Natrag na popis

Slušanje radija

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Slušanje radija

Uvod

AVERTISSEMENT
Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.
Conseil
Možete odabrati spremljenu postaju, pomicati se po radiopostajama po popisu ovisno o odabranom načinu pritiskom na gumb na komandi na upravljaču. Više informacija o komandama na stupu upravljača potražite u poglavlju "Uvod u komande".
U svijetu "Audio" , pritisnite gumb 3 za odabir izvora "Radio".
Izvoru "Radio" možete pristupiti i putem svijeta "Aplikacije" .
Pomoću komandi na stupu upravljača možete odabrati izvor zvuka, pregledavati stanice i mijenjati način odabira ("Popis", "Favoriti"). Za više informacija pogledajte poglavlje "Predstavljanje komandi".

Zaslon "Radio"

A.
Kartica načina rada "Popis".
B.
Kartica načina rada "Favoriti".
C.
Popis dostupnih postaja.
D.
Područje reprodukcije radiopostaje koja se trenutačno reproducira i pristup prikazu preko cijelog zaslona. Pritisnite ovo područje za prikaz pjesme koja se trenutno reproducira na cijelom zaslonu.
1.
Pristupite svijetu "Audio" .
2.
Pristupite svijetu "Aplikacije" .
3.
Pristupite zvuku "Izvori".
4.
Pristupite stavci "Audio postavke".
5.
Pristupite stavci "Postavke radija".
6
Radijska postaja koju trenutačno slušate.
7.
Spremite stanicu u stavku "Favoriti".
8.
Zaustavi radio / reprodukciju trenutačne postaje.
9.
Idi na sljedeću postaju.
10.
Idi na posljednju postaju.
11.
Naziv trenutačne postaje i frekvencije. Tekstualne informacije (logotip radija, pjevač, pjesma itd.).
12.
Vrsta "Izvori" koja se sluša.
Napomena: neke su informacije dostupne samo na određenim radijskim stanicama.

Prikaz preko cijelog zaslona E

Pritisnite ovo područje za prikaz radiopostaje koja se trenutačno reproducira u području D u načinu rada preko cijelog zaslona.
Da biste smanjili prikaz preko cijelog zaslona E, pritisnite 13.

Odaberite radijski frekvencijski pojas

Pritisnite gumb 5 da biste postavili sljedeće valne duljine.
 • « FM » :
  • « Alternativna frekvencija (AF) » ;
  • « Regija ».
 • "DAB" (zemaljski digitalni radio).
  • « Prebacivanje (DAB ↔ FM) » ;
  • "Automatsko pomicanje slika".

Radijski program

Ovisno o postaji koju slušate, moći ćete vidjeti detaljan prikaz programa koji se trenutačno reproduciraju i onih koji će se reproducirati u sljedeća 24 sata.
Pritisnite gumb 15 za prikaz popisa tih programa.
Napomena: ova je funkcija raspoloživa samo ako postaja emitira program u verziji DAB.

Pretraživanje postaja

Radiopostaje u trenutačnom radiofrekvencijskom pojasu možete pretraživati abecednim redoslijedom na popisu: pomaknite se naprijed ili natrag na sljedeću postaju pritiskom na gumbe 14.

Dodavanje radiopostaje u izbornik "Favoriti" ili uklanjanje iz njega

U načinu rada prikaza preko cijelog zaslona ili u načinu rada "Popis" pritisnite gumb 7 kako biste dodali trenutačnu postaju u izbornik "Favoriti" ili je uklonili iz njega.

Način rada "Popis" A

Ovaj način rada omogućuje vam traženje i prikaz postaja koje je multimedijski sustav uhvatio i abecedno prikazao.
Brzo prijeđite prstom po popisu C da biste prikazali popis svih postaja.
Odaberite radiopostaju s popisa kako biste je izravno slušali.
Radiopostaja koja se trenutačno reproducira prikazuje se u mini reproduktoru D. Pritisnite ovo područje za prikaz trenutačnog radija na cijelom zaslonu.
Ako radiopostaje u pojasu "FM" ne upotrebljavaju sustav RDS ili ako se vozilo nalazi u području s lošim radioprijemom, naziv postaje i logotip neće se pojaviti na zaslonu, već samo frekvencija.
Napomena: neke su informacije dostupne samo na određenim radijskim stanicama.

