Natrag na popis

ZAŠTITA OKOLIŠA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vaše vozilo je proizvedeno s namjerom zaštite okoliša tijekom cijelog životnog vijeka: prilikom proizvodnje, tijekom upotrebe te na kraju svog životnog vijeka.

Proizvodnja

Vaše se vozilo proizvodi u tvornici primjenjujući napredne postupke za smanjenje utjecaja na okoliš zbog ljudi koji žive u priobalnom području i zbog prirode (smanjenje potrošnje vode i energije, vizualne i zvučne štetnosti, ispuštanja u atmosferu i u vodu, sortiranje i valorizacija otpada).

Ispuštanje plinova

Vaše je vozilo osmišljeno tako da tijekom upotrebe ispušta manje stakleničkih plinova (CO2) te da tako troši manje goriva.

Osim toga, vozila su opremljena sustavima za smanjenje zagađenja okoliša kao što su katalizator, lambda sonda, filtar s aktivnim ugljenom (on sprječava ispuštanje benzinskih para iz spremnika u zrak)...

Pridonesite i vi smanjenju zagađenja okoliša

- Istrošeni dijelovi koji su zamijenjeni prilikom redovitog održavanja vašeg vozila (akumulator, filtar ulja, filtar zraka, baterije...) i posude za ulje (prazne ili napunjene sa starim uljem) moraju se odlagati na specijaliziranim mjestima.

- Vozilo izvan upotrebe mora biti odvedeno u ovlašteni centar kako bi se osigurala njegova reciklaža.

- U svakom slučaju, poštujte lokalne zakone.

Recikliranje

Vaše se vozilo može reciklirati do 85%, a valorizirati do 95%.

Kako bi se postigli ovi ciljevi, brojni dijelovi vozila su proizvedeni na način koji omogućava njihovo recikliranje. Struktura i materijali su pažljivo proučeni kako bi se olakšalo skidanje ovih sastavnih dijelova i njihova završna obrada u posebnim filtrima.

Kako bi se sačuvale sirovine, u ovo vozilo se ugrađuju brojni dijelovi od recikliranih plastičnih materijala ili od obnovljivih materijala (materijali biljnog ili životinjskog podrijetla kao što su pamuk ili vuna).