Natrag na popis

ELEKTRIČNO VOZILO: punjenje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ako imate pitanja o opremi koja je potrebna za punjenje, obratite se predstavniku marke.

Važne preporuke za punjenje vozila

Pažljivo pročitajte ove upute. Nepridržavanje ovih uputa može za posljedicu imati opasnost od požara, teških ozljeda ili strujnog udara koji mogu uzrokovati smrt.

Punjenje

Nemojte ništa raditi na vozilu tijekom punjenja (pranje, rad na motornom prostoru i sl.).

U slučaju prisutnosti vode, znakova korozije ili stranih tijela u priključku kabela za punjenje ili u utičnici za punjenje vozila, nemojte puniti vozilo. Opasnost od požara.

Nemojte pokušati dodirnuti kontakte kabela, kućne utičnice ili utičnice za punjenje vozila ni u njih gurati premete.

Nikada nemojte priključiti kabel za punjenje u adapter, u utičnicu s više utora ni u produžni kabel.

Upotreba generatora je zabranjena.

Nemojte skidati ni mijenjati utičnicu za punjenje vozila ni kabel za punjenje. Opasnost od požara.

Nemojte mijenjati ni izvesti nikakvu radnju na instalaciji tijekom punjenja.

U slučaju udarca, čak i blažeg, u vratašca ili ventil za punjenje, čim prije ih mora pregledati ovlašteni predstavnik marke.

Pazite na kabel: nemojte ga gaziti, uranjati u vodu, natezati ga ni dopustiti da nešto u njega udara.

Redovito provjeravajte je li kabel za punjenje u dobrom stanju.

U slučaju oštećenja kabela za punjenje (korozija, tamna boja, posjekotine itd.), jedinice ili električne utičnice za punjenje vozila, nemojte ih upotrebljavati. Posjetite ovlaštenog zastupnika da biste ih zamijenili.

U slučaju neaktivacije mehanizma za zaključavanje vratašca utičnice za punjenje i/ili otključavanja električne utičnice za punjenje vozila, obratite se ovlaštenom zastupniku.

Kabel za punjenje A

Ovaj kabel namijenjen je vašem vozilu te služi povezivanju vašeg vozila sa zidnim utičnicama ili javnim stanicama za punjenje te time omogućuje standardno punjenje pogonskog akumulatora.

Preporučujemo da koristite kabel za punjenje koji omogućuje klasično punjenje za punjenje pogonskog akumulatora.

Svaki se kabel za punjenje pohranjuje u prtljažnik vozila TOVARNI PROSTOR U PRTLJAŽNIKU I PRETINCI.

Kabel za punjenje B

Ovaj kabel omogućuje:

- standardno punjenje na utičnici koja se koristi samo za vozila (punjenje od 16 A);

- povremeno punjenje s pomoću kućne utičnice (punjenje na 8 A i 10 A), primjerice kada niste kod kuće.

Utičnice moraju biti postavljene u skladu s uputama u priručniku koji se isporučuje s kabelom za punjenje B.

Obavezno pažljivo pročitajte upute za kabel za punjenje prije upotrebe B.

Utičnica ne smije nikada visiti s kabela. Koristite kuke C da biste je učvrstili.

Ako se kabel za punjenje pokvari tijekom postupka punjenja (crveno kontrolno svjetlo na sklopu D), odmah prekinite punjenje. Upute potražite u knjižici kabela.

Važne preporuke za punjenje vozila

Pažljivo pročitajte ove upute. Nepridržavanje ovih uputa može za posljedicu imati opasnost od požara, teških ozljeda ili strujnog udara koji mogu uzrokovati smrt.

Odabir kabela za punjenje

Standardni kabeli za punjenje koji se isporučuju uz vozilo osmišljeni su posebno za to vozilo. Osmišljen je tako da vas zaštiti od opasnosti od električnog udara koji može uzrokovati smrt ili požar.

