Natrag na popis

AUTOMATSKA PARKIRNA KOČNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Automatski rad

Automatska parkirna kočnica omogućuje imobilizaciju vozila kod zaustavljanja motora (a ne stavljanja u stanje mirovanja motora na vozilima s funkcijom Stop and Start ). POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s ključem ili POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s RENAULT karticom, i FUNKCIJA STOP AND START (POKRETANJA I ZAUSTAVLJANJA MOTORA)

U svim ostalim slučajevima, na primjer neželjeno zaustavljanje motora, automatska parkirna kočnica se ne zateže automatski. Mora se upotrijebiti ručni način rada.

Za neke verzije modela za određene zemlje funkcija automatske primjene kočnice nije aktivirana. Provjerite članak “ručni način rada”.

Zatezanje automatske parkirne kočnice potvrđuje se porukom “Parkirna kočnica aktivna” i kontrolnim svjetlom } na instrumentnoj ploči te paljenjem kontrolnog svjetla 2 na prekidaču 1.

Nakon zaustavljanja motora, kontrolno svjetlo 2 se gasi nekoliko minuta nakon zatezanja automatske parkirne kočnice i kontrolno svjetlo } se gasi nakon zaključavanja vozila.

Napomena

Kako bi vas se upozorilo da je automatska parkirna kočnica otpuštena, čuje se zvučni signal bip i prikazuje se poruka “Aktivirajte parkirnu kočnicu” na instrumentnoj ploči:

- dok motor radi: nakon otvaranja vrata vozača ;

- na zaustavljenom motoru (u slučaju na primjer neželjenog zaustavljanja motora): prilikom otvaranja jednih prednjih vrata.

U tom slučaju, povucite i otpustite prekidač 1 radi zatezanja automatske parkirne kočnice.

Automatsko otpuštanje parkirne kočnice

Otpuštanje je automatsko kod pokretanja vozila, pri ubrzavanju.

Prije napuštanja vozila, provjerite zategnutost automatske parkirne kočnice. Zatezanje parkirne kočnice vidljivo je paljenjem kontrolnog svjetla 2 na prekidaču 1 i kontrolnog svjetla } na instrumentnoj ploči sve do zaključavanja vrata.

Ručni način rada

Možete ručno upravljati automatskom parkirnom kočnicom.

Zatezanje automatske parkirne kočnice

Povucite prekidač 1. Kontrolno svjetlo 2 i kontrolno svjetlo } na instrumentnoj ploči se pale.

Otpuštanje automatske parkirne kočnice

Dok je kontakt uključen pritisnite papučicu kočnice, a zatim pritisnite prekidač 1: isključuju se kontrolna svjetla 2 i }.

Povremeno zaustavljanje

Da biste ručno aktivirali automatsku parkirnu kočnicu (pri zaustavljanju na crvenom svjetlu semafora ili u mirovanju, dok motor radi itd.): povucite i otpustite prekidač 1. Otpuštanje je automatsko s ponovnim pokretanjem vozila.

Posebna značajka povezana s funkcijom Stop & Start: ako pojas sjedala vozača nije pričvršćen prije no što motor prijeđe u stanje mirovanja funkcijom Stop & Start mora biti aktivirana ručna kočnica: to se potvrđuje uključivanjem kontrolnog svjetla } na instrumentnoj ploči. Opasnost od gubitka imobilizacije.

Posebni slučajevi

Za parkiranje na nizbrdici ili s prikolicom, na primjer, povucite prekidač 1 na nekoliko sekundi kako bi se dobilo maksimalno kočenje.

Za parkiranje s otpuštenom automatskom parkirnom kočnicom (primjerice kada postoji opasnost od smrzavanja):

- dok motor radi, držeći istovremeno pritisnutima papučicu kočnice i prekidač 1, zaustavite motor (a ne stavljate ga u stanje mirovanje za vozila opremljena sustavom Stop snd Start (zaustavljanje i pokretanje motora));

- dok je uključena jedna od brzina ili položaj P, otpustite papučicu kočnice i prekidač 1.

Na vozilima opremljenima funkcijom Stop and Start (zaustavljanje i pokretanje motora), dok je motor u stanju mirovanja, automatska parkirna kočnica automatski se aktivira ako vozač otkopča sigurnosni pojas i otvori vrata vozača ili ustane iz sjedala.

Ako se prikazuje poruka “UPOZORENJE: električni sustav” ili “OPASNOST od kvara električnih instalacija” ili “Provjerite akumulator” ili “UPOZORENJE: kočioni sustav”, morate imobilizirati vozilo odabirom položaja P ili povlačenjem prekidača 1 tijekom otprilike 10 sekundi. Ako nagib i uvjeti to zahtijevaju, podmetnite blokade ispod kotača vozila.

Opasnost od gubitka imobilizacije vozila.

Pozovite Predstavnika marke.

Odsutnost vizualnog ili zvučnog signala označava neispravnost instrumentne ploče. To određuje trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Provjerite je li imobilizacija vozila dobra i pozovite Predstavnika marke.

Verzije s automatskim mjenjačem

Vozačeva vrata su otvorena ili nisu dobro zatvorena, a motor je u radu, iz sigurnosnih razloga automatsko otpuštanje se isključuje (kako bi se izbjeglo da vozilo krene bez vozača). Poruka “Otpustite parkirnu kočnicu” pojavljuje se na instrumentnoj ploči kada vozač pritisne papučicu gasa.

Nikada ne izlazite iz vozila, a da ručicu mjenjača niste stavili u položaj P. U stvari, kod zaustavljenog vozila, dok motor radi s uključenom brzinom, ako ubrzate, vozilo se može pokrenuti.

Opasnost od nesreće.

Smetnje u radu

- U slučaju smetnje, pali se kontrolno svjetlo © na instrumentnoj ploči, popraćeno porukom “Provjerite parkirnu kočnicu”, a u nekim slučajevima kontrolno svjetlo }.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

- U slučaju neispravnosti automatske parkirne kočnice pali se kontrolno svjetlo ® popraćeno porukom “Kočioni sistem greška” i zvučnim signalom bip, a u nekim se slučajevima pali kontrolno svjetlo }.

Potrebno je odmah zaustaviti vozilo u skladu s uvjetima u prometu.

Stoga obavezno treba imobilizirati vozilo stavljajući u prvu brzinu (ručni mjenjači) ili u položaj P (automatski mjenjači). Ako je zbog nagiba potrebno, podložite vozilo.