OKRETNA PREGRADA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za klizno pomicanje pregrade

- Deaktivirajte suvozača airbag SIGURNOST DJECE: isključivanje, uključivanje airbag suvozača;

- postavite sjedalo u ravni položaj PREDNJA SJEDALA;

- otključajte okretni dio pregrade tako da podignete zasun 1 i 2;

- prije okretanja pokretnog dijela, provjerite jesu li bravice 1 i 2 u otključanom položaju;

- okrećite pomični dio pod pravim kutom od 90 stupnjeva 3 i spustite zasun 2. Provjerite je li kućište pravilno zaključan 2.

Pri rukovanju osigurajte da se sigurnosni pojas ne ošteti.

Nikada ne vozite, a da pomični dio nije zabravljen.

Opasnost od ozljeda.

Radi svoje sigurnosti pričvrstite sve predmete koji se prevoze na sjedalu u ravnom položaju.

Prije vraćanja pregrade u početni položaj, postavite zasune 1 i 2 u otključani položaj.

Vratite okretni dio u njegov početni položaj, zabravite bravicu 2, a zatim bravicu 1. Pazite da su zasuni 1 i 2 ispravno zaključani.

Napomena: prije vraćanja okretnog dijela u početni položaj, provjerite jesu li mjesta za zaključavanje 5 čista.

Kada se koristi zakrenuta pregrada, zaštitna mreža 4 ne smije se uklanjati ili rastavljati, čak ni djelomično.

Opasnost od ozljeda zbog izbočenja predmeta iz stražnjeg tovarnog prostora tijekom kočenja.