Nemojte upotrebljavati kablove za punjenje prijašnjih vozila jer nisu prilagođeni vašem vozilu. Iz sigurnosnih razloga, upotrebu kabela za punjenje koji nije preporučio proizvođač strogo je zabranjena. Nepridržavanje uputa može uzrokovati požar ili strujni udar koji može uzrokovati smrt. Informacije o kabelu za punjenje koji odgovara vašem vozilu zatražite od ovlaštenog zastupnika marke.

Upotreba kabela za punjenje B

Pažljivo pročitajte upute koje se isporučuju s kabelom za punjenje da biste saznali više o mjerama opreza koje morate poduzeti prilikom upotrebe proizvoda i tehničke karakteristika za postavljanje utičnice.

Način postavljanja

Sustavi napajanja

Upotrebljavajte samo terminale koji su u skladu sa standardom IEC 61851-1 i čije su priključne točke zaštićene na sljedeće načine:

- zaštitnim sustavom diferencijalne struje tipa A, 30 mA, specifičnim za utičnicu koja se upotrebljava;

- uređajem za zaštitu od prekomjerne struje;

- zaštitom od prenapona koji se odnosi na munje u izloženim područjima (IEC 62305-4).

Zidna utičnica

Neka ovlašteni stručnjak ugradi posebnu zidnu utičnicu.

U slučaju kućnog punjenja

Neka kvalificirani stručnjak provjeri je li svaka utičnica u koju ćete priključiti kabel za punjenje u skladu sa standardima i propisima koji su na snazi u vašoj zemlji i je li u skladu sa specifikacijama koje su prethodno opisane u odjeljku “Sustavi napajanja”.

Vrste punjenja u skladu s europskim standardima

Izmjenična struja ( AC)

Ako su informacije prikazane na poklopcu za punjenje vozila, slijedite upute u nastavku.

Prije priključivanja kabela za punjenje provjerite:

- odgovaraju li boja i jedno slovo ulazne utičnice 4 boji i jednom slovu na kraju 5 kabela;

- odgovaraju li boja i jedno slovo ulazne utičnice 3 boji i jednom slovu na kraju 6 kabela.

Vrsta punjenja

Izmjenična struja ( AC )

Spajanje

Terminal za punjenje 4 /Kabel za punjenje 5

Vozilo 3 /Kabel za punjenje 6

Vrste punjenja u skladu s europskim standardima (za sve ostale slučajeve obratite se ovlaštenom zastupniku).

Vrste punjenja u skladu s europskim standardima (nastavak)

Istosmjerna struja ( DC)

Ako su informacije prikazane na poklopcu za punjenje vozila, slijedite upute u nastavku.

Prije nego što priključite kabel za punjenje provjerite odgovaraju li boja i jedno od slova ulazne utičnice 3 boji i jednom od slova na kraju 6 kabela za punjenje.

Vrsta punjenja

Istosmjerna struja ( DC )

Spajanje

Vozilo 3 /Kabel za punjenje 6

Vrste punjenja u skladu s europskim standardima (za sve ostale slučajeve obratite se ovlaštenom zastupniku).

Priključak za električno punjenje 3

Napomena: Ako pada snijeg, uklonite ga s područja punjenja prije uključivanja ili isključivanja. Snijeg u utičnici može blokirati umetanje priključka kabela za punjenje.

Vozilo je opremljeno dvjema utičnicama za punjenje koje se nalaze na prednjem dijelu vozila (ovisno o vozilu):

- E utičnica za punjenje do 22 kW

- F utičnica za punjenje istosmjernom strujom.

Napomena: na vozilima opremljenima punjačem od 11 kW: priključivanjem kabela za punjenje u utičnicu E i na priključak za punjenje od 22 kW, omogućuje se maksimalna snaga punjenja od 11 kW.

Mjere opreza

Nemojte puniti ni parkirati vozilo kada je temperatura iznimno visoka ili niska.

U slučajevima ekstremne temperature punjenje može započeti nakon tek nekoliko minuta (vrijeme potrebno da se pogonski akumulator ohladi ili zagrije).

Kada je vozilo parkirano dulje od sedam dana na temperaturi ispod -25 °C, punjenje pogonskog akumulatora može biti nemoguće.

Ako je vozilo parkirano dulje od tri mjeseca dok je akumulator skoro prazan, punjenje akumulatora može biti nemoguće.

