Natrag na popis

KLIMA UREĐAJ: informacije i upute za rad

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Savjeti za upotrebu

U nekim slučajevima (klima uređaj je isključen, recirkulacija zraka je isključena, brzina ventilacije je nula ili je mala,...) možete ustanoviti stvaranje pare na staklima i na vjetrobranskom staklu vozila.

U slučaju pare, upotrijebite funkciju “brzog postizanja dobre vidljivosti” kako biste uklonili paru, a zatim radije upotrijebite klima uređaj u automatskom načinu rada kako biste spriječili njezino stvaranje.

Održavanje

Potražite u knjižici održavanja vašeg vozila informaciju o učestalosti kontrole.

Doseg rada

Normalno je primijetiti povećanje potrošnje energije dok klima uređaj radi.

Savjeti za ograničenje potrošnje energije i održavanje dosega vozila:

Vozite s otvorenim uvodnicima zraka i sa zatvorenim prozorima. Ako vozilo ostane parkirano na jakom suncu, otvorite vrata na nekoliko minuta prije pokretanja motora da izađe vrući zrak.

Po mogućnosti:

- prije polaska programirajte klima uređaj ili daljinsko uključivanje. Pogledajte informacije koje se odnose na “Klima uređaj: programiranje” i “Klima uređaj: daljinsko uključivanje” u 2. poglavlju);

- za vrijeme putovanja koristite način rada ECO. Pogledajte informacije u odjeljku “Funkcija načina rada ECO” u 2. poglavlju.

smetnje u radu

Općenito, u slučaju neke smetnje u radu, potražite savjet kod Predstavnika marke.

- Smanjena učinkovitost odmrzavanja, odmagljivanja ili klimatiziranja zraka. Uzrok tomu može biti zaprljanost uloška filtra putničkog prostora.

- Ne stvara se topao ni hladan zrak. Provjerite dobar položaj komandi i ispravnost osigurača. U protivnom prekinite rad sustava.”

Prisutnost vode ispod vozila

Nakon duže upotrebe klima uređaja normalno je da ima vode ispod vozila. Do toga dolazi uslijed kondenzacije.

Redovito upotrebljavajte klima uređaj, čak i po hladnom vremenu, uključujući ga barem jednom mjesečno na otprilike 5 minuta.

Vozila opremljena načinom rada ECO

Kada je funkcija uključena, način rada ECO može smanjiti snagu klima uređaja. Pogledajte odlomak “Savjeti za vožnju, eko-vožnja” u 2. poglavlju.

Nemojte otvarati sustav rashladnog plina. Rashladni plin je opasan za oči i za kožu.

Sustav rashladnog plina može sadržavati fluorirane stakleničke plinove.

Ovisno o vozilu, sljedeće informacije prikazat će se na naljepnici A koja se nalazi u motornom prostoru.

Prisutnost i položaj informacija na naljepnici A ovisi o vozilu.

Ñ Vrsta rashladnog plina.

Vrsta ulju u sustavu klima uređaja

Zapaljivi proizvod

Pogledajte knjižicu uputa

Održavanje

Količina rashladnog plina u vozilu.

x.xxx kg

Potencijal globalnog zagrijavanja (ekvivalent CO2).

GWP xxxxx

Količina u težini i ekvivalentu CO2.

CO2 ekv. x.xx t

Nemojte otvarati sustav rashladnog plina. Rashladni plin je opasan za oči i za kožu.

Prije obavljanja bilo kakvog zahvata u motornom prostoru, obavezno isključite kontakt (pogledajte odlomak “Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).