"Favoriti" način B

Ovaj način rada omogućuje pristup prethodno upamćenim radijskim postajama.
Odaberite radiopostaju s popisa kako biste je izravno slušali.
Radiopostaja koja se trenutačno reproducira prikazuje se u mini reproduktoru D.

Izbornik "Postavke radija" 5

U izborniku "Postavke radija" 5 možete pristupiti sljedećim postavkama funkcija radija:
 • « TA/I-Traffic  » ;
 • « FM  » ;
 • "DAB" (ovisno o opremi);
 • "Informativna najava" (ovisno o opremi i zemlji);
 • "AM radio" (ovisno o opremi).

"TA/I-Traffic" (informacije o stanju u prometu)

Ovisno o zemlji, kada je ova funkcija uključena vaš audio sustav omogućuje automatski prijam informacija o stanju u prometu od trenutka kada se emitiraju na određenim FM radijskim postajama.
Morate odabrati frekvenciju postaje koja emitira informacije o stanju u prometu. Ako slušate drugi izvor (USB, Bluetooth®), automatski će se prekinuti kada stignu upozorenja o stanju u prometu.

« FM »

Iz postavki možete uključiti ili isključiti sljedeće elemente:
 • « Alternativna frekvencija (AF) » ;
 • « Regija ».
« Alternativna frekvencija (AF) »
Frekvencija radiopostaje "FM" može se mijenjati ovisno o geografskom području.
Uključite funkciju Alternativna frekvencija (AF) da biste prilikom promjene geografskog područja mogli slušati istu radiopostaju.
Audio sustav automatski će pratiti promjene frekvencije bez prekida.
Napomena: tu mogućnost ne pružaju sve radijske postaje.
Loši uvjeti prijema ponekad mogu uzrokovati nenadane i neugodne promjene frekvencije. U tom slučaju isključite automatsko praćenje promjene frekvencije.
« Regija »
Ako kvaliteta signala padne kada je način rada "Regija" uključen, radio će se prebaciti na novu frekvenciju koja može raditi kao relej stanice koju ste prethodno slušali.
Napomena:
 • postaje u istim područjima ponekad emitiraju različite programe ili upotrebljavaju različite nazive radiopostaja;
 • neke radiopostaje emitiraju putem regionalnih frekvencija. U tom slučaju:
 • kada je stavka "Regija" uključena: sustav se neće prebaciti na odašiljač za novu regiju, ali će se normalno prebacivati između odašiljača početne regije;
 • kada je stavka "Regija" onemogućena: sustav će se prebaciti na odašiljač za novu regiju, čak i ako je program emitiranja drukčiji.

« DAB »

(ovisno o opremi)
Iz postavki možete uključiti ili isključiti sljedeće elemente:
 • « Prebacivanje (DAB ↔ FM) » ;
 • "Automatsko pomicanje slika" (ovisno o opremi);
« Prebacivanje (DAB ↔ FM) »
Kada je ova funkcija uključena, ako je prijem DAB postaje koja trenutačno svira loš, radijski sustav automatski se prebacuje na ekvivalentnu FM postaju (ako je dostupna).
Audio sustav automatski će se ponovno vratiti na istu digitalnu postaju DAB čim signal bude dostupan.
Napomena: ova je funkcija raspoloživa samo ako postaja ima i FM i DAB verziju.
"Prikaz slike s automatskim pomicanjem"
Kada je ta značajka omogućena i trenutačna postaja DAB to dopušta, dijaprojekcija slike pomiče se po zaslonu u načinu reprodukcije preko cijelog zaslona.

« Informativna najava »

(ovisno o opremi i zemlji)
Dok je uključena, ova funkcija omogućuje automatsko slušanje informacija čim se emitiraju na pojedinim "DAB" radiopostajama.
Ako zatim odaberete druge izvore, emitiranje odabrane vrste programa prekinut će čitanje drugih izvora.
U postavkama možete uključiti/isključiti obavijesti o sljedećim temama:
 • "Hitni slučaj";
 • "Incident";
 • "Stanje na cesti";
 • "Vremenska prognoza";
 • "Informacije";
 • "Događaj";
 • "Sport";
 • "Razno".

« Audio postavke » 4

S pomoću ikone 4 možete podesiti postavke zvuka.
Dodatne informacije o dostupnim postavkama potražite u odjeljku "Audio postavke".