Da biste osigurali trajanje pogonskog akumulatora, nemojte parkirati vozilo dulje od jednog mjeseca uz veliku napunjenost, osobito ako je vrlo vruće.

Dostupnost razine energije ovisi o temperaturi akumulatora. Stoga se može razlikovati između vremena zaustavljanja i ponovnog pokretanja vozila, ovisno o tome je li akumulator hladan ili topao.

Mjere opreza

(nastavak)

Uoči dolaska i parkiranja u hladnim uvjetima (temperature ispod nule), ako je razina napunjenosti akumulatora ispod približno 30 %, vozilo se mora ponovno napuniti u roku od približno četiri sata nakon što je vozilo parkirano.

Kada stignete na hladno mjesto, temperatura akumulatora će se smanjiti i približiti vanjskoj temperaturi.

U takvoj situaciji može doći do znatnog smanjenja korisne razine napunjenosti akumulatora (dostupna razina energije), do te mjere da se vozilo neće moći ponovno pokrenuti.

Napomena: korisna razina napunjenosti obnovit će se tijekom sljedeće vožnje ako temperatura akumulatora dovoljno poraste.

Pogonski akumulator punite nakon vožnje i/ili pri blažim temperaturama. U suprotnom punjenje može potrajati dulje pa čak može biti i nemoguće napuniti akumulator.

Savjeti

- Kod visokih temperatura preporučujemo da parkirate i punite vozilo u sjeni ili na natkrivenom mjestu;

- vozilo se može puniti i na kiši ili snijegu;

- uključivanje klima uređaja produljuje trajanje punjenja.

Ako ne postoji zaštita od proboja napona, preporučujemo da ne punite vozilo tijekom nevremena (grmljavina itd.).

Ponovno punjenje pogonskog akumulatora

Kada je vozilo zaustavljeno, a kontakt isključen:

- uzmite kabel za punjenje koji se nalazi u prtljažniku vozila;

- pritisnite prekidač 6 ili, ovisno o vozilu, pritisnite gumb za otključavanje utičnice za električno punjenje na kartici KARTICA: opće informacije, za otključavanje vratašca utičnice za punjenje 10;

- otvorite zaklopku 8;

- priključite kraj kabela u napajanje;

- primite ručicu 9;

- priključite kabel vozila. Kontrolno svjetlo 7 treperi u žutoj boji;

- kada čujete klik zaključavanja, provjerite je li kabel za punjenje pravilno priključen. Za provjeru zaključavanja lagano povucite kvaku 9.

Nemojte koristiti poklopac za punjenje 10 za vješanje kabela za punjenje 2 tijekom punjenja vozila.

Kabel za punjenje automatski se zaključava kad i vozilo. Zbog toga nije moguće odspojiti kabel iz vozila.

Tijekom punjenja kontrolno svjetlo 7 treperi u plavoj boji.

Za punjenje istosmjernom strujom ( DC), duljina kabela za punjenje između vašeg vozila i priključka za punjenje ne smije biti veća od 30 m.

Ako sumnjate u duljinu kabela, obratite se vlasniku priključka za punjenje istosmjernom strujom ( DC).

Obavezno u potpunosti odmotajte kabel za punjenje da biste ograničili njegovo zagrijavanje.

Nemojte koristiti produžni kabel, utičnicu s više utora ni adapter.

Opasnost od požara.

Kada punjenje započne, sljedeće se informacije prikazuju na instrumentnoj ploči:

- razina energije na kontrolnom svjetlu akumulatora 11;

- stopa punjenja akumulatora;

- procjena preostalog vremena punjenja (ne prikazuje se nakon približno 95 % napunjenosti);

- ovisno o vozilu, kontrolno svjetlo 12 označava da je vozilo priključeno na napajanje;

- doseg vašeg vozila ovisit će o razini napunjenosti.

Vrijeme punjenja pogonskog akumulatora ovisi o preostaloj količini energije i snazi koju isporučuje priključak za punjenje. Informacija se prikazuje na instrumentnoj ploči tijekom punjenja. ZASLONI I POKAZIVAČI.

