Natrag na popis

Audioizvori

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Audioizvori

Uvod

Iz domene "Audio" možete odabrati izvor zvuka za slušanje pritiskom na "Izvori" 1.
Izvor zvuka možete odabrati i pomoću komandi na stupu upravljača. Više informacija potražite u odjeljku "Predstavljanje komandi".
Audioizvori mogu se razlikovati ovisno o razini opreme.
Na multimedijalnom zaslonu prikazuju se i mogu se odabrati samo izvori zvuka koji su dostupni i preuzeti iz aplikacije "Play Store™".

Zaslon "Audioizvori"

2.
Izvor "Android Auto™".
3.
Izvor "CarPlay™".
4.
Izvor "Bluetooth® audio".
5.
Izvor "Aplikacija".
6.
Izađite iz zaslona "Audioizvori".
7.
Izvor "USB" (priključak USB).
8.
Izvor "Radio".
9.
Izvor "Podcasts".
10.
Izvor "Google News".

« Android Auto™ »

Upotrijebite ovaj izvor za slušanje glazbe s pametnog telefona ako je opremljen aplikacijom "Android Auto™" putem replikacije pametnog telefona. Dodatne informacije potražite u odjeljcima "Android Auto™, CarPlay™" i "Glazba".

« CarPlay™ »

Upotrijebite ovaj izvor za slušanje glazbe s pametnog telefona ako je opremljen uslugom "CarPlay™" putem replikacije pametnog telefona. Dodatne informacije potražite u dijelu "Android Auto™, CarPlay™".

"Bluetooth® audio"

Ovaj izvor može se upotrijebiti za slušanje glazbe na pametnom telefonu putem veze tehnologijom Bluetooth®. Dodatne informacije potražite u dijelovima "Glazba" i "Povezivanje, prekid veze s telefonom".

"Aplikacija"

Upotrijebite ovaj izvor za slušanje glazbe putem aplikacija za streaming glazbe i za pristup audioaplikacijama preuzetim putem aplikacije "Play Store™". Dodatne informacije potražite u odjeljcima "Glazba" i "Upravljanje aplikacijama".

« Radio »

Ovaj izvor možete upotrijebiti za slušanje radija. Dodatne informacije potražite u poglavlju "Radio".

"USB" (USB priključak)

Upotrijebite ovaj izvor za slušanje glazbe s USB pogona. Dodatne informacije potražite u dijelu "Glazba".
Napomena:
  • Sustav možda neće prepoznati neke formate.
  • Format USB izbrisivog memorijskog pogona mora biti FAT32 ili NTFS, a izbrisivi memorijski pogon mora imati kapacitet od najmanje 8 GB i najviše 64 GB.

« Podcasts »

Upotrijebite ovaj izvor za slušanje "Podcasts".

« Google News »

Upotrijebite ovaj izvor za slušanje "Google News".