Natrag na popis

KAMERA S PREGLEDOM OD 360°

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ova značajka pomaže pri teškom upravljanju (npr. parkiranje) prikazivanjem okruženja vozila koristeći podatke iz kamera 123 koje se nalaze u oblozi prednjeg branika, vanjskim retrovizorima i na vratima prtljažnika te pomoću ultrazvučnih detektora 4 smještenima u oblogama branika.

Rad

Kamere prenose četiri zasebna prikaza multimedijskom zaslonu 5.

One vam omogućuju pregled okruženja vozila:

- prednji prikaz područja: pomoću kamere 1

- stražnji prikaz područja: pomoću kamere 3

- prikaz područja iz ptičje perspektive: pomoću kamera 123

- prednji bočni prikaz područja (ovisno o vozilu): pomoću kamere 2 (na suvozačevoj strani).

Ultrazvučni senzori prepoznaju prepreke ispred, iza i (ovisno o vozilu) sa strane vozila.

Napomena: pripazite da kamere nisu prekrivene (prljavštinom, blatom, snijegom itd.).

Ova funkcija je dodatna pomoć. Ona dakle ne može, niti u jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača.

Vozač uvijek mora paziti na iznenadne situacije koje se mogu desiti u vožnji: stoga prilikom upravljanja vozilom uvijek pazite na male, uske i pomične prepreke (kao što su, na primjer, djeca, životinje, dječja kolica, bicikli, kamenje, stupovi itd.) u mrtvom kutu.

Prednji prikaz područja 1

Prikaz prednje kamere prikazuje se na multimedijskom zaslonu 5.

Stražnji prikaz područja 3

Prikaz stražnje kamere prikazuje se na multimedijskom zaslonu 5.

Na multimedijskom zaslonu 5 prikazuje se obrnuta slika stražnjeg prikaza područja 3, kao na retrovizoru.

Upotreba prednjeg ili stražnjeg prikaza područja: prilikom upravljanja vozilom na nagibu, predmeti prikazani na multimedijskom zaslonu mogu biti bliže ili dalje nego što se čine.

Uzmite to u obzir kako biste mogli ispravno procijeniti udaljenost prije upravljanja.

Fiksni indikator udaljenosti 6

“Prednji” i “stražnji” prikaz područja koji se prenosi na multimedijski zaslon 5 prikazuje se s jednom ili dvjema linijama navođenja 67.

Ovaj se sustav upotrebljava prvo pomoću indikatora udaljenosti (pomični za putanju i fiksni za udaljenost).

Fiksni indikator udaljenosti se sastoji od oznaka u boji ABC koje označavaju udaljenost iza vozila:

-  A (crvena) na otprilike 30 centimetara od vozila;

-  B (žuta) na otprilike 70 centimetara od vozila;

-  C(zelena) na otprilike 150 centimetara od vozila.

Pomični indikator udaljenosti 7 (ovisno o vozilu)

Prikazan je u plavoj boji na multimedijalnom zaslonu 5. On označava putanju vozila prema položaju kola upravljača tijekom prednjeg i stražnjeg prikaza područja.

Prednje, stražnje i bočne linije navođenja prikazi su projicirani na ravnoj površini. Ta se informacija mora zanemariti u slučaju prijenosa na okomit predmet ili predmet na tlu.

Predmeti koji se pojavljuju na rubu multimedijskog zaslona mogu djelovati iskrivljeno.

U slučaju prejake svjetlosti (snijeg, vozilo na suncu…), vidljivost kamere može biti ometana.

U kombiniranom prikazu s kamera:

- povišeni predmeti (pločnik, vozilo, itd.) mogu djelovati iskrivljeno iz ptičje perspektive

- predmeti koji se nalaze iznad vozila nisu prikazani.

Prikaz područja iz ptičje perspektive

Prikaz područja iz ptičje perspektive: kombinirani je prikaz s kamera 123.

Prikazuje gornji dio vozila i njegovo okruženje.