Napomena: u određenim uvjetima stvarno vrijeme punjenja može biti dulje od vremena punjenja prikazanoj na instrumentnoj ploči. To ovisi o:

- kvaliteti električne mreže;

- početnoj razini napunjenosti;

- suviše niskoj vanjskoj temperaturi;

- ...

U slučaju problema s kabelom za punjenje preporučujemo da ga zamijenite kabelom koji je identičan originalu. Obratite se ovlaštenom predstavniku marke.

Zaslon na instrumentnoj ploči nestaje nakon nekoliko sekundi. Ponovno se pojavljuje pri otključavanju vrata.

Kada punjenje završi, kontrolno svjetlo 7 neprekinuto svijetli u zelenoj boji.

Za ponovno punjenje vozila ne morate čekati da akumulator dosegne razinu rezervne energije.

Smetnje u radu

Ako kontrolno svjetlo 7 treperi u crvenoj boji;

- odspojite kabel 2 iz utičnice 3 i iz napajanja prema postupku opisanom na sljedećoj stranici;

- ponovno priključite kabel 2 na isti izvor napajanja ili na drugi izvor napajanja u blizini.

Ako kontrolno svjetlo 7 i dalje treperi u crvenoj boji, obratite se predstavniku marke.

Mjere opreza koje treba poštivati prilikom odspajanja s utičnice

- Pritisnite prekidač 6 ili, ovisno o vozilu, pritisnite gumb za otključavanje utičnice za električno punjenje na kartici KARTICA: opće informacije, za otključavanje vratašaca utičnice za punjenje i odspajanje kabela za punjenje 2 s vozila;

- primite ručicu 9;

- odspojite kabel za punjenje 2 iz vozila;

- ventil 8 mora biti zatvoren;

- morate zatvoriti i pritisnuti vratašca utičnice za punjenje 10 kako biste ih zaključali;

- odspojite kabel 2 s izvora napajanja 1;

- pohranite kabel 2 u prtljažnik.

Izuzetno je važno ispravnim redoslijedom pratiti korake za odspajanje.

Napomena: netom nakon dugog punjenja pogonskog akumulatora kabel može biti vruć. Upotrijebite ručke.

U slučaju neočekivanog prekida punjenja (greška punjenja, neispravan priključak za punjenje itd.), odspojite kabel 2 i provjerite je li poklopac za punjenje ispravno zatvoren i zaključan 10 prije pokušaja punjenja ili pokretanja vozila.

Kada pritisnete gumb za otključavanje kabela za punjenje, morate ga odspojiti u roku od 30 sekundi jer će se inače ponovno zaključati.

Da ne biste omeli ustav za nadzor punjenja, nemojte instalirati antistatičku traku na vozilo.

Naljepnica 13

Na naljepnici 13 na vratašcima za punjenje 10 prikazane su informacije o tome kako status kontrolnog svjetla označava proces punjenja 7:

- treperi u žutoj boji: kabel je priključen na vozilo, a sustav obavlja provjere;

- treperi u plavoj boji: punjenje je u tijeku;

- stalno upaljeno u plavoj boji: programiranje je punjenja uključeno;

- stalno upaljeno u zelenoj boji: vozilo je napunjeno u cijelosti;

- treperi u crvenoj boji: neispravnost u radu.

Naljepnica 13 koja se nalazi na desnoj strani podsjeća vas na sljedeće upute:

- vratašca za punjenje nemojte prati visokotlačnim uređajem za pranje;

- kada je vozilo zaustavljeno, ventil i vratašca za punjenje mogu biti otvoreni;

- kada se vozilo kreće, ventil i vratašca za punjenje moraju biti zatvoreni;

- otvorite vratašca da biste spojili kabel za punjenje;

- nakon odspajanja ponovno zatvorite vratašca.

- spojite na kućnu utičnicu, na priključak za punjenje izmjeničnom strujom ili na priključak za punjenje istosmjernom strujom;

- za sve informacije o punjenju pogledajte korisnički priručnik vozila.

Naljepnica 14

Ovisno o vozilu, jedna od naljepnica 14 nalazi se na vratašcima utičnice za punjenje 10.