Natrag na popis

METLICE BRISAČA: zamjena

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zamjena metlica brisača stakla 2

Da biste zamijenili brisače, prvo ih morate postaviti u servisni položajB.

S motorom u radu ili uključenim kontaktom:

- postavite ručicu 1 u položaj A dva puta uzastopce (jedan pokret): metlice brisača stakla zaustavit će se u položaju B udaljenom od poklopca motornog prostora

- podignite ručicu brisača stakla 3 ;

- spustite karticu 4, a zatim skinite metlicu 2.

Ponovno postavljanje

Za ponovno postavljanje metlice brisača 2, umetnite je u njeno ležište u ručicu 3, a zatim je zakvačite sve dok ne začujete klik. Provjerite da li je pričvršćenje metlice dobro.

Za vraćanje metlica u spušteni položaj provjerite jesu li preklopljene na vjetrobranskom staklu, zatim postavite ručicu 1 u položaj A (jedan pokret): metlice brisača stakla sklope se u poklopac motornog prostora pri uključenom kontaktu.

Provjeravajte stanje metlica brisača stakla. Njihov vijek trajanja ovisi o vama:

- redovito čistite metlice, vjetrobransko staklo i stražnje staklo s vodom sa sapunicom ;

- ne upotrebljavajte ih ako su vjetrobransko staklo ili stražnje staklo suhi ;

- odlijepite ih s vjetrobranskog stakla ili sa stražnjeg stakla ako dugo nisu bili u upotrebi.

Metlica brisača stražnjeg stakla 5

Ručica u položaju zaustavljanja (isključena):

- podignite ručicu brisača stakla 6 ;

- nagnite metlicu do vodoravnog položaja 5 (pomak B) sve dok se ne otkvači;

- skinite metlicu povlačenjem.

Ponovno postavljanje

Za ponovno postavljanje metlice brisača stakla, postupite obrnutim redoslijedom. Provjerite je li zabravljenje metlice dobro.

Provjeravajte stanje metlica brisača stakla.

- redovito čistite metlice, vjetrobransko staklo i stražnje staklo s vodom sa sapunicom ;

- ne upotrebljavajte ih ako su vjetrobransko staklo ili stražnje staklo suhi ;

- odlijepite ih s vjetrobranskog stakla ili sa stražnjeg stakla ako dugo nisu bili u upotrebi.

- U vrijeme smrzavanja pazite da metlice brisača nisu smrznute (opasnost od pregrijavanja motora).

- Provjeravajte stanje metlica brisača stakla. Treba ih zamijeniti kada se njihova učinkovitost smanji: otprilike svake godine.

Prilikom zamjene metlice, kada je skinuta, pazite da ručica ne padne na staklo: postoji opasnost od loma stakla.

Prije zamjene metlice brisača stražnjeg stakla provjerite je li ručica u položaju zaustavljanja (isključena).

Opasnost od ozljeda.

ZAMJENA METLICA BRISAČA I PROVJERA RAZINE TEKUĆINE U SPREMNIKU UREĐAJA ZA PRANJE STAKLA