POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s karticom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kartica mora biti u području detekcije 1.

Za pokretanje:

- na vozilima s automatskim mjenjačem, kada je položaj P uključen, pritisnite papučicu kočnice i gumb 2;

- na vozilima s ručnim mjenjačem pritisnite papučicu kočnice ili spojke i pritisnite gumb 2. Ako je uključena jedna brzina, jedino pritisak na papučicu spojke omogućava pokretanje motora.

Osobitosti

- Ako jedan od uvjeta koji moraju biti zadovoljeni za pokretanje nije zadovoljen, na instrumentnoj će se ploči prikazati poruka “Pritisni kočnicu i start”;

- U nekim će slučajevima biti potrebno okrenuti kolo upravljača i istovremeno pritisnuti gumb za pokretanje motora 2 za lakše odbravljivanje stupa upravljača, a poruka “Zakrenite volan i start” će vas na to upozoriti;

Odgovornost vozača prilikom parkiranja ili zaustavljanja vozila

Nikada ne ostavljajte dijete, nesamostalnu odraslu osobu ili životinju u vozilu kada ga napuštate, čak niti na kratko.

Naime, oni bi mogli dovesti u opasnost sebe ili druge osobe pokretanjem motora, uključivanjem opreme kao što su podizači stakala ili pak zaključavanjem vrata.

Osim toga, kada je vani vruće/ili sunčano, temperatura u unutrašnjosti putničkog prostora brzo raste.

OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.

Pokretanje “slobodne ruke” s otvorenim prtljažnikom

U ovom slučaju, kartica ne smije biti u prtljažnom prostoru kako bi se izbjegla opasnost od gubitka.

Funkcija dodatne opreme

(Uključivanje kontakta)

Čim uđete u vozilo, na raspolaganju imate neke funkcije (autoradio, navigacija, brisanje...).

Kako biste mogli raspolagati drugim funkcijama, kada je kartica u putničkom prostoru, pritisnite gumb 2 bez pritiskanja papučica.

smetnje u radu

U nekim slučajevima, može se dogoditi da kartica slobodne ruke ne radi:

- ako je baterija kartice prazna.

- blizina uređaja koji radi na istoj frekvenciji (zaslon, mobilni telefon, video igrice…);

- vozilo se nalazi na području s jakim elektromagnetskim zračenjem.

Poruka “Staviti karticu u zonu + START” pojavljuje se na instrumentnoj ploči.

Pritisnite papučicu kočnice ili papučicu spojke pa umetnite karticu 4 (strana gumba) na područje za postavljanje 3. Pritisnite gumb 2 za pokretanje vozila. Poruka se gasi.

Uvjeti za zaustavljanje motora

Vozilo s automatskim mjenjačem mora biti zaustavljeno u položaju P.

Kad je kartica u vozilu, pritisnite gumb 2: motor se zaustavlja. Stup upravljača zaključava se prilikom otvaranja vrata ili prilikom zaključavanja vozila.

Ako kartica više nije u putničkom prostoru kada želite isključiti motor, na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Nema kartice: pritisnite i držite”: pritisnite gumb 2 i držite ga najmanje dvije sekunde. Ako kartica nije više u putničkom prostoru, provjerite možete li je vratiti natrag prije nego što pritisnete i držite gumb. Bez kartice nećete moći pokrenuti vozilo.

Kad se motor zaustavi, dodatna oprema (autoradio,...) koja je upotrebljavana u tom trenutku nastavlja s radom otprilike 10 minuta.

Prilikom otvaranja vozačevih vrata, dodatna oprema prestaje s radom.

Nikada ne isključujte kontakt prije potpunog zaustavljanja vozila. Kad se motor zaustavi, kočioni sustav, sustav servo upravljanja itd. i pasivni zaštitni mehanizmi kao što su airbags i zatezači više neće funkcionirati.

Kada napuštate vozilo, a osobito ako kartica ostaje kod vas, provjerite je li motor zaista zaustavljen.

Odgovornost vozača prilikom parkiranja ili zaustavljanja vozila

Nikada ne ostavljajte dijete, nesamostalnu odraslu osobu ili životinju u vozilu kada ga napuštate, čak niti na kratko.

Naime, oni bi mogli dovesti u opasnost sebe ili druge osobe pokretanjem motora, uključivanjem opreme kao što su podizači stakala ili pak zaključavanjem vrata.

Osim toga, kada je vani vruće/ili sunčano, temperatura u unutrašnjosti putničkog prostora brzo raste.

OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.