Natrag na popis

REGULATOR BRZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator brzine funkcija je koja vam pomaže u održavanju vaše brzine vožnje na stalnoj vrijednosti koju ste izabrali, a naziva se putna brzina.

Putnu brzinu moguće je postaviti na bilo koju vrijednost iznad 30 km/h.

Komande

1 Prekidač za uključivanje/isključivanje regulatora brzine.

2 Prekidač za uključivanje i smanjenje putne brzine (SET/-).

3 Prekidač za uključivanje i povećanje putne brzine ili za pozivanje upamćene putne brzine (RES/+).

4 Stavljanje funkcije u mirovanje (s memoriranjem putne brzine) (0).

5 Prekidač za uključivanje/isključivanje ograničivača brzine.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Ta funkcija ni u kojem slučaju ne može zamijeniti vozačevu obvezu poštovanja ograničenja brzine i oprez. Vozač mora uvijek imati kontrolu nad vozilom.

Regulator brzine se ne smije upotrebljavati kod gustog prometa, na zavojitoj ili skliskoj cesti (poledica, voda na cesti, šljunak) i kod nepovoljnih meteoroloških uvjeta (magla, kiša, bočni vjetar…).

Opasnost od nesreće.

Pokretanje

Pritisnite prekidač 1.

Kontrolno svjetlo 6 prikazuje se u sivoj boji.

Na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Tempomat aktiviran” popraćena crticama, ukazujući na uključenu funkciju regulatora brzine, koja čeka na memoriranje putne brzine.

Namještanje brzine

Pri stabilnoj brzini iznad približno 30 km/h pritisnite prekidač 2 (SET/-) ili prekidač 3 (RES/+) : funkcija je uključena, a u obzir je uzeta trenutna brzina.

Putna brzina zamjenjuje crtice. Uključivanje regulatora brzine potvrđuje se prikazom upamćene brzine i kontrolnog svjetla 6 u zelenoj boji.

Ako pokušate uključiti funkciju pri brzini manjoj od 30 km/h, prikazat će se poruka “Brzina netočna” i funkcija će ostati isključena.

Vožnja

Kada je određena putna brzina registrirana, a funkcija regulatora brzine uključena, možete maknuti nogu s papučice gasa.

Napominjemo da noge moraju ostati u blizini papučica kako biste bili spremni reagirati u hitnim slučajevima.

Promjena namještene brzine

Putnu brzinu možete mijenjati uzastopnim pritiscima na:

- prekidač 2 (SET/-) za smanjenje brzine;

- prekidač 3 (RES/+) za povećanje brzine.

Napomena: držite pritisnutim jedan od prekidača da biste promijenili brzinu uzastopnim povećanjima.

Prekoračenje putne brzine

U svakom trenutku moguće je prekoračiti putnu brzinu djelovanjem na papučicu gasa.

Tijekom prekoračenja brzine, namještena vrijednost brzine trepće na instrumentnoj ploči.

Zatim otpustite papučicu gasa: nakon nekoliko sekundi vozilo se automatski vraća na početnu namještenu brzinu.

Funkcija ne može održavati putnu brzinu

U slučaju strmog nagiba sustav ne može održavati brzinu kretanja: pohranjena brzina trepće na prikazu informacija na instrumentnoj ploči kako bi vas o tome obavijestila.

Ako regulator brzine više nije dostupan (nakon nekoliko pokušaja uključivanja), obratite se ovlaštenom zastupniku.

Funkcija regulator brzine ni u kojem slučaju ne utječe na kočioni sustav.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkcija ulazi u stanje mirovanja kada djelujete na:

- prekidač 4 (0);

- papučicu kočnice;

- pomaknite u neutralni položaj.

Putna brzina je pohranjena i prikazana u sivoj boji na instrumentnoj ploči.

Pozivanje putne brzine

Ako je neka brzina upamćena, moguće ju je pozvati, nakon što ste provjerili da su uvjeti u prometu prilagođeni (promet, stanje kolnika, meteorološki uvjeti…). Pritisnite prekidač 3 (RES/+) ako je brzina vozila veća od 30 km/h.

Kad je brzina pohranjena, uključivanje regulatora brzine potvrđuje se prikazom putne brzine i, ovisno o vozilu, prikazom kontrolnog svjetla 6.

Napomena: ako je prethodno pohranjena brzina veća od trenutne brzine, vozilo će jako ubrzati do te brzine.

Kada je regulator u stanju mirovanja, pritiskom na prekidač 2 (SET/-) ponovno se uključuje funkcija regulatora, a da se ne uzima u obzir upamćena brzina: brzina kojom vozilo vozi je ona koja se uzima u obzir.

Regulator brzine prelazi u stanje mirovanja prilikom svakog uključivanja ili isključivanja načina rada ECO. SAVJETI ZA VOŽNJU, EKO VOŽNJA.

Isključivanje funkcije

Funkcija regulatora brzine prekida se u sljedećim situacijama:

- Kada pritisnete prekidač 1. U tom slučaju brzina se više ne pohranjuje.

- Kada pritisnete prekidač 5. U tom slučaju odabire se ograničivač brzine te nema pohranjene brzine.

Kontrolno svjetlo 6 nestaje s instrumentne ploče kao potvrda da funkcija više nije uključena.

Funkcija u mirovanju ili prekid rada funkcije regulatora brzine ne dovodi do brzog smanjenja brzine: potrebno je kočiti pritiskom na kočionu papučicu.

UPOTREBA OGRANIČIVAČA BRZINEREGULATORA