Natrag na popis

RAZINE, FILTRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rashladna tekućina

Kod zaustavljenog motora na ravnom tlu, razina na hladno mora biti između oznaka “MINI“ i “MAXI“ označenih na spremniku rashladne tekućine 1.

Nadolijte na hladno prije nego dosegne oznaku “MINI".

Učestalost provjere razine

Redovito provjeravajte razinu rashladne tekućine (može doći do značajnih oštećenja na motoru uslijed pomanjkanja rashladne tekućine).

Ukoliko je nadolijevanje potrebno, koristite samo proizvode koje preporuča naša tehnička služba koji vam osiguravaju:

- zaštitu protiv smrzavanja ;

- zaštitu od prohrđavanja rashladnog sustava.

Učestalost zamjene

Pogledajte u knjižicu održavanja vašeg vozila.

Prije provođenja bilo kakvih zahvata u motornom prostoru, morate isključiti kontakt. POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s ključem ili POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s karticom.

Prilikom zahvata ispod poklopca motornog prostora, provjerite da je ručica brisača stakla u zaustavljenom položaju.

Opasnost od ozljeda

U slučaju velikog ili stalnog opadanja razine ulja, potražite savjet kod vašeg Predstavnika marke.

Niti jedan zahvat ne smije se izvoditi na rashladnom sustavu dok je motor zagrijan.

Opasnost od opekotina.

Kočiona tekućina

Treba je često kontrolirati, a obavezno kada osjetite da kočioni sustav gubi na svojoj učinkovitosti.

Razina se mora provjeravati kod zaustavljenog motora i na ravnom tlu.

Razina 2

Normalno je da razina pada u skladu s istrošenosti kočionih obloga, ali nikada ne smije pasti ispod oznake upozorenja “MINI ".

Ako želite sami provjeriti stanje istrošenosti diskova, na mreži ili internetskoj stranici proizvođača nabavite dokument u kojem je objašnjen postupak kontrole.

Punjenje

Pri svakom zahvatu na hidrauličkom sustavu stručna osoba mora promijeniti i tekućinu.

Obvezna je upotreba tekućina koje preporuča naša tehnička služba (i nadolijevanje iz originalno zatvorene posude).

Učestalost zamjene

Pogledajte u knjižicu održavanja vašeg vozila.

U slučaju velikog ili stalnog opadanja razine ulja, potražite savjet kod vašeg Predstavnika marke.

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može biti zagrijan. Osim toga, motoventilator se može uključiti u svakom trenutku. Naljepnica u motornom prostoru ukazuje na to.

Opasnost od ozljeda

Spremnik uređaja za pranje stakala

Punjenje

Na zaustavljenom motoru, otvorite čep 3. Punite sve dok ne budete mogli vidjeti tekućinu pa zatim vratite čep.

Napomena: redovito provjerite razinu spremnika i nadolijevajte tekućinu prije putovanja.

Tekućina

Uređaj za pranje stakla. Zimi upotrebljavajte proizvod protiv smrzavanja. Upotrebljavajte proizvode koje preporučuje Predstavnik marke.

Napomena: nemojte upotrebljavati čistu vodu (opasnost od oštećenja pumpe, naslage kamenca na pumpi i mlaznicama).

Mlaznice

Za podešavanje visine mlaznica uređaja za pranje vjetrobranskog stakla obratite se predstavniku marke.

Filtri

Zamjena filtrirajućih elemenata (filtar zraka, filtar putničkog prostora, filtar za dizel gorivo...) predviđena je u zahvatima servisnog održavanja vašeg vozila.

Učestalost zamjene filtrirajućih dijelova: pogledajte u knjižici održavanja vašeg vozila.

Prije provođenja bilo kakvih zahvata u motornom prostoru, morate isključiti kontakt. POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s ključem ili POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s karticom

Prilikom zahvata ispod poklopca motornog prostora, provjerite da je ručica brisača stakla u zaustavljenom položaju.

Opasnost od ozljeda

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može biti zagrijan. Osim toga, motoventilator se može uključiti u svakom trenutku. Naljepnica u motornom prostoru ukazuje na to.

Opasnost od ozljeda

PROVJERA RAZINA TEKUĆINA