Natrag na popis

SAVJETI ZA VOŽNJU, EKO VOŽNJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Potrošnja u stvarnoj upotrebi ovisi o uvjetima upotrebe vozila, opremi i načinu vožnje vozača. Za optimiziranje potrošnje pogledajte savjete u nastavku.

Ovisno o vozilu, bit će vam ponuđene funkcije koje omogućuju smanjenje potrošnje energije:

- mjerač napunjenosti;

- pokazivač načina vožnje;

- prikaz prijeđenog putovanja i eko savjeti na višefunkcijskom zaslonu;

- način rada ECO, uključuje se tipkom ECO.

Kada je vozilo njime opremljeno, sustav za navigaciju nadopunjuje te informacije.

Prisutnost i prikaz te informacije ovisi o vrsti odabranog ugođaja. ZASLONI I POKAZIVAČI.

Mjerač napunjenosti

(na instrumentnoj ploči)

Mjerač napunjenosti vozaču omogućuje prikaz potrošnje energije vozila u stvarnom vremenu.

Plavo područje upotrebe obnavljanja energije A

Kada u vožnji podignete nogu s papučice gasa ili pritisnete kočnicu, motor generira električnu struju tijekom usporavanja, a ta se energija upotrebljava za usporavanje vozila i punjenje pogonskog akumulatora.

Područje optimalne upotrebe 0

Označava da ne postoji potrošnja goriva.

Zeleno područje upotrebe “preporučena potrošnja” B

Pogonski akumulator napaja motor električnom energijom potrebnom da bi se pokretalo vozilo.

Bijelo područje upotrebe “Potrošnja se ne preporučuje” C

Označava visoku potrošnju.

Pokazivač načina vožnje

Obavještava vas u stvarnom vremenu o vašem načinu vožnje. Upozorava vas pokazivač 1.

Što je veći broj listova na stablu 1, to je vaša vožnja fleksibilnija i ekonomičnija.

Ako redovito pratite ovaj pokazivač, smanjit ćete potrošnju vozila.

Za uključivanje/isključivanje pokazivača načina vožnje pritisnite prekidač 2 onoliko puta koliko je potrebno za dolazak na karticu Podatci.

Za pristup izborniku pokazivača pritisnite prekidač 3 ili 4, a zatim potvrdite pritiskom tipke 5OK”.

Sažetak prijeđenog puta

Nakon isključivanja motora, na zaslonu multimedijskog sustava 6 prikazat će se Zapis o putovanju na vozilima koja su tako opremljena. Ovaj zapis prikazuje informacije povezane s vašim posljednjim putovanjem:

- prosječna potrošnja energije;

- broj prijeđenih kilometara;

- ukupna ocjena koja uzima u obzir ubrzavanje, predviđanje kočenja i vašu vještinu prilikom upravljanja brzinom;

- savjeti koji vam omogućuju poboljšanje karakteristika.

Za više informacija pogledajte knjižicu uputstava za opremu.

Sustav za navigaciju

Pomoću dostupnih informacija na navigacijskom sustavu (stanje u prometu, najbliža postaja za punjenje itd.) lakše upravljajte putovanjem.

Način rada ECO

Način rada ECO funkcija je koja optimizira doseg vozila. Utječe na neke radnje tijekom vožnje (ubrzavanje, regulaciju brzine, usporavanje itd.).

Uključivanje funkcije

Pritisnite prekidač 7.

Kontrolno svjetlo 8 ECO pali se na instrumentnoj ploči.

U vožnji možete privremeno isključiti način rada ECO za vraćanje radnih karakteristika motora.

Za to, pritisnite snažno i do kraja papučicu gasa. Kontrolno svjetlo 8 ECO treperi na instrumentnoj ploči tijekom zahvata.

Način rada ECO ponovno će se uključiti čim otpustite papučicu gasa.

Isključenje rada

Pritisnite prekidač 7.

Kontrolno svjetlo 8 ECO na instrumentnoj ploči se gasi.

Dok je način rada ECO uključen, brzina vozila ograničena je na približno 100 km/h.

Regulator brzine prelazi u stanje mirovanja prilikom svakog uključivanja ili isključivanja načina rada ECO. REGULATOR BRZINE.