Natrag na popis

GRIJANJE, KLIMA UREĐAJ S RUČNIM UPRAVLJANJEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande A

(ovisno o vozilu)

1 Raspodjela zraka u putničkom prostoru.

2 Odleđivanje/odmagljivanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, retrovizora.

3 Podešavanje brzine ventiliranja.

4 Recirkulacija zraka.

5 Podešavanje temperature zraka.

6 Klima uređaj.

Raspodjela zraka u putničkom prostoru

Postoji pet mogućnosti raspodjele zraka. Okrenite komandu 1 kako biste odabrali vaš način raspodjele zraka.

W Dovod zraka je usmjeren prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i prednjih bočnih stakala.

Dovod zraka usmjeren je prema otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala, otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakala i nogama putnika.

Dovod zraka usmjeren je prvenstveno prema nogama putnika.

Dovod zraka je usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči, prema nogama putnika na prednjem sjedalu i, ovisno o vozilu, prema putnicima na sjedalima u drugom redu.

J Dovod zraka prvenstveno je usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

Komande B

(ovisno o vozilu)

1 Raspodjela zraka u putničkom prostoru.

2 Odleđivanje/odmagljivanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, retrovizora.

3 Podešavanje brzine ventiliranja.

4 Recirkulacija zraka.

5 Podešavanje temperature zraka.

6 Komanda klima uređaja.

7 Funkcija “CLEAR VIEW”.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

Aktivacija nije moguća ako je komanda 3 postavljena na “0” (komanda A) ili na “OFF” (komanda B).

Pritisnite tipku 6 da biste isključili klima uređaj. Kontrolno će se svjetlo koje je ugrađeno u gumb ugasiti.

Upotreba klima uređaja omogućava:

- snižavanje temperature u putničkom prostoru;

- brže odmagljivanje.

Uključivanje recirkulacije zraka (izolacija putničkog prostora)

Recirkulacija zraka omogućava:

- izolaciju od zraka izvana (prometovanje u zagađenim područjima...);

- Za brže hlađenje putničkog prostora kada je klima uređaj uključen.

Ovom funkcijom se upravlja automatski, ali ju možete uključiti i ručno. U tom slučaju rad se potvrđuje paljenjem kontrolnog svjetla koje je ugrađeno u gumb 4.

Upotreba u ručnom načinu rada

Pritisnite gumb 4, pali se kontrolno svjetlo koje je ugrađeno u gumb.

Duže korištenje tog položaja može dovesti do neugodnih mirisa, neobnavljanja zraka kao i do stvaranja pare na staklima. Da bi se to izbjeglo, recirkulacija zraka automatski će se onemogućiti nakon određenog vremena.

Zaustavljanje sustava

Okrenite komandu 3 na “OFF” ili na “0” kako biste isključili sustav, ili pritisnite gumb 4. Za njegovo pokretanje okrenite komandu 3 za podešavanje brzine ventilatora.

Funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”

Pritisnite gumb 7: pali se ugrađeno kontrolno svjetlo.

Ova funkcija omogućuje brzo odleđivanje i odmagljivanje vjetrobranskog i stražnjeg stakla, prednjih bočnih stakala i vanjskih retrovizora (ovisno o vozilu). Ona uvjetuje automatsko uključivanje klima uređaja i odleđivanja stražnjeg stakla.

Pritisnite tipku 2 za isključivanje rada grijanog stražnjeg stakla, ugrađeno kontrolno svjetlo se gasi.

Za izlazak iz te funkcije, pritisnite tipku 7 ili 5.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

U automatskom načinu rada, sustav upravlja uključivanjem i isključivanjem klima uređaja u skladu s vanjskim klimatskim uvjetima.

Aktivacija nije moguća ako je komanda 3 postavljena na “0" (komanda A) ili na “OFF” (komanda B).

Pritisnite tipku 6 da biste isključili klima uređaj. Kontrolno će se svjetlo koje je ugrađeno u gumb ugasiti.

Upotreba klima uređaja omogućava:

- snižavanje temperature u putničkom prostoru;

- brže odmagljivanje.

Upotreba funkcije za odmagljivanje/odleđivanje onemogućit će recirkulaciju zraka.

Rad klima uređaja može dovesti do povećanja potrošnje goriva (isključite ga kada vam nije potreban).

Uključivanje recirkulacije zraka

Pritisnite gumb 4: pali se kontrolno svjetlo koje je ugrađeno u gumb. U tim uvjetima, zrak je uzet iz putničkog prostora i tamo cirkulira bez usisavanja vanjskog zraka.

Recirkulacija zraka omogućava:

- izolaciju od zraka izvana (prometovanje u zagađenim područjima...);

- Za brže hlađenje putničkog prostora kada je klima uređaj uključen.

Ako klima uređaj nije uključen (kontrolno svjetlo “A/C na gumbu 6 bit će isključeno), dugotrajna uporaba recirkuliranog zraka može dovesti do magljenja bočnih stakala i vjetrobranskog stakla, kao i drugih problema uzrokovanih prisutnošću nerecirkuliranog zraka u putničkom prostoru. Da bi se to izbjeglo, recirkulacija zraka automatski će se onemogućiti nakon određenog vremena.

Podešavanje brzine ventiliranja

Pomaknite komandu 3 za podešavanje količine ventiliranog zraka. Ako želite prekinuti dovod zraka, postavite komandu 3 na “0” (komanda A) ili “OFF” (komanda B).

Sustav se zaustavlja: brzina ventiliranja zraka je nula (na zaustavljenom vozilu), ipak u vožnji možete osjetiti blagi protok zraka.

Podešavanje temperature zraka

Okrećite komandu 5 s obzirom na željenu temperaturu. Što je klizač dalje u crvenom, temperatura će biti veća.

Prilikom duže upotrebe klima uređaja, može postati hladno. Za povećavanje temperature, okrenite komandu 5 u desno.

Upotrebom položaja W na komandi 1 onemogućit će se funkcija recirkulacije zraka kako bi se spriječilo zamagljivanje vjetrobranskog stakla.

Odleđivanje-odmagljivanje stražnjeg stakla

S motorom u radu, pritisnite tipku 2. Pali se kontrolno svjetlo rada.

Ova funkcija omogućava brzo električno odmagljivanje stražnjeg stakla i grijanih električnih retrovizora (za vozila koja su njima opremljena).

Da biste izašli iz te funkcije, ponovno pritisnite gumb 2. Kontrolno se svjetlo gasi.

Ako je prisutna pogreška, odmagljivanje automatski prestaje.

Brzo odmagljivanje

Postavite komande 135 u položaj:

- odmagljivanje W;

- Brzina ventilatora u položaju 3 ili 4;

- maksimalna temperatura.

Pritisnite gumb 4 kako biste isključili recirkulaciju zraka (svjetlo upozorenja isključeno je).

UPOTREBA KLIMATIZACIJSKOG SUSTAVA