Može se koristiti za potvrđivanje prikaza položaja vozila u odnosu na njegovo neposredno okruženje (sprijeda, straga i bočno).

Prikaz 8 označava položaj vozila. Područja 9 izvan dometa kamera označena su crnom bojom.

U načinu “prikaza područja iz ptičje perspektive” predmeti koji se prikazuju na multimedijskom zaslonu nalaze se dalje nego što se čini.

Uzmite to u obzir kako biste mogli ispravno procijeniti udaljenost prije upravljanja.

Prednji bočni prikaz područja na suvozačevoj strani 2

(ovisno o vozilu)

Kamera ugrađena u vanjski retrovizor prenosi bočni prikaz područja multimedijskom zaslonu 5.

Ovisno o vozilu, multimedijski zaslon možete koristiti za promjenu iz prikaza područja iz ptičje perspektive u prednji prikaz područja. Više informacije potražite u knjižici uputstava multimedijalnog sustava.

“Prednji bočni prikaz područja na suvozačevoj strani” prenosi se na multimedijski zaslon pomoću fiksnih linija navođenja za mjerenje udaljenosti.

Fiksne linije navođenja 10, 11 i 12

Fiksna linija navođenja 10 prikazuje prednji dio vozila.

Fiksna linija navođenja 12 prikazuje širinu vozila, uključujući vanjske retrovizore.

Fiksne linije navođenja 11 prikazane su zelenom bojom i točkicama. To su nastavci fiksnih linija navođenja 1012.

Ovisno o vozilu, multimedijski zaslon možete koristiti za promjenu iz prikaza područja iz ptičje perspektive u prednji prikaz područja. Više informacije potražite u knjižici uputstava multimedijalnog sustava.

Otkrivanje prepreke

Ako funkcija “Park Assist” prepozna jednu ili više prepreka oko vozila dok je sustav uključen, prikazuju se linije usmjerenja 13:

- na prikazu područja iz ptičje perspektive

- na prednjem bočnom prikazu na suvozačevoj strani (ovisno o vozilu).

Uz zvučno upozorenje, linije usmjerenja različitim bojama prikazuju blizinu prepreka:

- Zelena: prepreka je udaljena između 50 i 70 cm.

- Žuta: prepreka je udaljena između 30 i 50 cm.

- Crvena: prepreka je udaljena manje od 30 cm.

Te linije usmjerenja također prikazuju mjesto na kojem su prepreke prepoznate, što je prikazano njihovim položajem u odnosu na simbol “vozila”.

Za više informacija: POMOĆ PRI PARKIRANJU.

Uključivanje/isključivanje

Uključivanje automatskog načina rada

Dok je kontakt uključen, automatski način aktivira se nakon prijelaza u brzinu za vožnju unatrag. Stražnji prikaz područja i prikaz područja iz ptičje perspektive prikazani su na 5 multimedijskom zaslonu.

Kada dođe do brze promjene stupnja prijenosa iz brzine za vožnju unatrag u brzinu za vožnju unaprijed, stražnji prikaz područja i prikaz područja iz ptičje perspektive zamijenjeni su prednji prikazom područja i prikazom područja iz ptičje perspektive na multimedijskom zaslonu 5.

Automatski način rada se onemogućuje:

- kada je ručica mjenjača u položaju praznog hoda (ručni mjenjač) ili je u položaju N ili P (automatski mjenjač) otprilike tri sekunde

- kada brzina vozila koje se kreće prema naprijed prelazi 10 km/h.

Ručni način rada

Za aktivaciju ručnog načina rada pritisnite prekidač 14 dok je vozilo zaustavljeno, a motor radi: prednji prikaz područja i prikaz područja iz ptičje perspektive prikazuju se na multimedijskom zaslonu.

Ručni način rada se onemogućuje:

- kada brzina vozila koje se kreće prema naprijed dostigne 10 km/h

- kada se ručica mjenjača ne upotrebljava otprilike tri minute.

- prilikom pritiska gumba 14.

- Nemojte koristiti ovu funkciju dok su vanjski retrovizori preklopljeni.

