Natrag na popis

FUNKCIJA STOP AND START (POKRETANJA I ZAUSTAVLJANJA MOTORA)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovaj sustav omogućuje smanjenje potrošnje goriva i emisije stakleničkih plinova.

Sustav se automatski uključuje prilikom pokretanja vozila.

Sustav zaustavlja motor u vožnji (stanje mirovanja) kada se vozilo zaustavi (u slučaju prometne gužve, zaustavljanja na semaforu...).

Uvjeti stanje mirovanja motora

Vozilo je voženo od njegovog posljednjeg zaustavljanja.

Za automatski mjenjač:

- mjenjač je u položaju D, M ili N;

i

- papučica kočnice je pritisnuta (dovoljno jako);

i

- papučica gasa nije pritisnuta;

i

- brzina vozila je nula tijekom otprilike 1 sekunde.

Stanje mirovanja motora ostaje uključeno ako je uključen položaj P ili ako je položaj N uključen sa zategnutom parkirnom kočnicom, a papučica kočnice je otpuštena.

Za sva vozila:

Ovisno o vozilu, kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči uključuje se kada je motor u stanju mirovanja.

Dodatna oprema vozila ostaje djelatna za vrijeme trajanja stanja mirovanja motora.

Prije nego što izađete iz vozila obavezno morate isključiti kontakt. POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s ključem ili POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s RENAULT karticom

Nikada ne ostavljajte vozilo da radi s motorom u stanju mirovanja (upaljeno je kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči).

U slučaju stanja mirovanja motora, automatska parkirna kočnica (ovisno o vozilu) neće se automatski zategnuti.

Dok je motor u stanju mirovanja automatsko uključivanje parkirne kočnice nije djelatno.

Uvjeti u kojima motor neće biti stavljen u stanje mirovanja

U nekim je slučajevima, primjerice prilikom ulaska u raskršće, moguće, dok je sustav uključen, zadržati motor u radu za brzo ponovno pokretanje.

Automatski mjenjač:

Držite vozilo zaustavljenim tako da lagano pritisnete papučicu kočnice.

Uvjeti u kojima se motor ponovno pali nakon stanja mirovanja

Za automatski mjenjač:

- papučica kočnice je otpuštena, položaj D ili M je uključen ili,

- papučica kočnice je otpuštena, uključen je položaj N, a parkirna kočnica je otpuštena ili,

- papučica kočnice ponovno je pritisnuta, uključen je položaj P ili je uključen položaj N, a zategnuta je parkirna kočnica ili,

- je uključen položaj R ili,

- pritisnuta je papučica gasa ili

- u ručnom načinu rada, ručica mjenjača je pomaknuta prema + ili -.

Posebna napomena: ovisno o vozilu, ako isključite kontakt dok je motor u stanju mirovanja, na instrumentnoj ploči na nekoliko se sekundi prikazuje kontrolno svjetlo Ä.

Prilikom punjenja goriva motor mora biti zaustavljen (a ne u stanju mirovanja): uvijek zaustavite motor. POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s ključem ili POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s RENAULT karticom

Uvjeti u kojima motor neće biti stavljen u stanje mirovanja

Neki uvjeti onemogućuju sustavu stavljanje motora u stanje mirovanja, primjerice u sljedećim situacijama:

za vozila opremljena s RENAULT karticom:

- vrata vozača nisu zatvorena;

- sigurnosni pojas vozača nije zakopčan;

za sva vozila:

- uključena je brzina za vožnju unazad;

- ako poklopac motora nije zabravljen;

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je dostupan, aktiviran je način rada “4WD Lock”; PRIJENOS: pogon na sva 4 kotača (4WD)

- ako je prevelika razlika između temperature u vozilu i podešene vrijednosti temperature na klima uređaju s automatskim upravljanjem;

- pomoć pri parkiranju radi;

- ako je nagib veći od otprilike 12 % za vozila opremljena automatskim mjenjačem;

- uključena je funkcija “Brzo postizanje dobre vidljivosti”; KLIMA UREĐAJ S RUČNIM UPRAVLJANJEM ili KLIMA-UREĐAJ S AUTOMATSKIM UPRAVLJANJEM: komanda A ili AUTOMATSKI KLIMA UREĐAJ: komande B i C

- temperatura motora je preniska ili previsoka;

- u tijeku je obnavljanje sustava protiv zagađivanja;

ili

-...

Ovisno o vozilu, na instrumentnoj ploči prikazuje se kontrolno svjetlo . Upozorava vas da stanje mirovanja motora nije dostupno.

Prije provođenja bilo kakvih zahvata u motornom prostoru, morate isključiti kontakt. POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s ključem ili POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s RENAULT karticom

Posebni slučajevi na vozilima opremljenima RENAULT karticom

Ako vozač, dok je motor u stanju mirovanja (u slučaju prometne gužve ili prilikom zaustavljanja na semaforu...), otkopča sigurnosni pojas, otvori vrata vozača ili ustane iz sjedala, kontakt će se isključiti.

Automatska parkirna kočnica tada se automatski zateže.

Za ponovno pokretanje i uključivanje sustava Stop and Start pokrenite motor. POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s ključem ili POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s RENAULT karticom

Posebni slučajevi vozila s ključem

Dok je motor u stanju mirovanja (prometne gužve, semafori itd.), ako izađete iz vozila, zvučni signal vas upozorava da je motor u stanju mirovanja i nije zaustavljen.

Nakon stanja mirovanja motora te nakon izlaska vozača iz vozila, motor je moguće ponovno pokrenuti. Provjerite sigurnosti prije izlaska.

Osobitosti automatskog ponovnog pokretanja motora

U određenim uvjetima, motor se može ponovno pokrenuti bez vaše intervencije, a u svrhu osiguranja vaše sigurnosti i udobnosti.

To se može dogoditi u sljedećim slučajevima:

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- uključena je funkcija “Brzo postizanje dobre vidljivosti”; KLIMA UREĐAJ S RUČNIM UPRAVLJANJEM ili KLIMA-UREĐAJ S AUTOMATSKIM UPRAVLJANJEM: komanda A ili AUTOMATSKI KLIMA UREĐAJ: komande B i C

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je brzina vozila veća od 5 km/h (na nizbrdici...);

- nakon uzastopnog pritiskanja papučice kočnice ili ako treba uključiti kočnice;

-...

Posebna značajka vozila s ključem: za neke od ovih uvjeta automatsko ponovno pokretanje motora blokirano je ako su otvorena prednja vrata.

Isključivanje, uključivanje funkcije

Pritisnite prekidač 1 za isključenje funkcije. Prikazuje se poruka “Stop start deaktiviran” na instrumentnoj ploči i pali se kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač 2.

Ponovnim pritiskom sustav se ponovno uključuje. Prikazuje se poruka “Stop start aktivan” na instrumentnoj ploči i gasi se kontrolno svjetlo 2 ugrađeno u prekidač 1.

Sustav se automatski ponovno uključuje prilikom svakog pokretanja vozila.

Smetnje u radu

Kad se prikaže poruka “Provjerite stop start” na instrumentnoj ploči, popraćena paljenjem kontrolnog svjetla 2 ugrađenog u prekidač 1, sustav je isključen.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Napomena: Dok je motor u stanju mirovanja, pritisnite prekidač 1 za automatsko ponovno pokretanje motora.