MASE (U KG)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Navedene mase vrijede za osnovno vozilo bez dodatne opreme: one se mogu razlikovati ovisno o opremi vašeg vozila. Potražite savjet kod Predstavnika marke.

Najveća dopuštena masa pod opterećenjem (MMAC)

Najveća dopuštena masa vozila (MMTA)

Najveća dopuštena ukupna masa (MTR)

Mase su navedene na pločici proizvođača IDENTIFIKACIJSKE PLOČICE VOZILA

Masa prikolice s kočnicom*

izračunava se putem formule: MTR - MMAC

Masa prikolice bez kočnice*

705 kg

Dopušteno opterećenje vučnog priključka*

75 kg

Dopuštena masa na krovu

80 kg (uključujući nosive mehanizme)

* Vučno opterećenje (Vuča stambene prikolice, čamca,...)

Vuča je zabranjena kada je izračun MTR - MMAC jednak nuli ili kada je na pločici proizvođača MTR jednaka nuli (ili nije navedena).

- Važno je poštivati vučna opterećenja koja dozvoljava lokalni zakon i ona određena zakonom o prometu. Za sve prilagodbe za vuču obratite se vašem Predstavniku marke.

- Ako se vozilo vuče, najveća dopuštena ukupna masa (vozilo + prikolica) nikada se ne smije prelaziti. No ipak se tolerira:

- prekoračenje MMTA straga u okviru 15 %;

- prekoračenje MMAC do 10 % ili 100 kg (ovisno koji od ova dva ograničenja bude prvi dostignut).

U oba slučaja, maksimalna brzina vozila ne smije prelaziti 100 km/h, a tlak u gumama se mora povećati za 0,2 bara (3 PSI).

- Rad motora i sposobnost pri vožnji uzbrdo se smanjuju kod veće nadmorske visine, zato preporučujemo smanjivanje najvećeg opterećenja vozila za 10% na 1 000 metara, a potom za dodatnih 10% svakih 1 000 metara.