Natrag na popis

AUTOMATSKI MJENJAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ručica mjenjača 1

P: parkiranje

R: vožnja unazad

N: prazan hod

D: automatski način rada

L: “Low” način rada (ovisno o vozilu)

Prikaz 4 na instrumentnoj ploči ukazuje na uključen položaj 1 ručice mjenjača.

Napomena: pritisnite gumb 2 da biste:

- izašli iz položaja P

- prebacivanje iz položaja D, L ili N u R ili P;

- prebacili mjenjač iz položaja D u L.

Pokretanje

Ručica mjenjača brzina 1 u položaju P, pokrenite motor.

Za izlaz iz položaja P, obavezno pritisnite papučicu kočnice prije pritiskanja gumba za odbravljivanje 2.

S nogom na papučici kočnice (kontrolno svjetlo 3 nestaje sa zaslona), izađite iz položaja P, otpustite gumb za zaključavanje 2 i uključite položaj D.

Stavljanje ručice u položaj D ili R treba se obaviti na zaustavljenom vozilu, kada je kočnica pritsnuta i papučica gasa otpuštena u potpunosti.

Ručice za promjenu stupnja prijenosa 56

Ovisno o vozilu, možete upotrijebiti papučice 56 da biste promijenili stupanj prijenosa kada se ručica nalazi u položaju D.

5: prebacivanje u niži stupanj prijenosa.

6: prebacivanje u viši stupanj prijenosa.

Položajima P, N, L i R ne može se pristupiti pomoću papučica.

Vožnja u automatskom načinu rada

Stavite ručicu 1 u položaj D.

U većini poznatih uvjeta u prometu, više nećete morati dirati ručicu: brzine će se same mijenjati, u pravom trenutku, pri broju okretaja koji odgovara motoru jer “automatika” vodi računa o opterećenosti vašeg vozila, profilu ceste i odabranom stilu vožnje.

Štedljiv način vožnje

U vožnji, uvijek ostavljajte ručicu u položaju D, a papučicu gasa lagano pritisnutu i stupnjevi prijenosa će automatski prelaziti u niži.

Ubrzanja i pretjecanja

Pritisnite papučicu gasa jako i do kraja (sve do prelaska tvrde točke papučice).

To će vam omogućiti, u skladu s mogućnostima motora, da se vratite u optimalan stupanj prijenosa.

Vožnja u ručnom načinu rada

Prilikom vožnje s ručicom mjenjača u položaju D, možete se prebaciti na ručni način vožnje pomoću ručica 56 na kolu upravljača. Ovisno o vozilu, dostupna su dva ručna načina vožnje:

- “Privremeni” ručni način rada, koji se može upotrijebiti za prinudnu promjenu stupnja prijenosa kratkim pritiskom na jednu od ručica na upravljaču. Način vožnje D i odabrani stupanj prijenosa pojavit će se na instrumentnoj ploči.

Napomena: mjenjač se automatski vraća u automatski način rada D ako odabrani stupanj prijenosa nije optimalan ili ako papučice nisu korištene u određenom vremenskom razdoblju.

- Trajni ručni način rada, koji se uključuje dugim pritiskom bilo koje od ručica. Način vožnje M i uključeni stupanj prijenosa pojavit će se na prikazu 7 na instrumentnoj ploči.

Napomena: povratak u automatski način rada ostvaruje se dugim pritiskom desne ručice. Automatski način rada D prikazuje se na instrumentnoj ploči.

U svakom slučaju:

- za prebacivanje u niži stupanj prijenosa pritisnite lijevu ručicu;

- za uključivanje višeg stupnja prijenosa pritisnite desnu ručicu.

Napomena: ovisno zaslonu, pokazivači + i - ili i ukazuju na prebacivanje u viši ili niži stupanj prijenosa.

Posebni slučajevi

U određenim uvjetima vožnje (koji su namijenjeni, primjerice, zaštiti motora, aktiviranju dinamičke kontrole vožnje: ESC itd.) automatizirani sustav može automatski mijenjati stupanj prijenosa.

Isto tako, kako bi se izbjeglo “neispravno upravljanje”, “automatizam” može odbiti promjenu stupnja prijenosa: u tom slučaju kontrolno svjetlo trepće nekoliko sekundi kako bi vas o tome obavijestilo.

Da biste na uzbrdici ostali zaustavljeni, ne stavljajte nogu na papučicu gasa.

Postoji opasnost od pregrijavanja automatskog mjenjača.

Provjerite dali je upaljeno kontrolno svjetlo P na instrumentnoj ploči kada napuštate vozilo.

Opasnost od gubitka imobilizacije vozila.

Izvanredne situacije

Ako vrsta ceste ili vremenski uvjeti (strme uzbrdice, iznenadne nizbrdice, dubok snijeg, pijesak ili blato) otežavaju ostanak u automatskom načinu rada, ovisno o vozilu, preporučljivo je:

- na vozilima s ručicama na upravljaču: prebacite se u ručni način rada pomoću ručica. A sve to kako bi se izbjegli neprestani prelasci brzina koje traži “automatizam” na usponima, i kako bi se osiguralo kočenje motorom prilikom duge vožnje nizbrdo.

- na vozilima koja nisu opremljena ručicama na upravljaču: upotrijebite “Low” način rada koji omogućuje, pri brzini manjoj od 50 km/h, vožnju na površinama s malim prianjanjem (snijeg, blato, itd.), penjanje uz padinu ili kočenje motorom pri spuštanju s brda. Da biste to postigli, postavite ručicu u položaj L.

Napomena: u načinu rada ”Low” promjene broja okretaja motora su stalne, a ubrzanja su linearnija.

Kako bi se izbjeglo neželjeno zaustavljanje motora pri hladnom vremenu, pričekajte nekoliko sekundi prije prebacivanja iz položaja P ili N i stavljanje ručice u položaj D, R ili L.

Parkiranje vozila

Kada je vozilo imobilizirano, dok je još noga na kočnici, stavite ručicu u položaj P: mjenjač je u praznom hodu i pogonski kotači su mehanički zabravljeni osovinom.

Automatska parkirna kočnica mora biti uključena.

Razdoblje održavanja

Pogledajte upute o održavanju vozila ili se obratite ovlaštenom zastupniku kako biste provjerili je li za automatski mjenjač potrebno održavanje po programu.

Ako ga nije potrebno servisirati, ne trebate nadolijevati ulje.

smetnje u radu

- ako se u vožnji na instrumentnoj ploči prikaže poruka “Provjerite mjenjač” to ukazuje na kvar.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke ;

- ako se u vožnji na instrumentnoj ploči prikaže poruka “Aut. mjenjač pregrijavanje”, što prije zaustavite vozilo i ostavite mjenjač da se ohladi i pričekajte da poruka nestane;

- otklanjanje kvara na vozilu s automatskim mjenjačem VUČA VOZILA: otklanjanje kvara.

Prilikom pokretanja, ako ručica mjenjača ostane zaglavljena u položaju P kada pritisnete papučicu kočnice (npr. zbog kvara akumulatora), moguće je ručno otpustiti ručicu da bi se pogonski kotači deblokirali. Da biste to učinili, otkvačite podnožje manžete i pritisnite tipku 9 istovremeno pritišćući tipku 8 na ručici kako biste ju otključali i prebacili u položaj N.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Položaj P smije se uključiti samo kada je vozilo zaustavljeno.

Iz sigurnosnih razloga nikada ne isključujte kontakt prije potpunog zaustavljanja vozila.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (npr. kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom preprekom na cesti), možete oštetiti vozilo (npr. deformirati ovjes).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.