ZASLONI I POKAZIVAČI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Instrumentna ploča u miljama

(mogući prelazak u km/h)

Vozila koja nisu opremljena multimedijskim zaslonom

- Uz isključen kontakt, pritisnite prekidač 1 onoliko puta koliko je potrebno da dođete do kartice “Vozilo” 5.

- Uzastopno pritišćite prekidač 2 ili 3 da biste pristupili izborniku “Postavke”, a zatim pritisnite 4 “ OK”.

- Ponovite isti postupak za pristup stavci "INSTRUMENT PLOČA", a zatim "Jedinice".

Vozila opremljena multimedijskim zaslonom.

Dok je vozilo zaustavljeno, a motor u radu, na multimedijskom zaslonu odaberite izbornik “Postavke”, karticu “Sustav”, a zatim “Jedinice”.

Napomena: u oba slučaja, u trenutku isključenja akumulatora, putno računalo automatski se vraća na izvornu mjernu jedinicu.

Za povratak u prethodni način rada, ponovite isti postupak.

Više informacija potražite u uputama za multimedijski sustav.

Za korištenje određenih funkcija pomoći u vožnji potrebno je promijeniti mjernu jedinicu na instrumentnoj ploči kako biste dobili točne informacije kada vozite u zemlji u kojoj se jedinice za brzinu razlikuju od onih postavljenih kao zadane u vašem vozilu.

Iz sigurnosnih razloga promijenite ove postavke dok je vozilo zaustavljeno.

Instrumentna ploča A

Osvjetljava se prilikom otvaranja vrata vozača. Paljenje nekih kontrolnih svjetala popraćeno je porukom.

Ovisno o vozilu, instrumentnu ploču možete personalizirati različitim sadržajem i bojama po vašem izboru.

Za vozila opremljena multimedijskim zaslonom, pogledajte upute za opremu.

Za vozila koja nisu opremljena multimedijskim zaslonom IZBORNIK KORISNIČKIH PODEŠAVANJA VOZILA.

Brzinomjer 6

Zvučno upozorenje o prevelikoj brzini

Ovisno o vozilu i zemlji prodaje, prikazuje se kontrolno svjetlo i oglašava se zvučni signal. Taj se zvučni signal oglašava čim vozilo prekorači brzinu od 120 km/h.

To kontrolno svjetlo ostaje upaljeno dok god se vozilo kreće brzinom iznad 120 km/h.

Informacije multimedijskog sustava 7

Ovisno o vozilu, informacije možete prikazati putem multimedijskog zaslona (kompas, telefon, navigacija itd.).

Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijskog sustava.

Poruka koja označava da je vozilo spremno za vožnju 8

Pri pokretanju motora prikazuje se poruka “ READY” koja nestaje kada vozilo prekorači brzinu od 5 km/h.

Mjerač snage 9 SAVJETI ZA VOŽNJU, ECO VOŽNJA

Pokazivač načina vožnje 10 SAVJETI ZA VOŽNJU, ECO VOŽNJA

Brojač ukupno prijeđenih kilometara 11 PUTNO RAČUNALO I SUSTAV UPOZORENJA: parametri vožnje

Putno računalo 12 PUTNO RAČUNALO: opće informacije

Procijenjeni doseg 13.

Preostalo vrijeme punjenja 15

Postotak punjenja pogonskog akumulatora 16

Kontrolno svjetlo otvarajućeg elementa 17

Ukazuje da su vrata, prtljažnik ili vratašca za punjenje otvorena, ili nisu pravilno zatvorena.

Razina napunjenosti 18

Pokazivač označava razinu preostale energije.

Kontrolno svjetlo “Priključeno” kabela za punjenje 19

(ovisno o vozilu)

Pali se kad je kabel za punjenje priključen na vozilo.

Prag rezerve

Kada razina napunjenosti pogonskog akumulatora dosegne približno 12 %, pojavljuju se mjerač i kontrolno svjetlo 14 žute boje popraćeni zvučnim signalom.

Za optimizaciju dosega DOSEG VOZILA: savjet.

Prag neizbježne blokade

Kad razina napunjenosti dosegne približno 6 % ponovno se oglašava zvučni signal i mjerač svijetli crveno.

Kad razina napunjenosti dosegne 5 %, vrijednost dosega više se ne prikazuje.

Instrumentna ploča B

Osvjetljava se prilikom otvaranja vrata vozača. Paljenje nekih kontrolnih svjetala popraćeno je porukom.

Ovisno o vozilu, instrumentnu ploču možete personalizirati različitim sadržajem i bojama po vašem izboru.

Za vozila opremljena multimedijskim zaslonom, pogledajte upute za opremu.

Za vozila koja nisu opremljena multimedijskim zaslonom IZBORNIK KORISNIČKIH PODEŠAVANJA VOZILA.

Razina napunjenosti 20

Pokazivač označava razinu preostale energije.

Prag rezerve

Kada razina napunjenosti pogonskog akumulatora dosegne približno 12 %, pokazivač i 21 kontrolno svjetlo svijetle žuto, što je popraćeno zvučnim signalom.

Za optimizaciju dosega DOSEG VOZILA: savjet.

Prag neizbježne blokade

Kad razina napunjenosti dosegne približno 6 % ponovno se oglašava zvučni signal i mjerač svijetli crveno.

Kad razina napunjenosti dosegne 5%, vrijednost dosega više se ne prikazuje.

Poruka koja označava da je vozilo spremno za vožnju 22

Pri pokretanju motora prikazuje se poruka “ READY” koja nestaje kada vozilo prekorači brzinu od 5 km/h.

Informacije multimedijskog sustava 23

Ovisno o vozilu, informacije možete prikazati putem multimedijskog zaslona (kompas, telefon, navigacija itd.).

Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijskog sustava.

Pokazivač načina vožnje 24 SAVJETI ZA VOŽNJU, ECO VOŽNJA

Procijenjeni doseg 25.

Brojač ukupno prijeđenih kilometara 26 PUTNO RAČUNALO I SUSTAV UPOZORENJA: parametri vožnje

Preostalo vrijeme punjenja 27

Postotak punjenja pogonskog akumulatora 28

Putno računalo 29 PUTNO RAČUNALO: opće informacije

Kontrolno svjetlo otvarajućeg elementa 30

Ukazuje da su vrata, prtljažnik ili vratašca za punjenje otvorena, ili nisu pravilno zatvorena.

Brzinomjer 31 i, ovisno o vozilu, 33

Očitavajte brzinu samo uz pomoć odobrenog brzinomjera 31.

Indikator 33 je predviđen za ukazivanje.

Dostupna razina snage 32

Pokazivač pokazuje razinu snage motora koja je trenutno dostupna. Ta razina može varirati između “ min“ i “ max“ ovisno o vanjskim temperaturnim uvjetima i dostupnoj snazi   baterije.

Razina “ max“ predstavlja potpuni kapacitet motora za isporuku maksimalne snage.

Zvučno upozorenje o prevelikoj brzini

Ovisno o vozilu i zemlji prodaje, prikazuje se kontrolno svjetlo i oglašava se zvučni signal. Taj se zvučni signal oglašava čim vozilo prekorači brzinu od 120 km/h.

To kontrolno svjetlo ostaje upaljeno dok god se vozilo kreće brzinom iznad 120 km/h.