openR link

Pogledajte videoisječke o multimedijskom sustavu

izrada računa za openR link

00:00 - uvod
00:35 - kreirajte My Renault račun
01:37 - kreirajte Google račun
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5