- Prije korištenja ove funkcije provjerite jesu li vrata prtljažnika ispravno zatvorena.

- Nemojte stavljati predmete na kamere ili ispred njih.

Razlika između procijenjene i stvarne udaljenosti

Vožnja unaprijed ili unatrag prema strmoj uzbrdici

Fiksne linije navođenja 15 prikazuju udaljenosti bliže nego što zaista jesu.

Predmeti prikazani na zaslonu više su udaljeni na nagibu.

Na primjer, ako je na zaslonu prikazan predmet na D, njegova stvarna udaljenost je na E.

Vožnja unaprijed ili unatrag prema strmoj nizbrdici

Fiksne linije navođenja 15 prikazuju udaljenosti dalje nego što zaista jesu.

Stoga, predmeti prikazani na zaslonu zapravo su bliže na nagibu.

Na primjer, ako je na zaslonu prikazan predmet na G, njegova stvarna udaljenost je na F.

Vožnja unaprijed ili unatrag prema izbočenom predmetu.

Položaj H doima se dalje od položaja J na zaslonu. Međutim, položaj H nalazi se na jednakoj udaljenosti kao položaj K.

Putanja označena fiksnim i pomičnim linijama navođenja u obzir ne uzima visinu predmeta. Stoga postoji opasnost od sudara s predmetom prilikom vožnje unatrag prema položaju K.

Ograničenja u radu sustava

Sustav ne može prikazati predmete koji se nalaze u određenim područjima.

U prednjem ili stražnjem načinu prikaza područja, sustav se ne može koristiti za prikaz predmeta u području L.

U načinu područja prikaza iz ptičje perspektive, sustav se ne može koristiti za prikaz velikih predmeta u području M (blizu ruba prikazanog područja).

Podešavanje prikaza

Kada je kontakt uključen, pritisnite prekidač 14 ili postavite ručicu mjenjača u položaj R (na automatskom mjenjaču) ili u položaj brzine za vožnju unatrag (na ručnom mjenjaču) kako biste mogli koristiti značajku.

Funkcija prikazuje različite prikaze na zaslonu ovisno o položaju ručice mjenjača.

Ovisno o vozilu, možete odabrati “prikaz područja iz ptičje perspektive” ili “prednji bočni prikaz područja na suvozačevoj strani”.

Iz sigurnosnih razloga obavite ova podešavanja dok vozilo stoji.

Ako je ručica mjenjača u položaju R (na automatskom mjenjaču) ili u položaju za vožnju unatrag (na ručnom mjenjaču), dostupni su sljedeći prikazi:

- zaslon podijeljen na stražnji prikaz područja / prikaz područja iz ptičje perspektive

ili

- zaslon podijeljen na stražnji prikaz područja / prednji bočni prikaz područja (ovisno o vozilu).

Prilikom prelaska iz brzine za vožnju unatrag u položaj P (na automatskom mjenjaču) ili u položaj praznog hoda (na ručnom mjenjaču), dostupni su sljedeći prikazi:

- zaslon podijeljen na stražnji prikaz područja / prikaz područja iz ptičje perspektive

ili

- zaslon podijeljen na stražnji prikaz područja / prednji bočni prikaz područja (ovisno o vozilu).

Prilikom prelaska iz brzine za vožnju unatrag u položaj D (na automatskom mjenjaču) ili u stupanj prijenosa (na ručnom mjenjaču), dostupni su sljedeći prikazi:

- zaslon podijeljen na prednji prikaz područja / prikaz područja iz ptičje perspektive

ili

- zaslon podijeljen na prednji prikaz područja / prednji bočni prikaz područja (ovisno o vozilu).

Podešavanje postavki kamere

Možete promijeniti sljedeće parametre:

- jačina osvijetljenosti;

- boje

- kontrast.

Više informacije potražite u knjižici uputstava multimedijalnog sustava.

Napomena: iz sigurnosnih razloga prikazi nisu dostupni na izborniku “Postavke” dok se vozilo kreće.

UPOTREBA PRIKAZA OD 360°