

- uključena je brzina i papučica spojke je do kraja pritisnuta.

Uvjeti u kojima motor neće biti stavljen u stanje mirovanja

Neki uvjeti onemogućuju sustavu stavljanje motora u stanje mirovanja, primjerice u sljedećim situacijama:

- ako je uključena brzina za vožnju unazad;

- ako poklopac motora nije zabravljen;

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je prevelika razlika između temperature u vozilu i podešene vrijednosti temperature na klima uređaju s automatskim upravljanjem;

- pomoć pri parkiranju radi;

- nadmorska visina je previsoka;

- nagib je prevelik za vozila opremljena robotiziranim mjenjačem

- uključena je funkcija ventilacije za postizanje bolje vidljivosti AUTOMATSKI KLIMA UREĐAJ;

- ako temperatura rashladne tekućine motora nije zadovoljavajuća;

- ako je u tijeku automatsko čišćenje filtra krutih čestica;

- uključena je funkcija ubrzanog slobodnog hoda UBRZANI SLOBODNI HOD;

-...

Na instrumentnoj se ploči pojavljuje kontrolno svjetlo i upozorava vas o neraspoloživosti stanja mirovanja motora.

Osobitosti automatskog ponovnog pokretanja motora

U određenim uvjetima, motor se može ponovno pokrenuti bez vaše intervencije, a u svrhu osiguranja vaše sigurnosti i udobnosti.

To se može dogoditi u sljedećim slučajevima:

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- uključena je funkcija ventilacije za postizanje bolje vidljivosti AUTOMATSKI KLIMA UREĐAJ;

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je brzina vozila veća od 7 km/h (na nizbrdici...);

- nakon uzastopnog pritiskanja papučice kočnice ili ako treba uključiti kočnice;

-...

Posebna napomena: ovisno o vozilu, za neke od ovih uvjeta automatsko ponovno pokretanje motora blokirano je ako su otvorena vrata.

Isključite funkciju Stop and Start prilikom svakog obavljanja zahvata u motornom prostoru.

Isključivanje, uključivanje funkcije

Pritisnite prekidač 1 za isključenje funkcije. Kontrolno svjetlo prekidača 2 svijetli.

Ponovnim pritiskom sustav se ponovno uključuje. Kontrolno svjetlo 2 na prekidaču 1 se isključuje.

Sustav se automatski ponovno uključuje prilikom svakog pokretanja vozila pritiskom na gumb za pokretanje ZAUSTAVLJANJE I POKRETANJE MOTORA.

Smetnje u radu

Ako se kontrolno svjetlo 2 upali bez pritiska na prekidač 1, sustav je isključen.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Prije napuštanja vozila motor MORA biti zaustavljen (a ne u stanju mirovanja) ZAUSTAVLJANJE I POKRETANJE MOTORA.