Natrag na popis

PRETINCI, UREĐENJE PUTNIČKOG PROSTORA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pretinac za odlaganje u prednjim vratima 1

U njih se može staviti boca od 1,5 litre.

Niti jedan predmet ne smije se nalaziti na podu (sjedalo vozača): naime u slučaju naglog kočenja, ti predmeti mogu skliznuti pod papučice i onemogućiti njihovu upotrebu.

Pretinac za odlaganje

Za otvaranje pretinca za rukavice, podignite ručicu 2.

Na vratašcima se nalaze pretinci.

Pazite da niti jedan težak, tvrd ili šiljat predmet ne prelazi ili da nije postavljen u “otvorene” pretince za odlaganje, tako da može biti izbačen na putnike u zavoju ili u slučaju naglog kočenja.

Promjenjiv pretinac za odlaganje na središnjoj konzoli 3

Pregrada 3 može se upotrebljavati za podešavanje pretinca za odlaganje u središnjoj konzoli (dostupne su različite opcije ovisno o položaju pregrade u utorima za postavljanje 4). Ako ne želite upotrebljavati pregradu, možete je ukloniti povlačenjem prema gore, a zatim je postaviti u pretinac za odlaganje na središnjoj konzoli 5.

Pretinac na središnjoj konzoli 6

U zavoju, prilikom ubrzavanja ili kočenja, pazite da u posudi u držaču limenki nema previše tekućine.

Opasnost od povreda ako je tekućina vruća i/ili od curenja.

Držač limenke 7

U njega se može staviti pomična pepeljara, limenke...

Pretinci za odlaganje u stražnjim vratima 8

U pretince za odlaganje može se staviti boca od 1,5 litre.

Držač limenke 9

U njega se može staviti pomična pepeljara, limenke...

U zavoju, prilikom ubrzavanja ili kočenja, pazite da u posudi u držaču limenki nema previše tekućine.

Opasnost od povreda ako je tekućina vruća i/ili od curenja.

Pretinac za odlaganje u središnjoj konzoli straga 10

Pazite da niti jedan težak, tvrd ili šiljat predmet ne prelazi ili da nije postavljen u “otvorene” pretince za odlaganje, tako da može biti izbačen na putnike u zavoju ili u slučaju naglog kočenja.

Pretinac ispod stražnje klupe 11

Pretinac u sjenilu 12

U njega se mogu pričvrstiti kartice autocesta, karte...

Prednje sjenilo

Spustite sjenilo 13.

Ogledalo u sjenilu

Podignite poklopac 14.

U vožnji nemojte zaboraviti zatvoriti poklopac ogledala u sjenilu. Opasnost od povreda.

Ručka za pridržavanje suvozača 15

(ovisno o vozilu)

Ona služi za pridržavanje u vožnji. Nemojte se njome služiti za ulaženje u vozilo ili izlaženje iz njega.