VUČA VOZILA: otklanjanje kvara

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prije izvršavanja bilo kakve vuče, postavite mjenjač u neutralan položaj (položaj N na vozilima koja su opremljena automatskim mjenjačem), odbravite stup upravljača, zatim otpustite parkirnu kočnicu.

Otključavanje stupa upravljača

Umetnite ključ u prekidač paljenja, stavite u položaj ON 2 ili, ovisno o vozilu, dok je kartica uz vas pritisnite gumb za pokretanje motora i držite ga pritisnutim otprilike dvije sekunde).

Pomaknite ručicu u prazan hod (položaj N za vozila opremljena automatskim mjenjačem).

Stup upravljača se otključava, funkcije dodatne opreme vozila se napajaju: možete upotrebljavati svjetla na vozilu (pokazivače smjera, stop svjetla itd.). Noću, vozilo mora biti osvjetljeno.

Ovisno o vozilu, nakon vuče dva puta pritisnite gumb za pokretanje motora (postoji opasnost od pražnjenja akumulatora).

Obavezno treba poštivati važeće zakonske propise vezane za vuču vozila. Ako vučete drugo vozilo koje je potrebno vući, ne prelazite dopušteno vučno opterećenje za vaše vozilo. MASE (U KG).

Vuča vozila s automatskim mjenjačem i mehaničkom ručicom

Vozilo prevozite na vozilu vučne službe ili ga vucite s podignutim prednjim kotačima.

Iznimno, vozilo možete vući sa sva četiri kotača na tlu, isključivo u stupnju prijenosa za vožnju prema naprijed i s ručicom mjenjača u neutralnom položaju N, na najvećoj udaljenosti od 80 km te pri maksimalnoj brzini od 25 km/h.

Prilikom pokretanja, u slučaju da je ručica blokirana u položaju P iako pritišćete papučicu kočnice, možete ručno otpustiti ručicu kako bi se pogonski kotači deblokirali.

Da biste to učinili, otkvačite podnožje ručice i pritisnite gumb 2 istovremeno pritišćući gumb 1 na ručici kako biste je deblokirali.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Ostavite karticu u vozilu tijekom vuče.

Opasnost od blokade stupa upravljača.

Upotrebljavajte isključivo prednje  3 i stražnje vučne točke 7 (nikada poluosovine ili neki drugi dio vozila). Vučne točke mogu se upotrebljavati samo za vuču. Ni u kojem slučaju one ne smiju služiti za izravno ili neizravno podizanje vozila.

Pristup priključnim mjestima

Prednje priključno mjesto

Zona pritiska A i zona povlačenja B, Upotrijebite odvijač ili sličan alat za otvaranje vratašaca 4,

Stražnje mjesto za vuču

Zona pritiska C i zona povlačenja D, Upotrijebite odvijač ili sličan alat za otvaranje vratašaca 6,

Zategnite prsten za vuču 5 do kraja: prvo koliko možete rukom, a zatim završite tako da ga blokirate ključem za kotače ili sličnim alatom.

Upotrebljavajte isključivo prsten za vuču 5 koji se nalazi u alatima. ALATI

Kad je motor zaustavljen, servo upravljač i sustav za pomoć pri kočenju nisu djelatni.

Nikada ne ostavljajte alate razbacane u vozilu: postoji opasnost od izbacivanja prilikom kočenja.

Pobrinite se da prsten za vuču bude pravilno pričvršćen.

Opasnost od gubitka vučenog predmeta.

- Upotrijebite čvrstu vučnu polugu. U slučaju upotrebe užeta ili sajle (ukoliko to zakon dopušta), vozilo koje se vuče mora biti sposobno kočiti.

- Ne smije se vuči vozilo kojem je smanjena sposobnost vožnje.

- Izbjegavajte trzanja pri ubrzavanju ili kočenju koja bi mogla oštetiti vozilo.

- U svakom slučaju, preporučuje se da ne prelazite 25 km/h.