Natrag na popis

STRAŽNJI NASLONI ZA GLAVU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Položaj za upotrebu

Podignite naslon za glavu do kraja za upotrebu u podignutom položaju. Provjerite je li zabravljenje sjedala dobro.

Za vađenje naslona za glavu

Do kraja podignite naslon za glavu i nakon toga pritisnite gumb 1 te izvadite naslon za glavu.

Za ponovno stavljanje naslona za glavu

Da biste ga postavili u podignuti položaj, postavite šipke u ležišta i snažno pritisnite prema dole dok se ne zablokira. Provjerite je li njegovo zabravljenje dobro.

Položaji preklapanja 2 naslona za glavu

Pritisnite gumb 1 i spustite naslon za glavu do kraja.

Položaj potpuno spuštenog naslona za glavu je položaj pospremljenog naslona za glavu: taj se položaj ne može upotrebljavati ako na tom mjestu sjedi putnik.

Budući da je naslon za glavu sigurnosni element, pazite da je on uvijek na svom mjestu i u ispravnom položaju. Vrh naslona za glavu mora biti što je bliže moguće tjemenu glave.