Natrag na popis

ZAMJENA KOTAČA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozila opremljena dizalicom i ključem za kotače

Ukoliko je potrebno, skinite ukrasni poklopac.

Odblokirajte vijke kotača pomoću ključa za kotače 1. Postavite ga tako da ga možete pritisnuti.

Postavite dizalicu 2 vodoravno. Vrh dizalice mora biti poravnat s pragom što je moguće bliže kotaču o kojem se radi te mora biti označen strelicom 3.

Počnite ručno zakretati dizalicu, postavljajući 4 podlogu nosača dizalice u lagano uvučeni utor ispod vozila, koji se nalazi između dva ozubljenja 5 i u smjeru strelice 3.

Nastavite zavrtati kako biste pravilno namjestili njeno podnožje (ono mora ući ispod vozila i biti poravnato okomito s glavom dizalice ).

Vrtite dok se kotač ne podigne s tla.

Uključite signal upozorenja.

Parkirajte vozilo izvan područja prometovanja na ravno i čvrsto tlo koje nije sklisko.

Zategnite parkirnu kočnicu i uključite brzinu (prvu brzinu ili brzinu za vožnju unazad ili položaj P za automatske mjenjače).

Neka svi putnici izađu iz vozila i udaljite ih iz područja prometovanja.

U slučaju zaustavljanja na cesti, morate obavijestiti ostale sudionike u prometu o prisutnosti vašeg vozila signalnim trokutom ili nekim drugim uređajem koji je propisan lokalnim zakonima zemlje u kojoj se nalazite.

Skinite vijke i skinite kotač.

Postavite rezervni kotač na središnju glavčinu i okrećite ga kako biste podesili otvore za pričvršćenja na kotaču u skladu s onima na glavčini.

Zategnite vijke provjerivši dobar položaj kotača na glavčini.

Spustite dizalicu.

Kada je kotač na tlu, snažno zategnite vijke i što je prije moguće provjerite zatezanje i tlak u gumi rezervnog kotača.

Vozilo opremljeno zvučnim upozoriteljem za smanjenje tlaka u gumama

U slučaju premalo napuhane gume (probušena guma, premala napuhanost gume itd.), uključuje se kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči. UPOZORITELJ ZA PAD TLAKA U GUMAMA.

U slučaju probušene gume, zamijenite kotač što je prije moguće.

Gumu koja se probušila uvijek mora pregledati (i popraviti ako je moguće) stručna osoba.

Nikada ne ostavljajte alate razbacane u vozilu: postoji opasnost od izbacivanja prilikom kočenja. Nakon upotrebe pazite da dobro zakvačite alat u njihov nosač, a zatim ga ispravno postavite u ležište: postoji opasnost od ozljeda.

Ako su vijci isporučeni s rezervnim kotačem, upotrebljavajte isključivo te vijke za rezervni kotač.

Dizalica je namijenjena isključivo zamjeni kotača. Nikako se ne smije upotrebljavati za bilo kakav drugi popravak ili za pristup donjem dijelu vozila.