Natrag na popis

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovaj sustav omogućuje smanjenje potrošnje goriva i emisije stakleničkih plinova. Sustav se automatski uključuje prilikom pokretanja vozila. Ovisno o vozilu, sustav tijekom vožnje zaustavlja motor (stanje mirovanja) kada se vozilo zaustavi ili se kreće malom brzinom (zastoj u prometu, semafori itd.).

Uvjeti stanje mirovanja motora

Vozilo je voženo od njegovog posljednjeg zaustavljanja;

- mjenjač je u položaju D, M ili N;

i

- papučica kočnice je pritisnuta (dovoljno jako);

Ovisno o vozilu, ako kontrolno svjetlo treperi, te ako se na instrumentnoj ploči prikazuje poruka “Pritisni pedalu kočnice”, to ukazuje na to da papučica kočnice nije dovoljno pritisnuta;

i

- papučica gasa nije pritisnuta;

i

- kada je brzina vozila jednaka nuli tijekom otprilike jedne sekunde ili, ovisno o vozilu, čim je brzina vozila ispod otprilike 5 km/h.

Stanje mirovanja motora ostaje uključeno ako je uključen položaj P ili ako je položaj N uključen sa zategnutom parkirnom kočnicom, a papučica kočnice je otpuštena.

stalno upaljeno kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči upozorava vas da je motor u stanju mirovanja.

Dodatna oprema vozila ostaje djelatna za vrijeme trajanja stanja mirovanja motora.

Kada motor prijeđe u stanje mirovanja, servo upravljač možda više neće biti funkcionalan.

U tom slučaju ponovno postaje funkcionalan kad motor više ne bude u stanju mirovanja ili brzina prijeđe granicu od otprilike 1 km/h (na nizbrdici i sl.).

U slučaju stanja mirovanja motora, automatska parkirna kočnica (ovisno o vozilu) neće se automatski zategnuti.

Nikada ne ostavljajte vozilo da radi s motorom u stanju mirovanja (upaljeno je kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči).

Prije napuštanja vozila motor se MORA zaustaviti (a ne postaviti u stanje mirovanja) POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s ključem POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s karticom.

Sprječavanje stanja mirovanja motora

U nekim je situacijama, primjerice, prilikom ulaska u raskršće, moguće, dok je sustav uključen, zadržati motor u radu za brzo ponovno pokretanje.

Držite vozilo imobilizirano lagano pritišćući papučicu kočnice.

Isključenje stanja mirovanja motora

- kada su otvorena vrata vozača

ili

- kada je sigurnosni pojas vozača otkopčan;

- papučica kočnice je otpuštena, uključen je položaj D ili M;

ili

- papučica kočnice je otpuštena, uključen je položaj N, a parkirna kočnica je otpuštena;

ili

- papučica kočnice ponovno je pritisnuta, uključen je položaj P ili je uključen položaj N, a zategnuta je parkirna kočnica;

ili

- položaj R je uključen;

ili

- papučica gasa je pritisnuta;

ili

- u ručnom načinu rada uključuju se ručice za promjenu stupnja prijenosa.

Za nadolijevanje goriva motor mora biti zaustavljen (a ne u stanju mirovanja): MORATE zaustaviti motor. POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s ključem POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s karticom.

Uključena je funkcija “AUTOHOLD” FUNKCIJA “AUTOHOLD", papučica kočnice se može otpustiti i može se održavati stanje mirovanja motora.

Za izlaz iz stanja mirovanja motora pritisnite papučicu gasa dok je papučica kočnice otpuštena.

Uvjeti u kojima motor neće biti stavljen u stanje mirovanja

Neki uvjeti onemogućuju sustavu stavljanje motora u stanje mirovanja, primjerice u sljedećim situacijama:

- ako vrata vozača nisu zatvorena;

- ako sigurnosni pojas vozača nije zakopčan;

- uključena je brzina za vožnju unazad;

- ako poklopac motora nije zabravljen;

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je prevelika razlika između temperature u vozilu i podešene vrijednosti temperature na klima uređaju s automatskim upravljanjem;

- pomoć pri parkiranju radi;

- nadmorska visina je previsoka;

- nagib je prevelik za vozila opremljena automatskim mjenjačem;

- uključena je funkcija “Brzo postizanje dobre vidljivosti” KLIMA UREĐAJ S AUTOMATSKIM UPRAVLJANJEM;

- ako temperatura motora nije zadovoljavajuća;

- u tijeku je obnavljanje sustava protiv zagađivanja;

-...

Ovisno o vozilu, na instrumentnoj ploči prikazuje se kontrolno svjetlo . Upozorava vas da stanje mirovanja motora nije dostupno.

Kontrolno svjetlo može se pojaviti na instrumentnoj ploči zajedno s porukom:

- “Optimiziranje punjenja akumul.” za davanje prednosti punjenju akumulatora;

- “Prioritet termo-udobnosti” za davanje prednosti klima uređaju;

- “Prioritetan rad motora” za davanje prednosti radu motora.

Isključite funkciju Stop and Start prilikom svakog obavljanja zahvata u motornom prostoru.

Osobitosti automatskog ponovnog pokretanja motora

U određenim uvjetima, motor se može ponovno pokrenuti bez vaše intervencije, a u svrhu osiguranja vaše sigurnosti i udobnosti.

To se može dogoditi u sljedećim slučajevima:

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- uključena je funkcija “Brzo postizanje dobre vidljivosti” KLIMA UREĐAJ S AUTOMATSKIM UPRAVLJANJEM;

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je brzina vozila veća od 5 km/h (na nizbrdici...);

- nakon uzastopnog pritiskanja papučice kočnice ili ako treba uključiti kočnice;

-...

Ovisno o vozilu, kontrolno svjetlo prikazano na instrumentnoj ploči upozorava vas na automatsko ponovno pokretanje motora.

Ovisno o vozilu, paljenje kontrolnog svjetla može biti popraćeno i porukom na instrumentnoj ploči:

- “Optimiziranje punjenja akumul.” za davanje prednosti punjenju akumulatora;

- “Prioritet termo-udobnosti” za davanje prednosti klima uređaju;

- “Prioritetan rad motora” za davanje prednosti radu motora.

Prije napuštanja vozila motor se MORA zaustaviti (a ne postaviti u stanje mirovanja) POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s ključem POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s karticom.

Isključivanje, uključivanje funkcije

Pritisnite prekidač 1 za isključenje funkcije. Na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Stop & Start deaktiviran” i pojavljuje se kontrolno svjetlo paljenja 1.

Ponovnim pritiskom sustav se ponovno uključuje. Na instrumentnoj se ploči pojavljuje poruka “Stop & Start aktivan” i nestaje prekidač 1.

Sustav se automatski ponovno uključuje prilikom svakog pokretanja vozila pritiskom na gumb za pokretanje POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s ključem POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s karticom.

Smetnje u radu

Kada se na instrumentnoj ploči prikaže poruka “Provjerite Stop & Start”, a prekidač 1 je uključen, sustav je isključen.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Posebna napomena: dok je motor u stanju mirovanja, pritiskom na prekidač 1 motor se automatski ponovno pokreće.

ISTRAŽIVANJE SUSTAVA STOP & START