SIGURNOST DJECE: isključivanje, uključivanje airbag suvozača

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Isključivanje prednjeg airbag suvozača

(ovisno o vozilu)

Prije postavljanja dječjeg sjedala na sjedalo suvozača:

- Provjerite može li se dječje sjedalo postaviti na to sjedalo.

- Obavezno morate isključiti airbagza dječje sjedalo okrenuto suprotno od smjera vožnje.

Za deaktivaciju airbag : dok je vozilo u stanju mirovanja i kontakt je isključen, gurnite i okrenite bravu 1 u OFF položaj.

Dok je kontakt uključen, od ključne je važnosti provjeriti je li kontrolno ¹ upaljeno na zaslonu 2.

Ovo kontrolno svjetlo ostaje stalno upaljeno kako biste znali da možete postaviti dječje sjedalo.

Airbag suvozača može se uključivati ili isključivati samo dok je vozilo u stanju mirovanja i kontakt je isključen.

U slučaju rukovanja u vožnji, kontrolna svjetla å i © se pale.

Za usklađivanje stanja airbag s položajem brave, isključite kontakt te ga ponovno uključite.

OPASNOST

Zbog toga što se airbag suvozača ne smije koristiti ako se upotrebljava dječje sjedalo okrenuto u smjeru suprotnom od smjera vožnje, NIKADA nemojte postavljati sigurnosni sustav okrenut u smjeru suprotnom od smjera vožnje na sjedalo koje ima AKTIVIRAN prednji AIRBAG . To može dovesti do SMRTI DJECE ili OZBILJNIH POVREDA.

Oznake na armaturnoj ploči i naljepnice A sa svake strane sjenila suvozača 3 (na primjer gornja naljepnica), podsjećaju vas na ove upute.

OPASNOST

Zbog toga što se airbag suvozača ne smije koristiti ako se upotrebljava dječje sjedalo okrenuto u smjeru suprotnom od smjera vožnje, NIKADA nemojte postavljati sigurnosni sustav okrenut u smjeru suprotnom od smjera vožnje na sjedalo koje ima AKTIVIRAN prednji AIRBAG. To može dovesti do SMRTI DJECE ili OZBILJNIH POVREDA.

Uključivanje prednjeg airbag suvozača

(ovisno o vozilu)

Kada maknete dječje sjedalo sa sjedala suvozača, ponovno uključite airbag kako biste osigurali zaštitu suvozača u slučaju udarca.

Za ponovno pokretanje airbag : dok je vozilo zaustavljeno, a kontakt isključen, gurnite i okrenite bravu 1 u položaj ON.

Dok je kontakt uključen obavezno provjerite je li isključeno kontrolno svjetlo ¹ i je li se nakon pokretanja uključilo kontrolno svjetlo na zaslonu 2 na oko 60 sekundi.

Prednji airbag suvozača je uključen.

Smetnje u radu

U slučaju smetnji u radu sustava za uključivanje/isključivanje airbag suvozača, postavljanje dječjeg sjedala u položaj leđa u smjeru vožnje na suvozačevo sjedalo je zabranjeno.

Ne preporuča se ni primanje putnika na suvozačevo mjesto.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Airbag suvozača može se uključivati ili isključivati samo dok je vozilo u stanju mirovanja i kontakt je isključen.

U slučaju rukovanja u vožnji, kontrolna svjetla å i © se pale.

Za usklađivanje stanja airbag s položajem brave, isključite kontakt te ga ponovno uključite.